Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsesenterets nye PPT-mal BRUKEREN MED NØKKELEN TIL MORGENDAGENS TJENESTEUTVIKLING. ET NASJONALT GJENNOMBRUDD? Anders Vege, seksjonsleder Seksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal BRUKEREN MED NØKKELEN TIL MORGENDAGENS TJENESTEUTVIKLING. ET NASJONALT GJENNOMBRUDD? Anders Vege, seksjonsleder Seksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal BRUKEREN MED NØKKELEN TIL MORGENDAGENS TJENESTEUTVIKLING. ET NASJONALT GJENNOMBRUDD? Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling

2 Disposisjon  Gratulerer kjære sykepleiere, 100 år. Det er stort!  Et blikk på utfordringene  Med pasientens øyne  2,5 år etter endt gjennombruddsprosjekt  Hvordan ser morgendagen ut for sykepleieren? sykepleierkongressen

3 3 Se opp for eldrebølgen sykepleierkongressen

4  Et hvert system er perfekt designet for å få de resultatene det får. Donald M Berwick  Hvis vi fortsetter å tenke slik vi alltid har tenkt, vil vi få tilnærmet de samme resultatene som vi alltid har fått. Edward de Bono. sykepleierkongressen

5 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005 – 2015)

6 Samhandlingsreformen  Nytt virkelighetsbilde  Ny pasient rolle  Ny kommunerolle  Styrke forebygging  Styrke kommunehelsetj.  Spisse HF’enes oppgave sykepleierkongressen

7 Nasjonal Helse- og omsorgsplan  Folkehelse  Fremtidens komm.helsetj.  Helhet og sammenheng  Ny pasientrolle  Kvalitet og faglighet  Helsepersonell –Mer operativt redskap –bedre politisk styring sykepleierkongressen

8 Gjennombruddsprosjekt i 2008 og 2009 Brukermedvirkning – et gjennombrudd for ledere, medarbeidere og pasienter  20 team; ledet av sykepleier med lederansvar, tverrfaglige og med representant for brukerne  4 todagers samlinger med undervisning, veiledning og utveksling på tvers  Forbedrer egen praksis med veiledning  Spredningskonferanse med fokus på vedvarende forbedring

9  Utfordringen ligger ikke i å se det ingen ser, men å tenke det ingen har tenkt om det alle ser. Schopenhauer sykepleierkongressen

10

11 March 31, sykepleierkongressen

12 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal 31. mars

13 Edward de Bono`s modell av mentale daler og tankestrømmer ” Som regn renner ned i dalene og danner bekker og elver, slik organiserer hjernen ord og setninger i tankeelver som følger i gamle spor/mønstre”. sykepleierkongressen

14  Annen ordens endringer: Endringer både i måten vi tenker og gjør ting på; paradigmeskifte. sykepleierkongressen

15 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Brukerstyrt seng på psykiatrisk avdeling, UNN

16 Stolte vinnere av kvalitetsprisen 2010 Norsk forening for kvalitet I helsetjenesten sykepleierkongressen

17

18 Systemet = oss! sykepleierkongressen

19 Hva gjorde vi som styrket vedvarende forbedring?  Fikk en tydelig brukerstemme i forbedringsarbeidet  Tydeliggjorde lederrollen i forbedringsarbeidet  Jobbet etter AI-perspektivet. –Entusiasme  Lære sammen med/av andre i læringsnettverk  Fokuserte på kulturendring, tenke annerledes  Fulgte opp med spredningsseminar 6 mnd. Etter –Does user involvement in quality improvement strengthen the sustainability of QI-projects? Analysis based on survey 2,5 year after end of a national collaborative sykepleierkongressen

20 18 teams scored themselves in 2009 and in 2012… Team number Score sykepleierkongressen

21 …for better and for worse 6 teams with decreased score 12 teams with increased score Difference in score from 2009 to 2012 sykepleierkongressen

22 Difference in score from 2009 to 2012 sykepleierkongressen

23 Et kort for hver sentral utfordring i en diabetikers liv sykepleierkongressen

24 Disse tre kortene beskriver det jeg ønsker å ta opp i min timeavtale sykepleierkongressen

25 Et dataprogram som følger opp hjemme sykepleierkongressen

26 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal sykepleierkongressen


Laste ned ppt "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal BRUKEREN MED NØKKELEN TIL MORGENDAGENS TJENESTEUTVIKLING. ET NASJONALT GJENNOMBRUDD? Anders Vege, seksjonsleder Seksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google