Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppeoppgave 30.10. Uu-pilotfylkeordningen fra 2009 Oppgave 1: Uu-pilotfylkeordningen 1.Gi innspill til forventninger, kriterier, mv. for et uu-pilotfylke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppeoppgave 30.10. Uu-pilotfylkeordningen fra 2009 Oppgave 1: Uu-pilotfylkeordningen 1.Gi innspill til forventninger, kriterier, mv. for et uu-pilotfylke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppeoppgave 30.10. Uu-pilotfylkeordningen fra 2009 Oppgave 1: Uu-pilotfylkeordningen 1.Gi innspill til forventninger, kriterier, mv. for et uu-pilotfylke med utgangspunkt i utsendt notat 2.Forventninger til MD om stimuleringsmidler, støtteapparat og koordinering overfor pilotfylkene.

2 Gruppeoppgave 30.10. Uu-pilotfylkeordningen fra 2009 Oppgave 2: Drøfte hvilke muligheter fylkene har for å 1) sette tidsfastsatte mål, 2) følge utviklingen 3) ha oversikt over resultater 1.innenfor sine ansvarsområder ( Bygg og uteområder, IKT, Transport, plansystemer og knyttet til politisk/leder forankring og innarbeidet i plan- og styringssystemet etc) 2.når det gjelder uu ivaretatt i kommunenes planer (planstrategier fra 2009)

3 Gruppeoppgave 30.10. Oppgave 2. Fylkenes muligheter til … 1 sette tids- fastsatte mål 2 følge utviklingen 3 ha oversikt over resultater 1 Bygg/uteområder 1 IKT 1 Transport 2 Kommunenes planlegging

4 Fylke – Region Mange aktører Brukerne (rådet) Interkommunale regionråd Fylkeskommunen Fylkesmannen X antall kommuner Statens vegvesens distriktsvegkontor Kollektivtrafikkselskap Mange eksisterende arenaer Oppgaver: Saksbehandling Planer Integrering i ordinære tiltak Utviklingsprosjekter Styringssystem Egen organisasjon Kompetanse

5 Gruppeoppgave 31.10. Videreutvikling av uu-arbeidet i fylkene som regional utviklingsaktør Oppgave 1. Internt arbeid hos fylkeskommunen og fylkesmannen Hva er mulighetene og utfordringene i det videre uu-arbeidet ? Hvordan kan de ordinære finansieringsordninger (RU-midler, skjønnsmidler mv) utnyttes på uu-området. Oppgave 2. Utvikling av uu-nettverk/samarbeid på regionalt nivå. Hvilke uu-utfordringer løses best gjennom samarbeid på regionalt nivå og hvorfor? Hvilke av de eksisterende samarbeidsarenaene bør utnyttes ytterligere? Bør det etableres noen nye og i såfall hvilke? Oppgave 3. Samarbeid med og rådgivning overfor kommunene Hva er de mest sentrale oppgavene for fylkene i det kommunerettede arbeidet og hvorfor? Hvordan bør utviklingsarbeidet legges opp/videreutvikles? Hvem gjør hva (rollefordeling)?


Laste ned ppt "Gruppeoppgave 30.10. Uu-pilotfylkeordningen fra 2009 Oppgave 1: Uu-pilotfylkeordningen 1.Gi innspill til forventninger, kriterier, mv. for et uu-pilotfylke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google