Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PERMITTERING OG OPPSIGELSE – hvordan håndterer vi det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PERMITTERING OG OPPSIGELSE – hvordan håndterer vi det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 PERMITTERING OG OPPSIGELSE – hvordan håndterer vi det?
V/Norvald P. Holte. Mail: Mob:

2 Agenda Generell informasjon. Permittering. Oppsigelser. Tvister.
Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder

3 1. GENERELL INFORMASJON Hensikten med informasjonen er å gjøre tillitsvalgte og medlemmer noe mer bevist sine rettigheter omkring permittering og oppsigelser. I tillegg har region olje og gass og region vest et ønske om mer bruk av lokalene samt bidra til å skape en arena her i Stavanger for våre medlemmer, ved å ha en onsdagskveld i måneden med faglig tema og litt sosialt i tillegg. Disse tema ble valgt denne gang fordi at mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir berørt når store firma relatert til olje og gass sektoren setter i gang med oppsigelser og permitteringer, for å spare penger. Dette er vanskelige tema og ikke alltid like lett å håndtere. Vi i Lederne har lang erfaring på saksbehandling av slike saker og gode arbeidsrettsspesialister for å håndtere dette videre f.eks. i retten. Alle som er medlem og betaler sin kontingent har rett til hjelp i slike sammenhenger.

4 2. Permittering. Hva er permittering? Når en bedrift permitterer så er det et midlertidig opphør av lønns- og arbeidsplikt. Hvor finner vi så hjemmel for å permittere? Adgangen til permittering er ikke hjemlet hverken i arbeids-miljøloven eller annen norsk lov. Domstolene har langt på vei ansett bestemmelsene i Hovedavtalen mellom LO – NHO og andre hovedavtaler som retningsgivende for når man kan permittere. Det skal være saklig grunn. Dette kriteriet fremgår av § 8-1 i Hovedavtalen. Eksempel på saklig grunn er at arbeidstaker ikke lenger kan beskjeftiges. Da får man situasjonen hvor arbeidsgiver vil permittere, for å få et midlertidig opphør av lønnsplikten. §8-2 i samme Hovedavtale kan vi lese at arbeidsgiver skal konferere med tillitsvalgte før varsel gis, og det skal settes opp protokoll, som undertegnes av begge parter.

5 3. Oppsigelse Hvor finner vi hjemlene? Utgangspunktet for en oppsigelse er et arbeidsforhold som er forankret i en arbeidsavtale. I AML. §14-5 pkt. (1) brukes ordet skal i første setning. Det betyr at arbeidsgiver skal utforme en arbeidsavtale i samsvar med §14-6. Den lister opp minimums kravene for hva som skal inngå. Alt etter hvilken bransje tilpasses stikkordene for minimumskravene. Fortrinnsretten finner vi i aml. §14-2, (1) og utgangspunktet er virksomhetens forhold, for bruk av fortrinnsretten. Punktene som følger går på midlertidigansatt, ansatt 12 mnd-er gjennom de to siste år og gjelder i ett år etter oppsigelses fristen utløp. Før oppsigelse finner sted må vi skille mellom noen viktige poenger. Tenker her på informasjons og drøftelsesplikten før oppsigelse finner sted, formkravene, formfeil, usaklig oppsigelse og retten til å fortsette i stilling.

6 3. Oppsigelse fortsetter
For Ledernes medlemmer/tillitsvalgte så gir Hovedavtalen oss i kapittel IX føringer for hvordan informasjon, samarbeid og medbestemmelse skal foregå. Dette kapitlet må vi lære oss og være veldig bevist på, fordi at det vil på mange måter lette arbeidet f.eks. for den som er tillitsvalgt. Ved masseoppsigelser skal arbeidsgiver forholde seg til aml. § 8-1 og § 8-2. stikkordene her er plikten til informasjon og drøfting og gjelder bedrifter som sysselsetter mer enn 50 arbeidstakere. Når bedriften vurderer oppsigelse i enkelttilfeller finnes hjemmelen i § 15-1, hvor arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet før det blir fattet beslutning om oppsigelse. Så kan man spørre hvorfor? I aml. § 15-2 får vi klargjøring av hva som skal ivaretas ved masseoppsigelser. Den tillitsvalgtes rolle her er meget viktig. Man må rett og slett være på banen og stille krav ovenfor arbeidsgiver, hjemmelen er klar.

7 4. Tvister i arbeidsforhold
Tvister i arbeidsforhold omhandles og gir føringer i aml. Kapittel 17. §17-1, pkt. (1) sier at i søksmål om rettigheter og plikter etter denne lov gjelder domstolloven og tvisteloven, med de særregler som fremgår av dette kapittel. Tvister om tariffavtaler finner vi i arbeidstvistloven av 27. januar 2012 nr. 9.

8 E-post: post@lederne.no
Breibakken 14, Stavanger Tlf.: E-post:


Laste ned ppt "PERMITTERING OG OPPSIGELSE – hvordan håndterer vi det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google