Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL BRAGERNES SKOLE VI VIL TRIVES VI VIL LÆRE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL BRAGERNES SKOLE VI VIL TRIVES VI VIL LÆRE"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL BRAGERNES SKOLE VI VIL TRIVES VI VIL LÆRE
Skolens visjon: VI VIL TRIVES VI VIL LÆRE VI VIL STÅ SAMMEN

2 Litt historie…….. 1977: 1989: 2001: Bragernes skole flyttes hit.
Bygningen var ny og hadde elever fra klasse. 1989: Skolen bygges på og tar i mot elever fra klasse. 2001: Skolen utvides med en ny bygning.

3 Bragernes skole fra høsten 2012.
312 elever 36 ansatte: 22 lærere 9 pedagogiske medarbeidere Kontor og bibliotek: 2 Virksomhetsleder: Odd Sveen Avdelingsleder 1.-3.trinn/SFO: Irene Haugjord Avdelingsleder 4.-7.trinn: Jakob Stafset-Sletten Skolens hovedbygning inneholder: Kontorer Personalrom Bibliotek Sløydsal Klasserom for 4., 5., 6., og 7.trinn Skolens nyeste bygning inneholder: Skolekjøkken Klasserom for 1., 2. og 3.trinn

4 PÅ SAMME LAG Dere er eksperter på eget barn som individ. Lærerne er faglige eksperter på barn, både som individ og i gruppe. Dermed får vi ulike roller, men begge er like viktige. Dere som foreldre og vi som lærere/avd.ledere/rektor må anerkjenne hverandres betydning for barnet og utveksle informasjon om barnet med hverandre. TILLIT= KVALITET Skole er viktig GOD LÆRING Graden av tillit avgjør læringsutbytte.

5 1.trinn høst 2012 Første skoledag: Mandag 20.august klokken 17.00
Hver uke: 17,25 timer undervisning + pauser Foreldreskole: Onsdag 5.september og torsdag 13.september klokken Tre lærere : Anne Cathrine Lehre (kontaktlærer) Elisabeth Aronsen (kontaktlærer) Tonje Fogderud Pedagogisk medarbeider: Laila Myrvold

6 PALS Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen.
Styrke barns sosiale kompetanse Forebygge og avhjelpe problematferd i skolens læringsmiljø Legger vekt på proaktive tiltak framfor reaktive tiltak Tydelige forventninger. Øve på skolens standarder. Fokusere på og rose positiv atferd.

7 1.trinn Bli kjent på skolen.
Innarbeide/trene på organisering, regler og rammer. Lekpregede aktiviteter. Begynneropplæring i norsk og matematikk. Sosial kompetanse. Vi samarbeider blant annet med: Senter for oppvekst: - PPT - Barnevern Helsesøster Fysioterapeut SOL Kartleggingsprøver Utviklingssamtaler Foreldremøter

8 KJÆRE FORESATTE I 1. KLASSE
Gratulerer med 1. klassing! I dag har barnet ditt fått ei bok, ”Bamseboka”. Det er hyggelig om alle kan tegne, lime inn bilder og skrive litt fra sommerferien på de første to-tre sidene. Vi fortsetter å bruke boka til høsten, og vi håper den vil bli et hyggelig minne fra 1. klasse. Mandag 20. august kl møtes vi igjen. Vi gleder oss! GOD SOMMER ØNSKES ALLE BARN OG VOKSNE!

9 Matematikk: Følger Fagplan for matematikkfaget
Bruker Multi, konkretiseringsmateriale, Smartboard/Digitalt læreverk. Norsk: Følger fagplan for norskfaget. Lager lekseark/leseark og div.undervisningsmateriale. Tester og utvikling: Ringerikstestene- 3 delprøver Sol Kartleggingsprøve i regning/tallforståelse Kartleggingsprøve i lesing Diktat hver torsdag. Bokstavverksted. Individuelle leselekser Trinnfølelse- sosial utvikling

10 SKOLEFRITIDSORDNINGEN
SFO i Drammen kommune: Frivillig tilbud før og etter skoletid primært for barn på trinn. Finansieres av foreldrebetaling, og satsene vedtas av bystyret. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. SFO skal legge til rette for lek og aktiviteter. SFO skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, respekt og medansvar. SFO har tre planleggingsdager i året. Dette året: 1.august og 16.august. SFO er da stengt. Daglig leder er avdelingsleder på skolen. SFO på Bragernes skole høsten 2011: 6 pedagogiske medarbeidere 2 baser: - 1. og 3. trinn i nybyggets nederste etasje. - 2. og 4. i nybyggets øverste etasje. Åpningstid fra – 17.00


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL BRAGERNES SKOLE VI VIL TRIVES VI VIL LÆRE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google