Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid

2 Utbygging - fylkesveger Vidar Ose Samferdselssjef i Vest – Agder 21. Januar 2015

3 Investeringsprogrammet 2015

4

5 Progra m Beskrivelse av tiltakKommune2015201620172018 BOMListerpakkenLister BOMSamferdselspakken (Fv456 Vågsbygdveien) Krs. m.fl.45 BOMFv 45 SirdalSirdal4 Delsum bompengeprosjekter 49000 Pl.Gr.Diverse planleggingDiv.3344 Pl.Gr.Diverse grunnervervDiv.0,5 TSRekkverk og TS-titakDiv.10 Koll.Kollektivtrafikktiltak inkl. BRA- prosj. Div.4444 Utb.Fast dekke på grusveierDiv.58810 RasSkredsikringDiv.10,5666 Utb.Fornying av vegfundament og utstyr 2,702,116,7 Milj.Div. miljø-/støytiltakDiv. 22 Utb.Oppgradering av tunnelerDiv810

6 Handlingsprogram for fylkeveg

7 Handlingsprogrammet  Fylkestinget vedtar handlingsprogrammet  Politisk / administrativ gruppe; politikere fra hovedutvalg, repr fra SVV og fylkeskommunen.  Statens vegvesen behandler innspill til HP og gir en samlet vurdering/innstilling.  Regionrådene/kommunene anmodes om innspill til HP.  Sak på samarbeidsmøtene mellom kommunene og VAF/SVV.

8 Handlingsprogram for fylkesveg 2018 -  Starter ila høsten 15 / våren 16.  Innspill fra regionene /kommunene  Egne innspill / faglige råd fra SVV  Politisk / administrativ arbeidsgruppe  Vedtak i Fylkestinget okt 17?

9 www.vaf.no


Laste ned ppt "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google