Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hafjell november 2009 SI Habiliteringstjenesten i Oppland 1 Opplæring i ADL-ferdigheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hafjell november 2009 SI Habiliteringstjenesten i Oppland 1 Opplæring i ADL-ferdigheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hafjell november 2009 SI Habiliteringstjenesten i Oppland 1 Opplæring i ADL-ferdigheter

2 Innhold SI Habiliteringstjenesten i Oppland 2 ADL Kartlegging Målvalg Metodikk Positiv forsterkning Strukturering Handlingskjeder Regelstyring Shaping Prompt / prompt fading Praktiske øvelser

3 ADL (Activities of Daily Life) SI Habiliteringstjenesten i Oppland 3 Samlebetegnelse på en rekke ulike, hverdagslige, praktiske aktiviteter Dreier seg hovedsakelig om oppgaver som: Påkledning Renslighet Hygiene Måltider Mobilitet Husstell Sosiale ferdigheter Svaktfungerende multifunksjonshemmede Hodekontrol Motorikk

4 ADL SI Habiliteringstjenesten i Oppland 4 Mestring av ADL innebærer personlig uavhengighet. ”Både selvstendighet og mestring er viktige mål, men målet om deltakelse er overordnet. Det må aldri bli slik at man ikke får delta fordi man ikke mestrer et eller noen gjøremål i en aktivitet ”(Tellevik & Elmerskog, 2001; Elmerskog et al., 2006).

5 Kartlegging SI Habiliteringstjenesten i Oppland 5 Hva kan eleven – hvor mye hjelp er nødvendig? Hvor, når, alltid? Opprasjonalisere – hvilke delhandlinger mestres/mestres ikke? Basisregistrering trykktrykk

6 Trening vs. bistand/tilrettelegging SI Habiliteringstjenesten i Oppland 6 Særtrening eller i naturlige situasjoner.. Tidsavgrenset eller varig.. Hvor, når, hvem, osv..

7 Målvalg SI Habiliteringstjenesten i Oppland 7 Hvem setter målene? Brukermedvirkning Empowerment Hvilke kriterier skal en prioritere ut fra? ….

8 Tips når mål skal prioriteres SI Habiliteringstjenesten i Oppland 8 Bryt ned hvert mål i delkomponenter Velg meningsfylte (funksjonelle) ferdigheter Prioriter ferdigheter som personen kan mestre fort Velg ferdigheter som vil føre til positive endringer for personen Velg ferdigheter som vil føre til positive endringer i personen sin væremåte

9 Operasjonalisering - særlig vesentlig ved SI Habiliteringstjenesten i Oppland 9 Etablering av ferdigheter Planlagt bistandsformidling Vurdering av kvalitet- hva er et ryddig kjøkken ? Definering av rekkefølger – hva er en funksjonell rekkefølge på ferdigheten å dusje ?

10 Målvalg 2 SI Habiliteringstjenesten i Oppland 10 Spesifikke mål er mer effektive enn uklare mål Mål til bestemte ferdigheter bør inneholde ett mestringskriterium Målene bør inneholde en beskrivelse av situasjonen ferdigheten skal brukes i Realistiske, utfordrende mål er bedre enn «gjør så godt du kan« mål Offentliggjøring av målene er bedre enn å holde dem privat Mål er mer effektive hvis de inneholder tidsfrister Mål er mest effektive om de involverte forplikter seg til målene

11 Operasjonalisering SI Habiliteringstjenesten i Oppland 11 En sentral side ved det å skape en forenlig praksis er å bryte store og omfattende atferd/ ferdighetsområder ned til mindre separate atferdsenheter Dette for å gjøre atferd: Gjenkjennelig Målbår Håndterlig

12 Definert selvhjelpsferdighet SI Habiliteringstjenesten i Oppland 12 Ferdigheten må beskrives i detalj fra A til Å På hvilket punkt starter og slutter ferdigheten Hvilken rekkefølge/ kvalitet er ”korrekt” Det må foretas observasjoner av hvilke delhandlinger klienten har et bistands- / opplæringsbehov på

13 Ulike registreringsmetoder SI Habiliteringstjenesten i Oppland 13 Selvhjelpsferdigheter Bistandsnivå/ prompt formidling måles Etablering av ”ny” atferd Mestring/ ikke mestring Prosent mestring av antall forsøk

14 Strukturering SI Habiliteringstjenesten i Oppland 14 Kommunikasjonsferdigheter Talespråk Tekst Bilder Lik praksis Forutsigbarhet Målbetingelser

15 Forsterkning SI Habiliteringstjenesten i Oppland 15 Hva er en forsterker.. en hvilket som helst hendelse som øker sannsynligheten for at lignende responser (R) opptrer under lignende betingelser (Sd)

16 Differensiel Forsterkning SI Habiliteringstjenesten i Oppland 16 - Presentasjon av forsterkere bare etter bestemte responser og eventuelt bare i nærvær av bestemte stimuli - Anvendes både ved styrking av atferd og ved reduksjon av atferd - Prosedyren anvendes ofte når en ønsker å fremme bestemte kvaliteter ved en atferd og svekke andre

17 Forsterkningsskjema SI Habiliteringstjenesten i Oppland 17 - Kontinuerlig forsterkning - Forsterker formidles hver gang en bestemt respons forekommer - Intermitterende forsterkning - Forsterker formidles av og til når en bestemt respons forekommer - Svært effektivt for å opprettholde atferd - Lotto, fisking o.l er responser i dagliglivet som kan sies å være under intermitterende forsterkning

18 Handlingskjeder SI Habiliteringstjenesten i Oppland 18 Overganger – sosial atferd Målvalg Treningsprotokoll ankomst Treningsprotokoll overganger

19 Flere ”kjeder” SI Habiliteringstjenesten i Oppland 19 Regelstyring av klesvask Regelstyring av klesvask.docxRegelstyring av klesvask.docx Handlingskjede morgenvsak morgenvaskmorgenvask

20 Gulvvask med bildeperm SI Habiliteringstjenesten i Oppland 20

21 Gulvvask med bildeperm SI Habiliteringstjenesten i Oppland 21

22 Gulvvask med bildeperm SI Habiliteringstjenesten i Oppland 22

23 Gulvvask med bildeperm SI Habiliteringstjenesten i Oppland 23

24 Gulvvask med bildeperm SI Habiliteringstjenesten i Oppland 24

25 SHAPING SI Habiliteringstjenesten i Oppland 25 Betyr å forme en atferd Forsterker presenteres ved atferdspresentasjoner som gradvis endrer seg i ønsket retning Shaping brukes mye i språktrening

26 Prompt SI Habiliteringstjenesten i Oppland 26 - En hjelpebetingelse som anvendes på atferd i den hensikt å bistå eleven til korrekt fremføring - Planlagt fjernet - Må formidles mellom Sd og R eller sagt på en annen måte, før eleven har rukket å utføre feil bevegelse/ atferd. I motsatt fall må det regnes som korreksjon og ikke prompt

27 Prompt fading SI Habiliteringstjenesten i Oppland 27 Systematisk bruk av gradert prompt og avtrapping av denne Anvendes mye i innlæring av praktiske ferdigheter kan beskrives som å “balansere” på individets mestringsnivå Ikke for mye hjelp, ikke for lite, men tilstrekkelig til suksess

28 Evaluering SI Habiliteringstjenesten i Oppland 28 Ta utgangspunkt i innhentede data (registreringene) …som gjerne kan være bearbeidet til grafiske fremstillinger Disse vurderes opp mot målsetting Eventuelle endringer i tiltak gjøres på bakgrunn av disse vurderingene


Laste ned ppt "Hafjell november 2009 SI Habiliteringstjenesten i Oppland 1 Opplæring i ADL-ferdigheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google