Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flere årsaker til gjennomgang av virkemidler for regionale innovasjonssystem (”Systemtiltakene”) Endinger innen virkemiddelapparatet Framveksten av SkatteFUNN-prosjekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flere årsaker til gjennomgang av virkemidler for regionale innovasjonssystem (”Systemtiltakene”) Endinger innen virkemiddelapparatet Framveksten av SkatteFUNN-prosjekter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Flere årsaker til gjennomgang av virkemidler for regionale innovasjonssystem (”Systemtiltakene”) Endinger innen virkemiddelapparatet Framveksten av SkatteFUNN-prosjekter Etablering av NCE og SFI Styrket samarbeid med Innovasjon Norge og SIVA Politiske signaler i Forskningsmelding, regionalmelding og Soria Moria-erklæringen Dagens Næringsliv, Mai, 2004

2 SIVA Innovasjon Norge KRDNHD Dagens bilde – Regional FoU og innovasjon SHP Statlige høyskoler 180 mill kr fra 2002-2009 ca 20-30 mill kr/år SIP Regionale institutter 15 mill kr/ år Næringsrettet høgskolesatsing – nHS 2006: 20 mill Forskningsbasert kompetansemegling 2006: 11 mill Uttesting av nye virkemidler (piloter) 2006: 6,3 mill (inkl. overf fra 2005) Kunnskapsgrunnlagsprosjekter 2006: ca 2 mill (inkl. overf. fra 2005) Verdiskaping 2010 – VS2010 2006: ca. 26 mill Forskningsrådet KD Vitenskapsdivisjonen Innovasjonsdivisjonen

3 Hvorfor ny VRI ? - Samordning av ”regionale virkemidler” Få til en helhetlig og styrket forsknings- og innovasjonspolitikk overfor regionale miljø Skape et tettere samarbeid mellom regionale forskningsinstitutt og statlige høyskoler Sterkere koblinger mellom regionale FoU-miljø og den øvrige FoU- infrastrukturen Gjøre FoU kompetansen mer relevant og tilgjengelig for næringslivet Bidra til å koble nasjonale FoU midler og regionale utviklingsmidler Bidra til at regionale FoU-miljøer er godt representert i 7 RP

4 Styrking av kunnskapsgrunnlaget for regional innovasjon Eksperimentering/pilotsatsinger Strategisk FoU ved institutter og høgskoler -Bidra til at institusjonene bygger opp sterke FoU-miljøer Nærings- rettet høgskole satsing (nHS) Forslag – Nytt program for regional FoU –og innovasjon En helhetlig satsing på regional innovasjon og FoU-kompetanse Styrke regionale FoU-miljø og økt samhandling mellom FoU og næringsliv Virkemidler i Innovasjon Norge og SIVA Felles styre og sekretariat Verdi- skaping 2010 (VS 2010) Komp.- megling Piloter/ Nye initiativ Kommersi alisering – høgskoler og institutt FORNY Nærings- relaterte FoU- prosjekt

5 Veien videre.. (Programplanlegg- ingsgruppe) Programstyret for VS2010 Behandling av evaluering Nytt programstyre operativt 01/11-06 Utlysning DS 14/12-0501/06-06 Febr. 07 Søknadsfrist Utlysning Detaljering Forberedende møter i regionene Interne og departementale avklaringer (SHP/SIP) 1/4-06 Utvikling av nytt finansierings- system for instituttsektoren – Forslag 1/7 20/4-06


Laste ned ppt "Flere årsaker til gjennomgang av virkemidler for regionale innovasjonssystem (”Systemtiltakene”) Endinger innen virkemiddelapparatet Framveksten av SkatteFUNN-prosjekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google