Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NINA prosjekter 2012 Jon Museth, NINA Lillehammer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NINA prosjekter 2012 Jon Museth, NINA Lillehammer."— Utskrift av presentasjonen:

1 NINA prosjekter 2012 Jon Museth, NINA Lillehammer

2 Delprosjekter DELPROSJEKT 1: Diverse prosjektdeltagelse (arbeidsgrupper, infomøter mm) DELPROSJEKT 2: Habitatkartlegging og inventering av fiskesamfunn (hovedvassdrag) DELPROSJEKT 3: Vandringsløsninger: Fisketrapper (opp), smolt-/keltfeller (ned), transportløsninger Fiske og fisketurisme Oppfølging av rognutlegging Båtelfiske i Sverige (smolt + ungfisk) (?) Gyroundersøkelser?

3 DELPROSJEKT 2: Habitatkartlegging og inventering av fiskesamfunn (hovedvassdrag) Hvorfor: Strategi for reetablering (hvilke områder bør benyttes til å bygge opp bestand) Beregning av gytebestandsmål Effekter på av reetablering på andre fiskearter Hvordan: Klassifisering av habitat mht. lakseproduksjon («svensk modell) Kartlegging av fiskesamfunn (båtelfiske ++) og trofisk posisjon (stabile isotoper) Vekstanalyser (harr + ørret) To feltperioder (juni + august/september)

4 DELPROSJEKT 3: Vandringsløsninger: Fisketrapper (opp), smolt-/keltfeller (ned), transportløsninger Hvorfor Laks i elva!! Prosjektere nedvandringsfeller. HASTER!! Ombygging av dagens fiskepassasjer nødvendig: Reetablere konnektivitet for alle arter Produksjonspotensialet er stort: Viktig med gjennomtenkte løsninger for fangst, merking, oppbevaring og transport: TENKE STORT Hvordan Skissere plassering av feller (appelsinforsøk) Telemetri (harr/ørret + gytelaks (?) Befaringer (Stefan, KAU, ++)

5

6 Undersøkte strekninger med båtelfiske

7 Totalfangst (18 arter; 849 ind.)

8 Antall arter fra Norge - Vänern

9 Karpefisk (8 arter påvist)

10 Harr (n = 166)

11 Ørret / Öring (n = 43) Odlad fisk

12 Laks / lax (n = 34) 40-170 mm

13 Utvikling på viktige laksestrekninger Data fra 2006: Carlstein m.fl. udatert

14 Relevans Plass til mer laks ved Strängforsen området (lave til moderate tettheter) Trolig lite potensial for laksproduksjon nedstrøms dette området (predasjon / konkurranse) Ingen lakseunger påvist nedstrøms Forshaga DERFOR: Laksen må opp! TILTAK: Forbedre fiskefelle og rutiner for håndtering og transport av laks ved Forshaga Øke overlevelsen til nedvandrende smolt


Laste ned ppt "NINA prosjekter 2012 Jon Museth, NINA Lillehammer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google