Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsesenterets nye PPT-mal BRUKEREN MED NØKKELEN TIL MORGENDAGENS TJENESTEUTVIKLING. ET NASJONALT GJENNOMBRUDD? Anders Vege, seksjonsleder Seksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal BRUKEREN MED NØKKELEN TIL MORGENDAGENS TJENESTEUTVIKLING. ET NASJONALT GJENNOMBRUDD? Anders Vege, seksjonsleder Seksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal BRUKEREN MED NØKKELEN TIL MORGENDAGENS TJENESTEUTVIKLING. ET NASJONALT GJENNOMBRUDD? Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling

2 Disposisjon  Gratulerer kjære sykepleiere, 100 år. Det er stort!  Et blikk på utfordringene  Med pasientens øyne  2,5 år etter endt gjennombruddsprosjekt  Hvordan ser morgendagen ut for sykepleieren? sykepleierkongressen 25.09.2012

3 3 Se opp for eldrebølgen sykepleierkongressen 25.09.2012

4  Et hvert system er perfekt designet for å få de resultatene det får. Donald M Berwick  Hvis vi fortsetter å tenke slik vi alltid har tenkt, vil vi få tilnærmet de samme resultatene som vi alltid har fått. Edward de Bono. sykepleierkongressen 25.09.2012

5 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005 – 2015)

6 Samhandlingsreformen  Nytt virkelighetsbilde  Ny pasient rolle  Ny kommunerolle  Styrke forebygging  Styrke kommunehelsetj.  Spisse HF’enes oppgave sykepleierkongressen 25.09.2012

7 Nasjonal Helse- og omsorgsplan  Folkehelse  Fremtidens komm.helsetj.  Helhet og sammenheng  Ny pasientrolle  Kvalitet og faglighet  Helsepersonell –Mer operativt redskap –bedre politisk styring sykepleierkongressen 25.09.2012

8 Gjennombruddsprosjekt i 2008 og 2009 Brukermedvirkning – et gjennombrudd for ledere, medarbeidere og pasienter  20 team; ledet av sykepleier med lederansvar, tverrfaglige og med representant for brukerne  4 todagers samlinger med undervisning, veiledning og utveksling på tvers  Forbedrer egen praksis med veiledning  Spredningskonferanse med fokus på vedvarende forbedring

9  Utfordringen ligger ikke i å se det ingen ser, men å tenke det ingen har tenkt om det alle ser. Schopenhauer sykepleierkongressen 25.09.2012

10

11 March 31, 201511 sykepleierkongressen 25.09.2012

12 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal 31. mars 201512

13 Edward de Bono`s modell av mentale daler og tankestrømmer ” Som regn renner ned i dalene og danner bekker og elver, slik organiserer hjernen ord og setninger i tankeelver som følger i gamle spor/mønstre”. sykepleierkongressen 25.09.2012

14  Annen ordens endringer: Endringer både i måten vi tenker og gjør ting på; paradigmeskifte. sykepleierkongressen 25.09.2012

15 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Brukerstyrt seng på psykiatrisk avdeling, UNN

16 Stolte vinnere av kvalitetsprisen 2010 Norsk forening for kvalitet I helsetjenesten sykepleierkongressen 25.09.2012

17

18 Systemet = oss! sykepleierkongressen 25.09.2012

19 Hva gjorde vi som styrket vedvarende forbedring?  Fikk en tydelig brukerstemme i forbedringsarbeidet  Tydeliggjorde lederrollen i forbedringsarbeidet  Jobbet etter AI-perspektivet. –Entusiasme  Lære sammen med/av andre i læringsnettverk  Fokuserte på kulturendring, tenke annerledes  Fulgte opp med spredningsseminar 6 mnd. Etter –Does user involvement in quality improvement strengthen the sustainability of QI-projects? Analysis based on survey 2,5 year after end of a national collaborative sykepleierkongressen 25.09.2012

20 18 teams scored themselves in 2009 and in 2012… Team number Score sykepleierkongressen 25.09.2012

21 …for better and for worse 6 teams with decreased score 12 teams with increased score Difference in score from 2009 to 2012 sykepleierkongressen 25.09.2012

22 Difference in score from 2009 to 2012 sykepleierkongressen 25.09.2012

23 Et kort for hver sentral utfordring i en diabetikers liv sykepleierkongressen 25.09.2012

24 Disse tre kortene beskriver det jeg ønsker å ta opp i min timeavtale sykepleierkongressen 25.09.2012

25 Et dataprogram som følger opp hjemme sykepleierkongressen 25.09.2012

26 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal anders.vege@kunnskapssenteret.no sykepleierkongressen 25.09.2012


Laste ned ppt "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal BRUKEREN MED NØKKELEN TIL MORGENDAGENS TJENESTEUTVIKLING. ET NASJONALT GJENNOMBRUDD? Anders Vege, seksjonsleder Seksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google