Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Evaluering av elevforsøk med bærbare PC’er 2005/2006 - 4 skoler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Evaluering av elevforsøk med bærbare PC’er 2005/2006 - 4 skoler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Evaluering av elevforsøk med bærbare PC’er 2005/2006 - 4 skoler

2 www.vaf.no Arbeidsgruppa  Gruppen bestod av: -Rune Waren, Roger Gjersvold fra Mandal vgs -Tor Gunnar Skomedal og Oddvar Haaland fra Kvadraturen skolesenter -Tormod Nag fra Flekkefjord vgs -Knut Fredvik, Jørn Hole og Kari B Kleivset fra IT enheten  Korte tidsfrister med en rapport som resultat.  Dokumentasjon i ettertid.  Godt arbeid i arbeidsgruppa

3 www.vaf.no Evalueringen Metode  Kvantitativ spørreundersøkelse til alle elever og lærere som deltok i forsøket  Kvalitative data fra enkeltlærere og administrasjon  Vurderinger basert på erfaringer fra administrasjon og IT-drift Rapportens innhold  Bakgrunn for saken  Nasjonale føringer  Likhetsprinsipper  Pedagogiske vurderinger  Administrative vurderinger  Support og drift

4 www.vaf.no Pedagogiske vurderinger  Store pedagogiske gevinster  Generelt fornøyde elever og lærere  74 % av elevene sier skolearbeidet blir mer gøy  51 % av elevene synes det blir for mye bruk av PC, dette varierer fra skole til skole (20-60)  Metodevariasjon fremheves som viktig  68 % av lærere sier de bruker egenproduserte digitale undervisningsopplegg.  Deling av innhold fremheves som viktig.  Kompetanseutvikling for lærere  Man må ta høyde for det 13-årige løp

5 www.vaf.no Administrative vurderinger  Økt fleksibilitet  Flere tekniske muligheter  Konkurranse med private skoler  Økt PC-tetthet  Nye eksamensordninger  Kompetanseutvikling Innsparing av utgifter  Kalkulator  Lærebøker  Arbeidsbøker  Notatblokker  Variert beløp: fra kr 4500 til kr 6500 i løpet av 3 år Kostnader for skoleeier  Infrastruktur (nettverk, strøm, AV-utstyr, sikkerhet)  Lisenser  Merkantilt  Forsikring  Fysisk sikring av utstyr  Bygningsmessige forhold Kostnader for elever  Leieordning, ulike modeller  Egen PC  Fra elev til lærling?

6 www.vaf.no Hva nå?  Vurdere kostnader for elever (endring av opplæringsloven)  Øke variasjon i undervisningen  Øke kompetanse for lærere  Utvikle digitale læremidler  Forbedre infrastruktur og sikkerhet  Forbedre tjenestekvalitet fra IT  Endring av organisering  Standardisering  Effektive driftsløsninger  Vurdering av ressurstildeling til IKT-driftsansvarlige


Laste ned ppt "Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Evaluering av elevforsøk med bærbare PC’er 2005/2006 - 4 skoler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google