Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”DEN RØDE TRÅDEN” MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SKEDSMO KOMMUNE Plan for overgang barnehage/skolePlan for overgang barnehage/skole VirksomhetsplanenVirksomhetsplanen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”DEN RØDE TRÅDEN” MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SKEDSMO KOMMUNE Plan for overgang barnehage/skolePlan for overgang barnehage/skole VirksomhetsplanenVirksomhetsplanen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”DEN RØDE TRÅDEN” MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SKEDSMO KOMMUNE Plan for overgang barnehage/skolePlan for overgang barnehage/skole VirksomhetsplanenVirksomhetsplanen Plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringenPlan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen Plan for kvalitetssikring avPlan for kvalitetssikring av matematikkopplæringen matematikkopplæringen

2 SAMARBEIDE BARNEHAGE/SKOLE Rammeplanen ”Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til førsteklasse og evt. skolefritidsordning.” ”Planer for barns overgang skal være nedfelt i barnehagens årsplan.” ”Barnehage og skole bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter.” Kunnskapsløftet ”Godt og systematisk samarbeide mellom barnehage og barnetrinn… skal bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene.”

3 Administrasjonen Vardeåsen nærmiljøsenter Rektor Seksjonsleder skole Undervisning 1.-4- trinn Seksjonsleder barnehage 5 avdelinger Åpen barnehage Seksjonsleder SFO 2 baser Stab

4 MÅL VED OPPSTART 1997 Skole, barnehage og SFO skal ha utviklet en felles pedagogisk plattform. Praksis skal synliggjøre pedagogisk sammenheng mellom virksomhetene. Organisering av dagen skal ivareta hensynet til brukerbehov, helhet og fleksibilitet i tilbudet. Senteret skal fremstå som et fellesskap, organisatorisk og personalmessig. Det skal etableres forebyggende strukturer på tvers av virksomhetene. Senteret skal være synlig i nærmiljøet og fremstå som en arena for allsidig samhandling mellom ulike brukergrupper. Det skal være etablert et strukturert samarbeid med kultursektorens virksomhet i senteret.

5 HVORDAN REALISERE MÅLENE? Et samarbeidende lederteamEt samarbeidende lederteam Felles pedagogisk plattform for nærmiljøsenteretFelles pedagogisk plattform for nærmiljøsenteret Felles kompetansehevingFelles kompetanseheving Felles personalrom og arbeidsromFelles personalrom og arbeidsrom Et godt arbeidsmiljø, ansattundersøkelse 2 g/årEt godt arbeidsmiljø, ansattundersøkelse 2 g/år Felles satsingsområder på tvers av barnehage/skole/SFOFelles satsingsområder på tvers av barnehage/skole/SFO Planer på tvers:Planer på tvers: Lokal plan for overgang barnehage/skole/SFO Lokal plan for overgang barnehage/skole/SFO Plan for vennskapssamarbeide barnehage/skole/SFO Plan for vennskapssamarbeide barnehage/skole/SFO Sosial plan Sosial plan Utprøving av ny modell for medvirkningsorganeneUtprøving av ny modell for medvirkningsorganene Fellessamlinger der barnehage og skole har ansvar sammenFellessamlinger der barnehage og skole har ansvar sammen Åpen barnehageÅpen barnehage Samarbeide med lag, organisasjoner og nærmiljøSamarbeide med lag, organisasjoner og nærmiljø Samarbeide med kultursektoren, fritidsklubbSamarbeide med kultursektoren, fritidsklubb Utlån av lokalerUtlån av lokaler


Laste ned ppt "”DEN RØDE TRÅDEN” MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SKEDSMO KOMMUNE Plan for overgang barnehage/skolePlan for overgang barnehage/skole VirksomhetsplanenVirksomhetsplanen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google