Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målprosjektet m.m. Avd. direktør Joar Nybo, Kunnskapsdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målprosjektet m.m. Avd. direktør Joar Nybo, Kunnskapsdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Målprosjektet m.m. Avd. direktør Joar Nybo, Kunnskapsdepartementet

2 2 Kunnskapsdepartementet Prosjektet/prosessen Internt prosjekt i KD Referansegruppe fra sektoren Foreløpig omtale i etatsstyring 2011 Brev til institusjonene juni 2011 Presenteres i Statsbud. 2012

3 3 Kunnskapsdepartementet Opplegget Skal preges av langsiktighet, med innbaking av politiske prioriteringer det enkelte budsjettår Kun sektormål fastsettes av KD 5 mål 10-15 styringsparametre Virksomhetsmål lages institusjonene ut fra institusjonens egenart

4 4 Kunnskapsdepartementet Framdrift Institusjonene lager utkast til virksomhetsmål til Rapport og planer 2011-2012 Diskuteres med KD i etatsstyring 2012 Fastsettes av institusjonene etterpå

5 5 Kunnskapsdepartementet Sektormål 1: Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Styringsparameter: Gjennomføring på normert tid. Styringsparameter: Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere. Kvalitativ styringsparameter: Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene.

6 6 Kunnskapsdepartementet Sektormål 2: Forskning Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Kvalitativ styringsparameter: Resultatoppnåelse på forskning i forhold til sin egenart. Kvalitativ styringsparameter: Samspill mellom forskning og utdanning.

7 7 Kunnskapsdepartementet Sektormål 3: Samfunnskontakt Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping. Styringsparameter: Inntekter fra bidrag og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA). Kvalitativ styringsparameter: Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv, herunder desentralisert undervisning og fjernundervisning.

8 8 Kunnskapsdepartementet Sektormål 4: Forvaltning Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Styringsparameter: Andel kvinner i dosent og professorstillinger. Styringsparameter: Andel midlertidig ansatte. Kvalitativ styringsparameter: Langsiktig økonomisk planlegging. Kvalitativ styringsparameter: Robuste fagmiljøer.

9 9 Kunnskapsdepartementet Sektormål 5: Univ.muséene Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø og Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet skal bygge opp, drive og vedlikeholde museum med vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum. Styringsparameter: Andel magasinlokaler med tilfredsstillende standard for sikkerhet. Styringsparameter: Andel magasinlokaler med tilfredsstillende standard for bevaring.

10 UH-sektorens innternkontroll knyttet til finansiell rapportering

11 11 Kunnskapsdepartementet Prosjektet PwC er engasjert av KD Selvevaluering fra alle UH-inst. Intervju/møte med 3 inst. Mål: Kunnskap om internkontrollen Etablere god praksis Spesielle utfordringsområder Rapport vil komme fra PwC

12 Oversikt rapportering

13 13 Kunnskapsdepartementet Prosjektet Gjennomføres av DiFi Gjelder flere departmente, hovedsak KD 5 UH-institusjoner Foreløpig presentasjon mai 2011 Rapport før sommerferien

14 Prosjektet God forvaltning

15 15 Kunnskapsdepartementet Todelt prosjekt 1. Institusjonenes rutiner/opplegg mot KD 2. KDs interne organisering og rutiner for samhandling med UH-sektoren To konsulentselskaper engasjert, de vil avgi rapporter før sommerferien KDs oppsummering/rapport kommer høsten 2011


Laste ned ppt "Målprosjektet m.m. Avd. direktør Joar Nybo, Kunnskapsdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google