Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skole-hjem samarbeid Ingjerd, Beate, Kristin, Arne Olav.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skole-hjem samarbeid Ingjerd, Beate, Kristin, Arne Olav."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skole-hjem samarbeid Ingjerd, Beate, Kristin, Arne Olav

2 Plikter og rettigheter Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Opplæringsloven. Opplæringsloven. Barneloven Barneloven Læringsplakaten (kunnskapsløftet) Læringsplakaten (kunnskapsløftet)

3 Foreldremøter Høst og vår: foreldremøte for alle. Høst  møtet avvikles innen utg. september Høst og vår: foreldremøte for alle. Høst  møtet avvikles innen utg. september 1 tema bestemt av administrasjon. 1 tema bestemt av administrasjon. Skolemiljø Skolemiljø Elevdemokrati etc Elevdemokrati etc Alle lærere på trinn har felles ansvar for gjennomføringen av møtet Alle lærere på trinn har felles ansvar for gjennomføringen av møtet Foreldremøte i juni for neste skoleår Foreldremøte i juni for neste skoleår

4 Første møte 1. trinn 1. trinn Besøker skolen i mars. Besøker skolen i mars. Førskoledager på våren. Førskoledager på våren. De nye elevene får faddere fra 5. trinn. De nye elevene får faddere fra 5. trinn. Vanlig innskriving på høsten, muligheter for individuelle samtaler innen 14 dager etter skolestart. Vanlig innskriving på høsten, muligheter for individuelle samtaler innen 14 dager etter skolestart.

5 Tilflyttende elever Nye foreldre har krav på foreldre samtaler innen 14 dager etter oppstart. Nye foreldre har krav på foreldre samtaler innen 14 dager etter oppstart. Unngå negativt fokus. Unngå negativt fokus. Elever og foreldre får presentere sine positive egenskaper og sterke sider. Elever og foreldre får presentere sine positive egenskaper og sterke sider.

6 Foreldre konferanser Fastsatte foreldresamtaler høst og vår. Fastsatte foreldresamtaler høst og vår. Etter behov kan foreldre kreve flere samtaler. Etter behov kan foreldre kreve flere samtaler.

7 Hjem - faglærer Kontaktlærer har hovedansvar Kontaktlærer har hovedansvar Faglærer informerer kontaktlærer Faglærer informerer kontaktlærer Som regel informeres foreldre om faglig nivå gjennom kontaktlærer Som regel informeres foreldre om faglig nivå gjennom kontaktlærer Foreldre har krav på å møte faglærer etter behov Foreldre har krav på å møte faglærer etter behov Tilpasning, tilrettelegging Tilpasning, tilrettelegging

8 Informasjon skole- hjem It´s learning It´s learning Ukeplan, halvårsplan og årsplan Ukeplan, halvårsplan og årsplan Alle foreldre har egne brukernavn og passord. Alle foreldre har egne brukernavn og passord. Ansvarliggjøring Ansvarliggjøring Ved behov får foreldre ukerapporter om sosial og faglig tilpassing om sitt barn. Ved behov får foreldre ukerapporter om sosial og faglig tilpassing om sitt barn.

9 Informasjon skole-hjem Skriftlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Karakterendringer Karakterendringer Annen sensitiv informasjon Annen sensitiv informasjon

10 Samarbeidsforum Brukerråd Brukerråd To foreldre og to elever, velges henholdsvis av FAU og elevråd To foreldre og to elever, velges henholdsvis av FAU og elevråd Rektor er sekretær Rektor er sekretær Rektor kan ta med seg en eller flere av de ansatte Rektor kan ta med seg en eller flere av de ansatte Møtes 5-7 ganger i løpet av året Møtes 5-7 ganger i løpet av året

11 FAU Fremme fellesinteresser Fremme fellesinteresser Skape godt skolemiljø Skape godt skolemiljø Bidra til samarbeid mellom skole og hjem Bidra til samarbeid mellom skole og hjem Skole og nærmiljø Skole og nærmiljø

12 Foreldrekontakter Bindeledd mellom foreldre og lærere på trinn. Bindeledd mellom foreldre og lærere på trinn. Tar seg av større sosiale saker. For eksempel 17. mai og skoleturer. Tar seg av større sosiale saker. For eksempel 17. mai og skoleturer.

13 Praksis Opplæringslov, barnelov. Opplæringslov, barnelov. Informasjon/ medbestemmelse. Informasjon/ medbestemmelse. Lærere er profesjonelle fagfolk. Lærere er profesjonelle fagfolk. Foreldre bør respektere profesjonelle pedagogiske valg. Foreldre bør respektere profesjonelle pedagogiske valg. Man stoler på legen sin, slik bør foreldre ha tillit til lærerens profesjonalitet. Man stoler på legen sin, slik bør foreldre ha tillit til lærerens profesjonalitet.


Laste ned ppt "Skole-hjem samarbeid Ingjerd, Beate, Kristin, Arne Olav."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google