Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DET LEVENDE UNIVERSITET SIRI MARGRETHE LØKSA UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 3 DET LEVENDE UNIVERSITET VISJON FOR UMB  Universitetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DET LEVENDE UNIVERSITET SIRI MARGRETHE LØKSA UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 3 DET LEVENDE UNIVERSITET VISJON FOR UMB  Universitetet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 DET LEVENDE UNIVERSITET SIRI MARGRETHE LØKSA

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 3 DET LEVENDE UNIVERSITET VISJON FOR UMB  Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling (Strategi 2010-2013)

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 4 DET LEVENDE UNIVERSITET MÅL 2010-2013  UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke.  UMB er det levende universitetet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig utvikling på områdene:  Grunnleggende og anvendt biovitenskap  Bioproduksjon  Bruk og vern av natur  Miljø, klima og fornybar energi  Utviklingsstudier og globalisering  Matproduksjon og mattrygghet  Landskapsarkitektur og arealplanlegging  Teknologi  Økonomi og samfunnsfag  Lærerutdanning i realfag og naturbruk  Helse for dyr og mennesker

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 5 DET LEVENDE UNIVERSITET UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP  Ledende internasjonalt utdannings- og forskningsmiljø - vekt på samvirke mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsfag  Bidrar til å løse dagens og framtidens utfordringer - innen landbruksproduksjon, miljø- og arealforvaltning og næringsutvikling

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 6 DET LEVENDE UNIVERSITET VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG: Utdanning – forskning – formidling (Universitetsloven)

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 7 DET LEVENDE UNIVERSITET HISTORIE  Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859  Norges landbrukshøgskole: 1897 –Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele doktorgrader  Universitet: 01. 01. 2005  3270 studenter  430 doktorgradsstudenter  1120 ansatte - derav 640 vitenskapelige  Tilbyr to-, tre- og fem-årige studier

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 8 DET LEVENDE UNIVERSITET ENHETER VED UNIVERSITETET Institutter:  Økonomi og ressursforvaltning  Landskapsplanlegging  Plante- og miljøvitenskap  Naturforvaltning  Husdyr- og akvakulturvitenskap  Matematiske realfag og teknologi  Kjemi, bioteknologi og matvitenskap  Internasjonale miljø­ og utviklingsstudier (Noragric)

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 9 DET LEVENDE UNIVERSITET ENHETER VED UNIVERSITETET Sentre:  Senter for husdyrforsøk (SHF)  Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)  Senter for etter­ og videreutdanning (SEVU)  Aquaculture Protein Centre (APC)  Centre for Integrative Genetics (Cigene) UMB er også medeier i et forskningssenter på Campus Ås:  Norsk senter for bioenergiforskning

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 10 DET LEVENDE UNIVERSITET STUDIER  Årlig studerer om lag 3270 studenter ved UMB  2010: 1319 søkere har UMB som første prioritet - en økning på ca. 5 prosent fra i fjor  18 bachelor- og 43 masterprogram  Teoretisk og vitenskapelig utdanning med vekt på praktiske og eksperimentelle øvelser  Etter fullført studium tildeles bachelor- og mastergrad. Andre program:  3-årig forskerutdanning (PhD)  Praktisk pedagogisk utdanning  Grunnstudiet, videreutdanning m.m.

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 11 DET LEVENDE UNIVERSITET STUDIER VED UNIVERSITETET  Matematiske realfag  Matvitenskap  Mikrobiologi  Miljø og naturressurser  Miljøfysikk  Naturbasert reiseliv  Naturforvaltning  Plantevitenskap  Ressursforvaltning  Samfunnsøkonomi  Skogfag  Utviklingsstudier  Ressursforvaltning  Teknologi (siv.ing.)  Utviklingsstudier  Økologi og naturforvaltning  Økonomi (siviløkonom)  Akvakultur  Arealplanlegging  Bioinformatikk  Biologi  Bioteknologi  By- og regionplanlegging  Eiendomsfag/utvikling  Entreprenørskap og innovasjon  Folkehelsevitenskap  Fornybar energi  Geomatikk  Husdyrvitenskap  Informatikk  Kjemi  Landskapsarkitektur  Landskapsingeniør  Lektorutdanning

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 12 DET LEVENDE UNIVERSITET NYE SATSINGSOMRÅDER  Fornybar energi - bachelor og master  Hestefag - bachelor

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 13 DET LEVENDE UNIVERSITET UNIKT SOSIALT MILJØ  Oversiktlig studentmiljø  Alle får tilbud om hybel første studieår  Studentsamfunnet  Aud Max – konsertarena  80 forskjellige lag og foreninger  ”Uka i Ås” hvert annet år  Egen idrettspark og idrettshall  Omfattende idrettstilbud  Lysløype  Nasjonalt roanlegg

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 14 DET LEVENDE UNIVERSITET FORSKNING  UMB skal drive forskning av høy kvalitet til det beste for samfunnet  UMB skal være en åpen og samarbeidsorientert institusjon overfor næringsliv, forvaltning og samfunnet forøvrig  Sterk kobling mellom forskning og undervisning  Ansvar for langsiktig grunnleggende forskning

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 15 DET LEVENDE UNIVERSITET FUSJON: UMB +NVH  2008: Stortinget vedtok å flytte Norges veterinær- høgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til Ås - etablering av et nytt universitet  2010: Kunnskapsdepartementet oppnevnte et fellesstyre for sammenslåingen av NVH og UMB - ledes av Finn Bergesen jr  Fusjonstidspunkt ikke avklart  Større og sterkere fagmiljø

16


Laste ned ppt "DET LEVENDE UNIVERSITET SIRI MARGRETHE LØKSA UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 3 DET LEVENDE UNIVERSITET VISJON FOR UMB  Universitetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google