Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontaktmøte med Høgskolen i Lillehammer 23. januar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontaktmøte med Høgskolen i Lillehammer 23. januar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontaktmøte med Høgskolen i Lillehammer 23. januar 2013

2 Først – litt statistikk  Hvor aktivt søker høgskolene midler i Forskningsrådet?  Hvor er høgskolene i Forskningsrådets prosjektportefølje?  Hvor er HiL i søknadsstatistikken?

3 Om statistikken – den generelle  Basert på søknader fra UH-sektoren registrert i perioden 2008-2011  Søknadsbeløpet gjelder for hele prosjektperioden  Bevilgningstall for samme periode:  omfatter totalt bevilget beløp per prosjekt (hele prosjektperioden)

4 Forskningsrådets bevilgninger  I snitt ca. 85 millioner kroner til høgskolene pr år de siste 4-5 årene  Dette utgjør ca. 5% av Forskningsrådets totale bevilgning til hele UH-sektoren  Andelen til høgskolene har ligget på samme nivå over mange år  En viss variasjon over år skyldes at enkelte utlysninger er mer relevante / utnyttes mer enn andre

5 Søkt beløp, bevilget beløp og innvilgelsesprosent, alle søknader 2008-2011, mill. kr Totalt søkt beløpTotalt bevilget beløpInnvilgelsesprosent Universiteter57 123,56 640,012 % Statlige høyskoler3 443,9349,510 % Vitenskapelige høyskoler2 111,5262,812 % Andre høyskoler726,489,012 %

6 Antall søknader - søkt og innvilget  Få søknader fra høgskolene  Innvilgelsesprosenten er den samme som for søknader fra universitetene  Problemstillinger  For få søknader?  I hvor stor grad påvirkes innvilgelsesprosenten av de virkemidler (programmer etc) høgskolene søker?

7 Alle søknader UH-sektor 2008-2011: Totalt antall pr institusjonstype Antall bevilget /avslått - innvilgelsesprosent Totalt antall søknaderAntall bevilgetAntall avslagInnvilgelsesprosent Universiteter68181834498427 % Statlige høyskoler55912743223 % Vitenskapelige høyskoler2637219127 % Andre høyskoler1654412127 %

8

9 Forskningsrådets virkemidler – hvor er høgskolene?  Programmene (handlingsrettede) viktigste finansieringskilde  50 % av den totale finansieringen  Institusjonsrettede strategiske tiltak (SHP)  1/3 av den totale finansieringen  Fri prosjektstøtte (FRIPRO)  Svært lite - kun enkelte prosjekter

10

11

12 Faglig profil – FoU-finansieringen fra Forskningsrådet til høgskolene 0 20 40 60 80 100 120 140 200920102011 Teknologi Samfunns- vitenskap Medisin Mat.nat Landbr.- og fiskerifag Humaniora Annet Millioner kroner

13 Regionale virkemidler  VRI – Virkemidler for regional FoU og innovasjon  Høgskolene en av hovedaktørene – god finansiell uttelling  Regionale forskningsfond –  Betydelig interesse fra høgskolene  Skattefunn  Antallet involverte høgskoler er jevnt økende 2011: 73 prosjekter har samarbeid med høgskoler - stor variasjon mellom høgskoler mht. medvirkning


Laste ned ppt "Kontaktmøte med Høgskolen i Lillehammer 23. januar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google