Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TROND HAUKEDAL AS Radisson Blue Lillehammer Hotel den 27 oktober 2011 ”På godfot med seg selv” - som utgangspunkt for motivasjon og treningsglede ….. -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TROND HAUKEDAL AS Radisson Blue Lillehammer Hotel den 27 oktober 2011 ”På godfot med seg selv” - som utgangspunkt for motivasjon og treningsglede ….. -"— Utskrift av presentasjonen:

1 TROND HAUKEDAL AS Radisson Blue Lillehammer Hotel den 27 oktober 2011 ”På godfot med seg selv” - som utgangspunkt for motivasjon og treningsglede ….. - en motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond Edvard Haukedal www.trondhaukedal.no Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no Idrettsfaglærere ”Lillehammer-seminaret”

2 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no ”MENNESKE- KUNNSKAP” FAG HOLDNING HANDLING Hvorfor er ”jeg” her ?

3 Utgangspunktet: •Et menneske trenger å bli elsket. •I mangel på det – beundret. •I mangel på det – fryktet. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

4 • Trygghet: Oversikt og bevissthet over egne ressurser. Målbevisst. Ydmyk og respektfull i sitt møte med andre mennesker. Åpen og positiv. • Engasjement: Evne til å tro på seg selv. Være tilstede i sitt eget liv og bruke energien konstruktivt. Våge å delta fullt og helhjertet i livets mange situasjoner. • Ta utfordringer: At man ønsker og tør å bli utfordret og stimulert. Tolererer usikkerhet, og vet at enkelte tilbakeslag er naturlig – og lærerikt… TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Den ”robuste personligheten”

5 Selvledelse: For å yte maksimalt og lede oss selv motivert og effektivt, trenger vi å få bekreftet at vi er verdifulle. Det betyr å etablere en målestokk / standard på hvordan vi fortjener å bli behandlet, og hvordan vi skal behandle oss selv. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

6 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no •Psykologi er læren om mennesket. •Et menneske er i grove trekk et samspill av 3 hovedfaktorer / nivåer: –Tankene / det som foregår i hodet –Følelsene –Handlinger / aktiviteter / atferd •Den største utfordringen i kommunikasjon er å få samtalepartnerne til å møtes på samme nivå. • Mennesket trives best når det er i balanse. Bakteppe for samhandling og kommunikasjon:

7 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no ”Et fullt utviklet menneske” har balanse mellom: Å SE - å observere verden på en objektiv måte, basert på bevisste verdier TENKE – reflektere – undre seg over verden og søke overblikk, mening og sammenheng FØLE – kjenne på følelsene våre og finne ut hva de prøver å fortelle oss HANDLE – sluttresultatet i prosessen – refleks (ubevisst) vs. Reaksjon (bevisst)

8 80% 20 % uheldige Adferds- mønstre 80% godt www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

9 www.trondhaukedal.no ”Følelsesmessig egenkapital” •INNSKUDD: –Å værevs. –Framsnakkevs. –Motivasjonvs. –Bli settvs. –Aktiv vs. –Langsom tidvs. –”Ekte opplevelser ” vs. –Selvhevdelsevs. –Inkluderingvs. –Rettferdighetvs. –Ros / få bekreftelser vs. –Holde avtaler med seg selv vs. •UTTAK: –Prestere –Baksnakke –Krav –Avvise –Passiv –Hurtig tid –”Liksom opplevelser” –Være passiv / aggressiv –Styring –Likhet –Så tvil –Svikte seg selv

10 • Kompetanse er Karosseriet i den farkosten som skal føre oss inn i framtiden. • Selvbildet vårt er Motoren. • Motivasjon er Bensinen.

11 Dersom et menneske oppdager sin egen verdi, kan det skje revolusjoner…. Visjon

12 Før : Fagkunnskap Nå : Kompetanse FAGKUNNSKAP : Fagkunnskap / faglig spisskompetanse, allmenn orientering og erfaring. PERSONLIGE EGENSKAPER som er viktig i yrker og funksjoner med mellommenneskelig kommunikasjon: Empati/innlevelsesevne, kommunikasjonsevne, egenbevissthet,viljestyrke, vilje til ansvar,selvstendighet, egenverdi/selvtillit. MOTIVASJON: Lysten til å gjøre ditt beste. Dine hverdagslige grunnholdninger, innstilling, vaner og mønstre. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

13 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Veien til motivasjon MOTIVASJON KRAV AKSEPT / ANERKJENNELSE TILLIT TRYGGHET

14 • a) Behov for mening • b) Behov for å bli sett • c) Behov for anerkjennelse • d) Behov for å skape resultater • e) Behov for å være en del av et fellesskap 5 hovedkilder til motivasjon: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

15 OPPLEVELSER FØLELSER HOLDNINGER ”KULTUR” s k a p e r ++++++ ÷÷÷÷÷÷ TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

16 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Hva skaper ”det psykologiske klimaet” i hverdagen vår – som igjen påvirker motivasjonen – som igjen påvirker lysten til samarbeid og kommunikasjon – og som igjen påvirker KVALITETEN i det vi gjør? •Den enkelte person sine holdninger •Kroppsspråket •Individuell og kollektiv selvtillit og selvfølelse •Humør og engasjement •Lederstil og Selvledelses-profil

17 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse: Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvfølelse Fordi jeg er meg – er jeg verdifull. Stabil ballast- følelse. INDRE Selvtillit En ustabil øyeblikks- følelse som oppstår når vi mestrer / presterer. YTRE TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

18 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse: Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvfølelse Selvtillit TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

19 TROND HAUKEDAL AS Tenk SELVFØLELSE: •Vi trenger et STERKT INDRE – for å stå imot et stadig mer krevende YTRE !

20 Det starter med våre tanker... Vær oppmerksom på dine tanker, for de blir til ord. Vær oppmerksom på dine ord, for de blir til handlinger. Vær oppmerksom på dine handlinger, for de blir til vaner. Vær oppmerksom på dine vaner, for de blir din karakter. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir din skjebne. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

21 Kos Med Ros! GI ROS Føle / mene Fysisk nærhet Konkret Ærlig FÅ ROS Ta imot Si takk! Tro på rosen! Slipp rosen inn = Motivasjon www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

22 Kinesisk ordtak: Når sjelen får næring, blir personen vakker. Når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet. Når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet. Når det er orden i landet – blir det fred i verden. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS


Laste ned ppt "TROND HAUKEDAL AS Radisson Blue Lillehammer Hotel den 27 oktober 2011 ”På godfot med seg selv” - som utgangspunkt for motivasjon og treningsglede ….. -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google