Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedelementer i komplekse atferdsavtaler  målsetting  lære den enkelte å administrere mest mulig av egen hverdag, gjennom hyppig planlegging, gjennomføring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedelementer i komplekse atferdsavtaler  målsetting  lære den enkelte å administrere mest mulig av egen hverdag, gjennom hyppig planlegging, gjennomføring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedelementer i komplekse atferdsavtaler  målsetting  lære den enkelte å administrere mest mulig av egen hverdag, gjennom hyppig planlegging, gjennomføring og evaluering av oppgaver/gjøremål  avtalesystemet skal etablere diskriminativ kontroll over de beskrevne oppgaver/avtaler  planlegging og evaluering  dette skjer i faste møter med tjenestemottaker  tjenestemottaker skal være en aktiv deltaker  å møte til - og gjennomføre møtet er tjenestemottakers eget ansvar  gjennomføring  Tokens/tegn formidles avhengig av om oppgavene er gjennomført i henhold til planen  ved mestring kan tokens innveksles i møteforsterker og evt. bonusforsterker

2 Oppgaver  skal- oppgaver  oppgaver som er forpliktende  kjennetegnes gjerne ved at manglende gjennomføring eller deltagelse fra tjenestemottaker, påvirker andres ”dagsplan”  bør-oppgaver  oppgaver som primært er viktig for tjenestemottakeren selv  kjennetegnes ved at de kan utsettes eller hoppes over fra tid til annen, uten at dette har store konsekvenser for tjenestemottakeren selv eller andre

3 Hovedelementer i komplekse atferdsavtaler  målsetting  lære den enkelte å administrere mest mulig av egen hverdag, gjennom hyppig planlegging, gjennomføring og evaluering av oppgaver/gjøremål  avtalesystemet skal etablere diskriminativ kontroll over de beskrevne oppgaver/avtaler  planlegging og evaluering  dette skjer i faste møter med tjenestemottaker  tjenestemottaker skal være en aktiv deltaker  å møte til - og gjennomføre møtet er tjenestemottakers eget ansvar  gjennomføring  Tokens/tegn formidles avhengig av om oppgavene er gjennomført i henhold til planen  ved mestring kan tokens innveksles i møteforsterker og evt. bonusforsterker

4 Oppgaver  skal- oppgaver  oppgaver som er forpliktende  kjennetegnes gjerne ved at manglende gjennomføring eller deltagelse fra tjenestemottaker, påvirker andres ”dagsplan”  bør-oppgaver  oppgaver som primært er viktig for tjenestemottakeren selv  kjennetegnes ved at de kan utsettes eller hoppes over fra tid til annen, uten at dette har store konsekvenser for tjenestemottakeren selv eller andre

5 Bakgrunn for utvikling av systemet  behov for et system som ikke nødvendigvis krever at nærpersoner er tilstede hele tiden  målgrupper som anser tradisjonelle dagsplaner og tegnøkonomisystemer for å være banale  behov for et system som er så spennende at det kan bli ”selvforsterkende” (systemet inneholder mange elementer som kan virke som forsterkere)  et system som ansvarliggjør tjenestemottaker i større grad

6 Arenaer for atferdsavtaler  Tjenester for personer med utviklingshemming, ofte i bofellesskap med fast personale  Psykiatriske avdelinger  Poliklinisk psykiatri på distriktspsykiatriske sentra (DPS)  Poliklinisk rusbehandling  Rusbehandling på institusjoner  Familier, i forholdet mellom barn og foreldre

7 Metoden kan anvendes ovenfor:  personer som manipulerer verbalt  personer som viser problematferd i nærvær av kravsituasjoner  personer som er vanskelig å fysisk veilede/håndlede  personer som kan, men ikke vil…

8 Fordeler med komplekse atferdsavtaler  tjenestemottakeren kan påvirke sin egen hverdag  tjenestemottakeren må ta konsekvensene av egne valg  systemet kan kombinere innlæring av ADL og skolastiske ferdigheter  fokus blir satt på mestring/gjennomføring av oppgaver, og fravær av avvik  lite inngripende tiltak

9 Fordeler med komplekse atferdsavtaler fts.  tjenestemottaker lærer å følge avtaler, og eventuelt disponere egen tid  gjensidig forpliktende avtale/kontrakt, der tjenestemottaker lærer å stole på systemet  systemet fungerer uavhengig av hvem som administrerer det  systemet har vist seg å være spennende for både personen selv og nærpersoner  endring av diskriminativ kontroll  kan modifiseres i retning av normaliserte dagsplaner, avtalebok/ filofax/memo

10 Forberedelser  tjenesteyterne lager liste over alle sentrale oppgaver/aktiviteter fra tjenestemottakers hverdag, også de oppgaver som tjenestemottaker vanligvis gjennomfører  lag en bank med skal og bør oppgaver m/poengskala

11 Forberedelser  etabler rutine for møteavholdelse: - tidspunkt (klokkeslett med varighet) - sted - hyppighet  lage avtaleskjema/kontraktformular og registreringsskjema  lage forsterkerbank m/poengskala  de potensielle forsterkerne kategoriseres som henholdsvis møteforsterker og bonusforsterker avhengig av størrelse og attraktivitet

12 Forberedelser  lage et tegnøkonomisystem som passer for tjenestemottaker, dvs. som ”matcher” funksjonsnivå og interesser  dersom vedkommende forstår tall, kan poengsystem anvendes  alternative tokens kan også anvendes, som for eksempel brikker, ord/bokstaver og puslespill

13 Forberedelser til møte  tjenesteyter tar med møteforsterker fra forsterkerbanken til møtet  bonusforsterkerne må klargjøres til møtet  tjenesteyter tar avtaleskjema  tjenesteyter plukker ut et utvalg bør-oppgaver som tas med til møtet  tjenesteyter forbereder forsterkerformidling fra foregående dagsplan

14 Møteavholdelse  en avtaleplan gjelder fra ett møte til neste  møtet starter med å evaluere forrige avtaleplan  ved mestring/gjennomført avtaleplan i henhold til kontrakten, formidles møteforsterker og evt. bonusforsterker  tjenesteyter presenterer møteforsterkerne tjenestemottaker kan velge mellom for neste avtaleplan

15 Møteavholdelse  tjenesteyter presenterer skal-oppgaven/ene  tjenesteyter presenterer det utvalg av bør-oppgaver som tjenestemottaker skal velge mellom, og disse skrives inn på avtaleskjema  avtaleplanen underskrives av både tjenestemottaker og tjenesteyter  hvis fortsatt tid, kan tjenestemottaker benytte resten av møtet til å ta opp aktuelle temaer  møtet avsluttes med å ønske tjenestemottaker ”lykke til!”

16 Miljøregler ved atferdsavtaler  atferdsavtalesystemet skal alltid forklares for tjenestemottaker før igangsetting  man skal ikke lokke eller true tjenestemottaker til å gjennomføre aktiviteter eller oppgaver  dersom tjenestemottaker ikke følger opp avtaler eller oppgaver som er avtalt på planen, skal en ikke kommentere dette noe videre

17 Miljøregler  møt presis, og vær nøye med å overholde din del av avtalen  tjenesteyter skal være tilstede, selv om tjenestemottaker ikke møter  ved boikotting, forstyrrelser eller problematferd under møtet, skal en følge avtalte regler  en god regel er at tjenesteyter avventer til tjenestemottaker fortsetter møtet

18 Viktige fagbegreper ved komplekse atferdsavtaler  positiv forsterkning  negativ forsterkning  tegnøkonomi  -generaliserte betingede forsterkere  -terminalforsterker/sluttforsterker  diskriminativ kontroll  regelstyring  prompt  fading

19 Fading av komplekse atferdsavtaler  reduser antall møter  kort ned tiden på møtene  mer fleksibel inngåelse av avtaler (løse opp regelstyringen)  bruk av avtalebok

20 Negative erfaringer  bom på funksjonsnivå (tiltaket blir for banalt/barnslig eller for vanskelig)  vanskelig å ta kontroll over forsterkningsbetingelsene  vanskelig å etablere diskriminativ kontroll, dvs. få nærpersoner til å slutte å mase  tjenestemottaker mister interessen for bonusforsterkerne  tjenestemottaker møter ikke opp på avtalemøte  avhengighet av systemet  tjenesteyter følger ikke avtalte regler  tjenesteyter lager for liten variasjon i bør-oppgaver

21


Laste ned ppt "Hovedelementer i komplekse atferdsavtaler  målsetting  lære den enkelte å administrere mest mulig av egen hverdag, gjennom hyppig planlegging, gjennomføring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google