Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 Ingunn Burud UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 3 MASTER TEKNOLOGI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 Ingunn Burud UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 3 MASTER TEKNOLOGI."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 Ingunn Burud

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 3 MASTER TEKNOLOGI (SIVILINGENIØR) 5-ÅRIG  Byggeteknikk og arkitektur  Geomatikk-kart, satellitter og 3D-modellering  Industriell økonomi  Kjemi og bioteknologi (IKBM)  Maskin-, prosess- og produktutvikling  Matindustrielle prosesser (IKBM)  Miljøfysikk og fornybar energi  Vann- og miljøteknikk

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 4 STUDIETILBUD VED IMT  BACHELOR –Geomatikk-kart, satellitter og 3D-modellering –Energi- og miljøfysikk  MASTER 2ÅRIG –Miljøfysikk og beregningsorientert biologi •Computational Biology (engelsk)  MASTER 5ÅRIG –Lektorutdanning i realfag fag (LUR)  ANNET –Praktisk pedagogisk utdanning (heltid og deltid) –Frie realfag

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 5 MASTER TEKNOLOGI (SIVILINGENIØR) 5-ÅRIG  Byggeteknikk og arkitektur  Geomatikk-kart, satellitter og 3D-modellering  Industriell økonomi  Kjemi og bioteknologi (IKBM)  Maskin-, prosess- og produktutvikling  Matindustrielle prosesser (IKBM)  Miljøfysikk og fornybar energi  Vann- og miljøteknikk

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 6 Byggeteknikk og arkitektur  Hovedfokus : konstruksjon og dimensjonering  Valgfrie spesialiseringer: bygningsplanlegging, treteknologi. Andre spesialiseringer kan også være mulige (VA-teknikk, økonomi, …)  5-årig sivilingeniørstudium (ikke ingeniør, kan ikke hoppe av etter 3 år).  Opptakskrav: SIVING  Man blir ikke arkitekt !

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 7 Geomatikk-kart, satellitter og 3D-modellering  Hovedfokus: Fotogrammetri/bildebehandling, geodesi/landmåling, GIS (knytte informasjon til kart)  Unikt tilbud innen geomatikk med mange spesialiseringsmuligheter  5-årig sivilingeniørstudium  Opptakskrav: SIVING

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 8 Industriell økonomi  Hovedfokus: Kombinere sivilingeniørutdanning med økonomiutdanning på masternivå.  Struktur: 1/3 grunnleggende emner, 1/3 teknologi, 1/3 økonomi  Spesialiseringer: –Teknologi: energifysikk,maskin- og produktutvikling,VA- teknikk, bygg (begrenset antall plasser) –Økonomi: foretak, miljø, energi, logistikk  5-årig sivilingeniørstudium (ikke ingeniør, kan ikke hoppe av etter 3 år).  Opptakskrav: SIVING

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 9 Maskin-, prosess- og produktutvikling  Hovedfokus: tegning, styrkeberegning, dimensjonering, verkstedsteknikk, prosessteknikk, energiteknikk  Spesialiseringer: –Maskin-og produktutvikling –Prosessteknikk  5-årig sivilingeniørstudium (ikke ingeniør, kan ikke hoppe av etter 3 år).  Opptakskrav: SIVING

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 10 Miljøfysikk og fornybar energi  Hovedfokus: Gir et solid grunnlag av teoretisk og anvendt fysikk og matematikk  Spesialiseringer: –Energifysikk –Biologisk fysikk –Matematikk  5-årig sivilingeniørstudium.  Opptakskrav: SIVING

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 11 Vann- og miljøteknikk  Konvensjonell og naturbasert renseteknikk (fremtidsrettet ressursvennlig håndtering av avfall og avløp)  Forvaltning av VA-nett og vannressurser (sørge for tilfredsstillende forsyning av vann til samfunnet)  Bærekraftig infrastruktur både i Norge og internasjonalt  Teknologiske innretninger for å takle klima-endringer.  Flere typer spesialiseringer, e.g., VA-teknikk, kretsløpsteknologi  5-årig sivilingeniørstudium (ikke ingeniør, kan ikke hoppe av etter 3 år).  Opptakskrav: SIVING

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 12 STUDIETILBUD VED IMT  BACHELOR –Geomatikk-kart, satellitter og 3D-modellering –Energi- og miljøfysikk  MASTER 2ÅRIG –Matematiske realfag •Computational Biology (engelsk)  MASTER 5ÅRIG –Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (LUN)  ANNET –Praktisk pedagogisk utdanning (heltid og deltid) –Frie realfag

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 13 Bachelor: Geomatikk-kart, satellitter og 3D- modellering  Hovedfokus: Fotogrammetri/bildebehandling, geodesi/landmåling, GIS  Unikt tilbud innen geomatikk med mange spesialiseringsmuligheter  Bachelor-studiet er ikke et ingeniør-studie !  Opptakskrav: MAT2XY

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 14 Bachelor: Energi- og miljøfysikk  Struktur: Emnegruppe i matematikk og fysikk + fordypningsfag i fysikk  Bachelor-studiet er ikke et ingeniør-studie !  Opptakskrav: REALFA

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 15 MASTER 2-ÅRIG: Matematiske realfag  Spesialisering: Matematikk, fysikk  Mulighet for en engelskspråklig retning : –Computational biology –Beregningsorientert biologi (blir ikke biolog !)  Opptakskrav: Bachelor i realfag

16 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 16 FRIE REALFAG  Struktur: et fritt studium av inntil 120 sp realfag  Gir ingen grad  Opptakskrav: REALFA

17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 17  PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) –Kan tas på full tid (1 år) eller deltid (2 år).  Varig videreutdanning for lærere

18 Hva er LUR programmet?

19 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Hvorfor velge lektorutdanning i realfag  Du vil ha en mastergrad i realfag og samtidig få undervisningskompetanse - på et studiested med fokus på bærekraftig utvikling  Du vil ha en jobb der du kan kombinere interessen for realfag med undervisning og formidling i skolen eller i næringslivet  Du vil ha et meningsfylt og kreativt arbeid der du stimulerer elever til å bli interessert i og glad i realfag Institutt for matematiske realfag og teknologi 19

20 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Hva blir jeg  Du får mastergrad i et realfag (for eksempel biologi, fysikk, matematikk) eller realfagsdidaktikk (fokus på formidling av realfag)  De fleste jobber som lektor i videregående skole  Noen velger ungdomsskolen  Du er også kvalifisert for en rekke andre yrker i næringslivet og offentlig forvaltning  Mange LUN-lektorer får jobbtilbud allerede før de er ferdige med studiene. Institutt for matematiske realfag og teknologi 20

21 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Institutt for matematiske realfag og teknologi 21 ÅrLektorutdanning i realfag 5Mastergrad i realfag/realfagsdidaktikk Fag knyttet til mastergraden LURe LUNSJER 4 Pedagogikk og didaktikk (50 stp) + 9 uker praksis i skolen 3 Realfag 2 1 Realfag + Ex.PhilEx. Paed (10 stp) + 3 uker praksis

22 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Institutt for matematiske realfag og teknologi 22 Praksisnært fra første studieår ”Jeg synes jeg har lært utrolig mye. Det jeg følte jeg lærte mest av var praksisperiodene. Det er noe som heter ”learning by doing” For å kunne undervise er beste måten å lære det på å undervise” (LUR student)

23 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 23 SPØRSMÅL ?


Laste ned ppt "UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 Ingunn Burud UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011 3 MASTER TEKNOLOGI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google