Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidens byer Fylkesmannen Vest-Agder – Kristiansand kommune Framtidens byer – samling 9. – 10. mars 2009 Ørnulf Haraldstad, Fylkesmannen I Vest-Agder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidens byer Fylkesmannen Vest-Agder – Kristiansand kommune Framtidens byer – samling 9. – 10. mars 2009 Ørnulf Haraldstad, Fylkesmannen I Vest-Agder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidens byer Fylkesmannen Vest-Agder – Kristiansand kommune Framtidens byer – samling 9. – 10. mars 2009 Ørnulf Haraldstad, Fylkesmannen I Vest-Agder Foto: Bjørn Wattne Østerhus

2 AREALPROSJEKTET I KRISTIANSANDSREGIONEN

3 ATP-utvalget Prosjektgruppe Politisk Administrativt NæringGrøntLandbruk ORGANISERING

4 PROSJEKTGRUPPE  1 representant fra hver kommune  representant fra hver fylkeskommune  1 representant for Fylkesmannen i Aust-Agder  2 representanter for Fylkesmannen i Vest-Agder  1 representant for Statens vegvesen  1 representant for Jernbaneverket

5 PREMISSER FOR PLANEN  Regionen skal kunne motta 50.000 nye innbyggere  Enhetlig på tvers av kommunegrensene, men åpner for  Ulik praksis mellom sentrale og perifere deler av regionen  Planen vedtas av samtlige kommunestyrer og begge fylketing

6 OVERORDNET MÅL Felles forpliktende arealpolitikk:  bærekraftig utvikling og balansert vekst i Knutepunkt Sørlandet  felles overordnet arealplan : 2009-2050

7 Planprosessen  Planprogram 2007  Diskusjonsnotat 2008  Konsekvensanalyser 2008-09  Planforslag 2009

8 JORDBRUKSGRUPPE En representant fra hver kommune En representant fra fylkesmannen i VA og AA Fylkesmennene:  fagkunnskap landbruk og kulturlandskap  GIS kompetanse i kartleggingsarbeidet

9 JORDBRUK

10 GRØNT-GRUPPE En representant fra hver kommune En representant fra fylkesmannen i VA og AA Fylkesmennene:  fagkunnskap miljø  GIS kompetanse i kartleggingsarbeidet

11 FRILUFTSOMRÅDER

12 Erfaringer - arealprosjekt  Fylkesmannen er aktiv i kartlegging, fag- og GIS kompetanse  Felles forståelse – hva er viktig regionalt?  Redusert transport og CO2 utslipp : tradisjonelle arealkonflikter  Unngå arealkonflikt : medfører spredt utbygging og økt bilbruk  Planprosessen – mulighet for mer helhetlige arealvurderinger  Fylkesmannen forventer at planen blir fulgt  Utbygging i tråd med overordnet plan!!

13 KlimaForum Partnerskap: det offentlige, næringsliv og organisasjoner Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Agder Energi, Elkem Solar, Stiftelsen Miljøfyrtårnet, Norges Idrettsforbund, Grønn Hverdag, Midt- Agder Friluftsråd

14 KlimaForum  Mål:  klimahensyn i all virksomhet i Kristiansandsregionen  bidra til iverksetting av klimaplaner i regionen  Startet av ordfører under FN-dagen i 2007 Framtidens byer – samling 9. – 10. mars 2009 Foto: Bjørn Wattne Østerhus

15 Klimaturné -samarbeid  KS, de tre regionrådene i Vest-Agder, Fylkeskommunen, Fylkesmannen  klimakunnskap  miljømessige og økonomiske fordeler ved økt energieffektivisering og energiomlegging i bygg  kommuner, institusjoner og allmennheten Framtidens byer – samling 9. – 10. mars 2009 Foto: Bjørn Wattne Østerhus

16 KlimaForum FM har tildelt skjønnsmidler på 100 000 kroner til KlimaForum Framtidens byer – samling 9. – 10. mars 2009 Foto: Bjørn Wattne Østerhus

17 Skjønnsmidler fra Fylkesmannen  Tildeling FM fra KRD:  ordinære skjønnsmidler  prosjektskjønn – særskilte utgifter miljø og landbruk  Eksempler  interkommunale utfordringer: arealprosjektet  miljø: langsiktig sikringstrategi for grønntarealer – DN bidra til egenandeler – positivt politisk

18 Kartlegging biologisk mangfold  Kystarealer vil bli prioritert i 2009  Kristiansand  Søgne

19 Pilotprosjekt Kristiansandsfjorden  Kostholdsråd  Dioksin og PCB bakgrunn for kostholdsråd  Utbyggingsprosjekt: Tildekking Hannevika

20 Pilotprosjekt – bakgrunn  Pilotprosjekt fra 2002  Ett av fem nasjonale prosjekter  Avsluttet offisielt utgangen av 2006  Samarbeid mellom stat, kommune og industri  Økonomisk støtte fra Staten  Samlet investert kr 140 mill i tiltak på land og i sjø

21 Pilotprosjekt Koordineringsgruppe  Kommunen: - Havn - Miljøetat - Ingeniørvesen - Eiendom  Forsvarsbygg/Skifte  Fylkesmannen (leder)  Elkem  Falconbridge/Xstrata

22 Pilotprosjekt - Metoder  Utprøvde metoder:  Sugemudring  Grabbmudring  Tildekking - madrasser  Tildekking - duk og pukk  Tildekking - sand  Deponering - strandkantdeponi  NB! Omfattende tiltak for å stanse tilførsler fra land

23

24 Pilotprosjekt - veien videre…  Ferdig? Nei.  Pilot, koordineringsgruppe  Vanndirektivet, fjordgruppe  Miljømål: God tilstand for bunnfauna og makroalger. Unntak for havneområdet - definert som sterkt modifisert vannforekomst  Revisjon av tiltaksplan, iverksette overvåking, tiltak


Laste ned ppt "Framtidens byer Fylkesmannen Vest-Agder – Kristiansand kommune Framtidens byer – samling 9. – 10. mars 2009 Ørnulf Haraldstad, Fylkesmannen I Vest-Agder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google