Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NESO BASSKOLE Arbeidsledelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NESO BASSKOLE Arbeidsledelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 NESO BASSKOLE Arbeidsledelse
Samling 4 klasse 19, Tromsø 20. – 23. januar 2015 Hanne Winther og Magne Beddari, VINN

2 Motivasjon Prosess som setter i gang, gir retning til, opprettholder og bestemmer intensitet i atferd Eksempel

3 Egenmotivasjon Den enkeltes mål, verdier, psykologi, livssituasjon, erfaringer m.m.

4 Hva gjør oss motivert? Forslag på flipp:

5 Hva gjør oss motivert? Like arbeidsvilkår Ros og ris Lik lønn Høy lønn
Rettferdig lønn Humør Miljø God standard mht HMS Motiverte ledere Entusiasme! Å bli satt pris på Selvbestemmelse (autonomi)

6 Motivasjonsteori (Herzberg)
Hygienefaktorer Motivasjonsfaktorer Arbeidsbetingelser Lønn og sikkerhet Bedriftspolitikk Ledelse Mellommenneskelige relasjoner (Hygienefaktorer påvirker utilfredshetsnivå) Prestasjoner Anerkjennelse Ansvar Selve arbeidet Personlig vekst (Motivasjonsfaktorer påvirker tilfredshetsnivå) Dette er det forsket mye på, og forskers på fremdeles. Hvordan få motiverte medarbeidere og øke ytelse, unngå sykemeldinger osv. Ta eksemplet med Hawthorne-eksperimentene. Hawthorne-effekt, samfunnsvitenskapelig betegnelse for effekten av ikke-forutsette, ikke-kontrollerte, ytre variable ved empiriske undersøkelser (eksperiment, intervju o.l.), også kalt kontroll-effekt; iblant uttrykt som «en effekt av undersøkelsen i seg selv». Navnet stammer fra Hawthorne-fabrikken (Western Electric) nær Chicago, der Elton Mayo og hans medarbeidere gjennomførte de nå klassiske Hawthorne-studiene (1927–32). De testet ulike praktiske og tekniske variables virkning på arbeidernes produktivitet. En serie uventede resultater ble da tillagt det faktum at arbeiderne ble observert og viet oppmerksomhet av utenforstående. Studien regnes til den såkalte Human Relations-skolen. (motivatorer forbedrer atferd/holdninger menshygienske faktorer bare opprettholder moral og effektivitet)

7 Indre og ytre motivasjon
Ytre motivasjon (belønning, bonus..osv. kilden til motivasjon ligger utenfor selve jobbutførelsen Indre motivasjon (ansvar, kompetanse, jobbutførelse m.m. kilden ligger i selve jobbutførelsen.

8 Indre og ytre motivasjon

9 Hva skaper indre motivasjon?
Å bli sett! (tenk motsatt å overhodet ikke bli sett, dårlig selvtillit, forsvinner, dør)

10 Hva betyr dette konkret for våre lederoppgaver?
Ser at en kommer på morgenen, hilser Oppsøke medarbeiderne ila av arbeidsdagen Legge merke til den jobben arbeiderne gjør (ros, støtte, korreksjon) Inviterer medarbeider inn i det sosiale fellesskapet (lunsj, kaffepause, diskusjon osv.) Tar kontakt når en er syk

11 Alle er nødvendige ” Jeg er viktig, fordi jeg blir sett på som en nødvendig medarbeider for å få denne jobben gjort”

12 Forutsetninger for motivasjon på jobben
Behov for innhold i jobben (innhold, variasjon) Behov for å kunne lære noe og fortsette læreprosessen Eget ansvar og beslutningsdyktighet (autonomi) Sosial støtte og anseelse på arbeidsplassen (anerkjennelse) Behov for å se at jobben fører til resultater som (personlig vekst, utvikling, karriere). Hvordan motiveres dine kolleger på jobben, blir du oppfattet som en som delegerer og gir ansvar. Har du god dialog med arbeidslaget ditt? Er du en teambygger i laget, mellom lagene? Hvordan håndterer du konfliktløsning? Hvilke tiltak gjør du for å vise dine medarbeidere at de blir sett. Reflekter over dette

13 Viktig å tenke på Vi er i utgangspunktet motivert til å gjøre en god jobb! Hvorfor? Fordi det øker vår tilfredshet. ”Unngå å punktere den motivasjonen som allerede finnes!”

14 Hva ”punkterer” motivasjonen?

15 Gruppeoppgave Hvordan bidrar du som leder til indre motivasjon
hos dine medarbeidere? Hvordan blir de sett? Hvordan gir du anerkjennelse? Hvordan sørger du for tilhørighet Gi konkrete eksempler på hvordan du/dere løser oppgaven som leder i forhold til dette. Bruk gjerne Maslows behovspyramide som verktøy

16 Behovspyramide


Laste ned ppt "NESO BASSKOLE Arbeidsledelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google