Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Farmasøytisk institutt 2005 Velkommen til nye studenter 15. august 2005 Instituttdirektør Karen Marie Ulshagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Farmasøytisk institutt 2005 Velkommen til nye studenter 15. august 2005 Instituttdirektør Karen Marie Ulshagen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Farmasøytisk institutt 2005 Velkommen til nye studenter 15. august 2005 Instituttdirektør Karen Marie Ulshagen

3 Farmasøytisk institutt 2005 VELKOMMEN TIL PROFESJONSSTUDIET I FARMASI! Et femårig integrert mastergradsstudium

4 Farmasøytisk institutt 2005 Innhold Farmasøytisk institutt - organisasjon, personale Omverdenen Undervisningen Farmasøyters unike kompetanse Hva slags farmasøyter ønsker vi å utdanne? Studietiden

5 Farmasøytisk institutt 2005 Farmasøytisk institutt - Universitetet i Oslo - Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet - Farmasøytisk institutt

6 Farmasøytisk institutt 2005 Lokalisering Farmasibygningen Fysikkbygningen Kjemibygningen ZEB-bygningen

7 Farmasøytisk institutt 2005 Styret Instituttdirektør Karen Marie Ulshagen Farmasi Avdelingsleder Sverre Arne Sande Farmasøytisk kjemi Avdelingsleder Knut Rasmussen Farmasøytisk biovitenskap Avdelingsleder Rigmor Solberg VETT (Videre- og etterutd.) Avdelingsleder Mette Sollihagen Hauge Administrasjonen Studie/ Økonomi/ IT Organisasjonskart Farmasøytisk institutt Styret

8 Farmasøytisk institutt 2005 Andre viktige organer ved instituttet Driftsgruppene er ansvarlig for undervisningen i de ulike emnene, for eksempel FRM1110: Grunnleggende farmasi. Leder FRM110: Trond Vidar Hansen Programrådet Overordnet ansvar for undervisningen Leder: Berit Smestad Paulsen

9 Farmasøytisk institutt 2005 Farmasøytisk institutt - personale Professor, 17 Professor II, 7 Førsteamanuensis, 13 Andre vitenskapelige, 8 Stipendiat, 30 Teknisk personale, 18 Administrativt personale, 16

10 Farmasøytisk institutt 2005 Farmasøytisk institutt – oppgaver Undervisning Forskning Formidling Innovasjon

11 Farmasøytisk institutt 2005 Omverdenen – Farmasi i Norge år 2005 Legemiddelmeldingen 2005: ”Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk” Ny apoteklov, 1. mars 2001 - Kjededannelse Politisk fokus på legemiddelkostnader Utviklingen i norsk farmasøytisk industri Innovasjonsfokus i samfunnet

12 Farmasøytisk institutt 2005 Farmasiundervisning tilpasset omverdenens krav Ny studieplan startet høsten 2003 Basert på omfattende kartlegging av samfunnets behov for farmasøytisk kompetanse Moderne studium tett tilpasset dagens faglige krav Integrert undervisning Basalfagene og farmasifagene samles slik at farmasien hele tiden er i fokus Godt læringsmiljø Nye undervisningsmetoder, økt lærerkontakt, nye evalueringsformer Ambisjon: UiO skal tilby landets mest attraktive universitetsutdanning i farmasi

13 Farmasøytisk institutt 2005 Hva er farmasøytisk kompetanse? Teknologi Helse

14 Farmasøytisk institutt 2005 Sammenhengskompetanse Galenisk farmasi Samfunnsfarmasi Analytisk kjemi Mikrobiologi FarmakologiOrganisk kjemi Uorganisk kjemi Farmakognosi Biokjemi FysiologiToksikologi Legemiddelkjemi Fysikk

15 Farmasøytisk institutt 2005 Instituttets visjon Farmasøytisk institutt skal være nasjonalt kraftsenter for farmasøytisk forskning, innovasjon og undervisning Virksomheten skal være bygget på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir en unik sammenhengskompetanse innen legemiddelområdet og danner grunnlaget både for teknologisk basert verdiskaping og farmasøytens rolle som helsepersonell. Forskningen skal være grunnlaget for vår virksomhet og basis for all undervisning, innovasjon og formidling.

16 Farmasøytisk institutt 2005 Yrkesmuligheter etter endt studium Apotek,- primærapotek og sykehus Forskning,- uavhengig og industriell Undervisning,- universitet og høyskoler Legemiddelforvaltning Tilsyn,- mat, helse, veterinær etc. Norsk farmasøytisk industri,- etablert og gründervirksomhet Utenlandsk farmasøytisk industri etc…….

17 Farmasøytisk institutt 2005 Overordnede mål for undervisningen Kunnskaper og ferdigheter som legemiddelsakkyndig og til dr. gradsstsudier, spesialisering og forskning Ferdigheter og holdninger til selvstendig problemløsing, faglig argumentasjon og kritisk vurdering Erfaring og kunnskap om formidling og kommunikasjon overfor ulike målgrupper i samfunnet Bevissthet om farmasøytens rolle i helsevesenet Grunnlag for livslang læringsprosess basert på ansvar for egen yrkesrolle og faglige identitet, selvstendighet og nysgjerrighet

18 Farmasøytisk institutt 2005 Utfordringer Mye nytt i starten Gode arbeidsrutiner fra første dag Kvalitet og nøyaktighet Nødvendig med hardt arbeid og fullt fokus Aftenposten, november 2004: ”55 prosent av sykepleiestudentene ved Høyskolen i Oslo strøk i vår på testen i faget der de lærer å gi pasientene riktig dose smertestillende.”

19 Farmasøytisk institutt 2005 Men husk,- vi trenger farmasøyter som: Løfter blikket Deltar aktivt i samfunnet Har mål Satser på å bli fremragende ….. Søker lederansvar Bidrar til å utvikle profesjonen Er synlige og tar sin rettmessige plass

20 Farmasøytisk institutt 2005 Studietiden Gi hverandre løft!

21 Farmasøytisk institutt 2005 Hardt arbeid – og mye moro!

22 Farmasøytisk institutt 2005 VELKOMMEN OG LYKKE TIL MED STUDIET!


Laste ned ppt "Farmasøytisk institutt 2005 Velkommen til nye studenter 15. august 2005 Instituttdirektør Karen Marie Ulshagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google