Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

i introduksjonsordningen Pernille Baardson seniorrådgiver IMDi Sør

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "i introduksjonsordningen Pernille Baardson seniorrådgiver IMDi Sør"— Utskrift av presentasjonen:

1 i introduksjonsordningen Pernille Baardson seniorrådgiver IMDi Sør
Mål og resultater i introduksjonsordningen Pernille Baardson seniorrådgiver IMDi Sør

2 Introduksjonsloven Fra forsøk til lov til merkevare på kort tid Nytt verdigrunnlag; Fra klient til kandidat Fra inntektssikring til kvalifisering Fra kollektivisering til individualisering

3 Hvorfor fokus på mål og resultater?
Fungerer ordningen? Grunnlag for evaluering – trengs nye tiltak/metoder? Synliggjøre arbeidet Mål er ikke statiske Dårlige resultater kan ha gode forklaringer Mål 09: 65% i arbeid/utdanning … og hvordan gikk det?

4 Resultater introduksjonsordningen 2009
% andel direkte over i arbeid eller utdanning Måltall gitt i tildelingsbrev 2009: 65 % går over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram – Resultat 2009: 44 % gikk over i arbeid eller utdanning etter avsluttet program Måltall 2010: 65 % er i arbeid eller utdanning 1 år etter avsluttet introduksjonsprogram 21 % negativt resultatavvik ift måltall - % andel direkte over i arbeid eller utdanning 9 prosentpoeng lavere resultat i 2009 sammenlignet med 2008: overgang til arbeid er redusert med 9 prosentpoeng Andel over til utdanning omtrent uendret Måloppnåelse menn: % (61 % i 2008) Måloppnåelse kvinner: 38 % (47 % i 2008) Andel over til tiltak i NAV økt med kun 4 p.p fra 18% i 2008 til 22% i Dette kan ha sammenheng med liten kapasitet i NAV, samt lave forventninger til muligheter til arbeid pga. finanskrisen. Det er lagt opp til et nært samarbeid mellom kommune og NAV i arbeidet med introduksjonsprogrammet. Siden innføring av NAV reformen har en del kommuner valgt å legge ansvaret for kommunens forvalting av introduksjonsordningen i kommunens NAV kontor. FoU-prosjektet ”Kartlegging og analyse av introduksjonsordningen organisert i NAV” igangsettes i 2010. Andel over i ”Annet” økt med 5 p.p. fra 13% i 2008 til 18 % i 2009 (dvs. ikke offentlige ytelser, ikke arbeid, ikke utdanning) Det er store forskjeller i kommunenes måloppnåelse. (Best av de store kommunene var Sandnes kommune med 68 % måloppnåelse i Oslo hadde kun 43 % måloppnåelse).

5 Resultat 1 år etter avsluttet program Kilde: SSB
Resultater status i 2009 for de som avsluttet introduksjonsprogram i 2008 vil foreligge senere i 2010.

6 Resultat direkte etter avsluttet introduksjonsprogram Kilde: NIR og innrapporterte tall fra kommunene Totalt gikk 44 % direkte over i arbeid eller utdanning etter avsluttet program i (53 % i 2008)

7 Bakgrunnsbilde for 2009 Faktorer som kan ha bidratt til svak måloppnåelse:
- Økt ledighet Økning på ca 3 % for innvandrerbefolkningen i 2009 fra 2008 - Bosettingen økt med ca 40 % Ressurssituasjonen i kommunene - Flere kvinner avsluttet program i 2009 Måloppnåelse for kvinner i 2009 kun 38%, redusert med 9 p.p - Økt antall deltakere i program i 2009 Økt med 41 % fra 2008

8 Mål for 2010 55% i arbeid/utdanning etter introprogram 65% i arbeid/utdanning 1 år etter avsluttet intro

9 IMDis fokusområder i 2010: Kvinner Brukermedvirkning Bidra til å utjevne resultatforskjeller i kommunene

10 Hva fremmer gode resultater i intro?
Stikkordet er …. KOMPETANSE

11 K for KVALITET Knagger: Er tiltaket i tråd med lovens formål?
Er det knyttet til målene i den individuelle planen? Er det kvalifiserende? Er det individuelt tilpasset? Fører det til progresjon? Kommer det til riktig tid?

12 Hva fremmer gode resultater i intro? Stikkord: KOMPETANSE
K for KVALITET O for OMSTILLINGSEVNE M for MÅLRETTING P for PRAKSIS E for EIERSKAP T for TETT OPPFØLGING A for ANSVAR FOR EGEN LÆRING N for NORSKOPPLÆRING S for SAMARBEID E for EGENEVALUERING

13 Hva kan IMDi tilby? Informasjon og veiledning Møter med kommuner
Innhente og systematisere gode grep og effektive metoder Kople kommuner Opplæring Med utgangspunkt i lokale behov Maihaugenkonferansen Kompetansesenter og pådriver Kommuner, FM, NAV, BLD Programrådgiverutdanning

14 Lykke til med arbeidet!


Laste ned ppt "i introduksjonsordningen Pernille Baardson seniorrådgiver IMDi Sør"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google