Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt - studenttett post av Kirsten Halse. Hensikten med presentasjonen... å informere om hvordan prosjektet er utviklet og spesielt å gi en forståelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt - studenttett post av Kirsten Halse. Hensikten med presentasjonen... å informere om hvordan prosjektet er utviklet og spesielt å gi en forståelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt - studenttett post av Kirsten Halse

2

3 Hensikten med presentasjonen... å informere om hvordan prosjektet er utviklet og spesielt å gi en forståelse for hvordan studenter er trukket inn i utviklingen av opplegget.

4 Fig. 1: The content of the new model De øvrige faggruppene på posten, dvs. leger, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog og sekretær, deltar og bidrar til studentenes læring 9 Avslutningsvis skal studentene selv ta det hele ansvar for sykepleien til pasientene på halve posten i to uker 8 Studentene skal hjelpe hverandre i læreprosessen ved å støtte, veilede, dele refleksjoner og gi tilbakemelding til hverandre 7 6 Studentene deles i fire grupper, sammen med personalet. Disse teamene er hver ansvarlige for 5 til 7 pasienter. De 3 eller 4 sykepleierne på teamet deler ansvaret både for studentveiledningen og evalueringen på samme måte som de er ansvarlig for pleien til sine pasienter 5 En av postens sykepleiere har et overordnet ansvar for studentene sammen med høgskolelektoren 4 Høgskolelektoren er på posten i en 50% stilling denne perioden og deltar aktivt i den kliniske veiledningen av studentene 3 Innholdet i de kliniske studiene er i tråd med høgskolens undervisningsplan 2 I tredje studieår gjennomfører 12-15 studenter sykepleierstudenter sin 12 ukers periode med kliniske studier på samme post 1 Studentene skal erfare både dag-, aften- og nattevakter

5 Studentenes medvirkning i utviklingen av modellen studenttett post Prosessevaluering Hver student ga ukentlig en kort beskrivelse av hvordan den foregående uke hadde vært for studenten. Eks. ”personalet har mange ulike måter å gjøre prosedyrer på, dette er forvirrende”

6 Studentenes medvirkningen i utvikling av modellen studenttett post Prosessmøte hver uke av en halvtimes varighet. Deltakene var: to studenter, praksisveileder, avdelingssykepleier, prosjektlederne og lærerne.

7 Studentenes medvirkning i utviklingen av modellen studenttett post Spørreskjemaer - S pørsmålene dreide seg om: –Egen læring og utvikling –Opplevelsen og erfaringen av å være student på en studenttett post.

8 Studentenes medvirkning i utviklingen av modellen studenttett post Intervju - av åtte studenter om veiledningsmetoden høgskolelektorene benyttet. Tema: - måten veiledningen ble gjennomført på - innholdet i veiledningen

9 Studentenes medvirkning i utviklingen av modellen studenttett post 2 - ukers perioden er evaluert spesielt. Observasjon av studentene: - hvem samhandler med hvem - i hvilken sammenheng fant samhandlingen sted - hva dreide samhandlingen seg om Skriftlig egenrefleksjon fra perioden - Feltobservasjon

10 Studentenes erfaringer med studenttett post Hva går igjen: ”Studentsamarbeidet og at vi hadde ansvaret i de to ukene” ”Å drive posten og samarbeidet med medstudenter” ”At vi har vært så mange studenter og delen av praksis hvor vi har drevet halve posten”

11 Studentenes erfaring med studenttett post 45 av de 49 studenter som har gjennomført praksis etter denne modellen har besvart spørreskjemaet. 20 synes perioden har vært meget bra 23 mener praksisperioden har vært bra 2 synes den var mindre bra.

12 Studentenes erfaringer med studenttett post 33 ville ha valgt den form for praksisstudier igjen hvis de kunne velge selv. 6 var usikre 2 ville ikke ha valgt denne modellen igjen. 4 har ikke besvart spørsmålet.

13 … og hvor går så veien videre?

14 Veien videre Få økt kjennskap til personalets erfaringer knyttet til modellen Få økt kjennskap til hvordan og i hvilken grad studentene bruker de ulike læringsressurser på posten for å fremme egen læring.


Laste ned ppt "Prosjekt - studenttett post av Kirsten Halse. Hensikten med presentasjonen... å informere om hvordan prosjektet er utviklet og spesielt å gi en forståelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google