Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsrett – Den individuelle del Høst 2010 Universitetet i Oslo Arbeidsrettens grunnlag og tema Advokat (H) P.hD Jan Fougner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsrett – Den individuelle del Høst 2010 Universitetet i Oslo Arbeidsrettens grunnlag og tema Advokat (H) P.hD Jan Fougner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsrett – Den individuelle del Høst 2010 Universitetet i Oslo Arbeidsrettens grunnlag og tema Advokat (H) P.hD Jan Fougner

2 2 1. Hva er arbeidsrett – som fag/disiplin ? Det underordnede arbeidsforhold – før og nå Forholdet til ”alminnelig kontraktsrett” Ubalanse i styrkeforhold – regulering som middel til utjevning Utviklingstrekk UiO 15. september 2010 Arbeidsrett – Den individuelle del Advokat (H) P.hD Jan Fougner

3 3 2. Betydningen av kollektive handlinger på arbeidsrettsområdet Kollektive handlingsformer – alternativer Kollektive forhandlinger – typer og funksjoner Forutsetning for avtaleregulering – tariffautonomi – rettslig anerkjennelse UiO 15. september 2010 Arbeidsrett – Den individuelle del Advokat (H) P.hD Jan Fougner

4 4 3.Forholdet mellom ulike typer arbeidsrettslige reguleringer Arbeidsgivers styringsrett – reguleringsutvikling som begrensningsmiddel Lovgivning – generell og spesifikk, matematisk omfang, vekst i faser Tariffavtaler En kort oversikt over former og inndelinger Arbeidsavtaler Forholdet mellom lov og tariffavtale Forholdet mellom tariffavtale og arbeidsavtale UiO 15. september 2010 Arbeidsrett – Den individuelle del Advokat (H) P.hD Jan Fougner

5 5 4.Rettskildespørsmål Lovgivning om kollektiv arbeidsrett Arbeidstvistloven Særdomstolen Arbeidsretten Lovgivning om individuell arbeidsrett Semidispositivitet som alminnelig grunnregel (AML § 1-9, ”Tariffdispositivitet”) som utbredt særform (AML § 10-12) Rettspraksis – Arbeidsretten, de alminnelige domstoler, forholdet mellom disse Forvaltningspraksis – Bistandsorganer og tvisteløsende organer Tariffavtaler – skillet mellom konkret rettskilde og allmenn rettskildefunksjon Sedvaner og praksis – kan være viktig, men et vanskelig tema UiO 15. september 2010 Arbeidsrett – Den individuelle del Advokat (H) P.hD Jan Fougner

6 6 5.Den internasjonale dimensjon EØS-retten er sentral på den individuelle arbeidsrettens felt Annen folkerett er likeledes viktig, jf Grunnlovens § 110 C Konvensjoner: EMK, FN–SP og FN-ØSK, Menneskerettighetsloven, den europeiske sosialpakt, ILO- konvensjoner, FNs barnekonvensjon, FNs kvinnekonvensjon Rettskildemessig betydning i norsk rett (Rt. 1986 s. 1250, Rt. 2001 s. 248, Rt. 2001 s. 1413 og Rt. 2008 s. 1601) UiO 15. september 2010 Arbeidsrett – Den individuelle del Advokat (H) P.hD Jan Fougner

7 7 6.Grunnbegreper i arbeidsretten og deres funksjon Arbeidstakerbegrepet – grunnlag for disiplinen, nøkkelbegrep for lovgivningens anvendelsesområde. Arbeidstaker som subjekt for vern av rettighetssubjekt Arbeidsgiverbegrepet – primært for identifikasjon av et pliktsubjekt Virksomhetsbegrepet – tosidig funksjon. (Dels et begrep for lovgivningens anvendelsesområde og dels virksomhets- begrepets nedre grense). Dels begrep for en enhet som rettigheter/plikter for AT/AG er knyttet til (den øvre grense). I denne funksjonen er ikke virksomhetsbegrepet uten videre enhetlig UiO 15. september 2010 Arbeidsrett – Den individuelle del Advokat (H) P.hD Jan Fougner


Laste ned ppt "Arbeidsrett – Den individuelle del Høst 2010 Universitetet i Oslo Arbeidsrettens grunnlag og tema Advokat (H) P.hD Jan Fougner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google