Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Laks og Næringsutvikling i Kragerøvassdraget 14.04.2011 Ole Erik Elsrud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Laks og Næringsutvikling i Kragerøvassdraget 14.04.2011 Ole Erik Elsrud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Laks og Næringsutvikling i Kragerøvassdraget 14.04.2011 Ole Erik Elsrud

2 Prosjektets hovedmål 1.Laks - Fremskaffe underlag for beslutning om tiltak for reetablering av en reproduserende laksestamme i den opprinnelige lakseførende del av vassdraget 2.Næring – Fremskaffe underlag for å kunne (videre)utvikle både eksisterende og ny næring i området som er bærekraftig og samfunnsnyttig. (eks. Kultur, reiseliv og energiproduksjon)

3 Prosjektet skal utarbeide en rapport som beskriver mulighetene for en reetablering av laks i vassdraget og hvilke konsekvenser dette vil eller kan få Laks

4 Dersom prosjektet kommer fram til at det er praktisk og økonomisk mulig å gjeninnføre en reproduserende laksestamme i vassdraget må et flertall av alle rettighetshavere langs den potensielt lakseførende delen av vassdraget være positive til dette før en endelig beslutning tas og en reetablering kan finne sted

5 Næringsutvikling Identifisere nye/eksisterende muligheter knyttet til Turisme og turopplevelser Hytteutvikling Fiskeressursen (Nærings / fritidsfiske) og mat prod Utleienæringer (hytte, båter, fiske etc.) Pakkede produkter Osv. Viktig at gr.eiere og lokale krefter har en aktiv rolle –Viktige ressurser i reiselivssammenheng

6 Status 1.Fiskekortordning er innført 2.100 stk. Teiner for fangst av tryte som fortrenger småørreten i strandsone er innkjøpt for å bedre ørretbestanden 3.Prøvefiske er gjennomført og data er under behandling 4.Samarbeid med NINA (Norsk Institutt for naturforskning) 5.Deltatt i smoltutvandringsprosjekt (Ved Fosstveit kraftstasjon, Storelva i Tvedestrand kommune)

7 Smoltutvandrings prosjekt Liten effekt av lys, (mulig skremme effetk) De tiltak som ble utført med en nedre tillatt grense for løpehjul på 11 % synes å ha hatt positiv effekt, og i 2010 sesongen døde 2-4 % mot ca 12 % av smolten i 2009. Etablering av smoltoverløp like ved siden av inntaksrist. 92,8 %. Total dødelighet på under 1 % ved passering

8 Aktiviteter laks Valg av bestand for reetablering Muligheter for smoltutvandring Løsningsskisse for opp- og nedvandring Reetableringsstrategi – alt i ett eller trinnvis?

9 Aktiviteter næring Fiskekart Turstier i nærheten av vassdraget Tilrettelagte fiskeplasser Muligheter for utleiehytter rundt vassdraget Farmen-effekten

10 Økonomi Budsjett2 300 000 Egeninnsats-300 000 Prosjektledelse-600 000 Tilgjengelige midler1 400 000 Benyttede midler Reisekostnader (Drivstoff og km)15 868 Møtemat623 Prøvefiske105 000 Abbor teiner3 345 Bøker1 250 Prosjekt Øverbyskog Smolt20 000 Forskurterte kostnader Skagerak (prosjekt del 1)275 000 Sum benyttede midler421 085 (Noen regninger betalt av KG er ikke med) Resterende midler til disposisjon978 915

11 Samarbeid og organisering er en nøkkel for å lykkes….. Kragerøvassdragets Grunneierlag www.kragerovassdraget.no

12 Takk for oppmerksomheten

13 Bakgrunn for prosjektet Ønske om tilbakeføring av laks Ønske om næringsutvikling NINA utredning (2006) Prospekt flerbruksplan Kragerøvassdraget (2007) Dannelsen av Kragerøvassdragets grunneierlag

14 Laks og næringsutvikling i Kragerøvassdraget

15 Laks 1.Vurdere mulighetene for å sikre laksens oppgang 2.Vurdere mulighetene for å sikre smoltens utgang 3.Vurdere laksebestandens biologiske muligheter for reetablering. Samt Hvor og hvordan en evt. reetablering bør gjennomføres 4.Vurdere muligheter knyttet til sportsfiske


Laste ned ppt "Prosjekt Laks og Næringsutvikling i Kragerøvassdraget 14.04.2011 Ole Erik Elsrud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google