Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt i faget SIB 3010 Studieobjekt: Barnehage i område RIT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt i faget SIB 3010 Studieobjekt: Barnehage i område RIT"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt i faget SIB 3010 Studieobjekt: Barnehage i område RIT
Gruppeinndeling skal være klar snarest Prosjektet skal støtte opp under byggeprosessen Barnehagen gjennomføres som en totalentreprise Halvparten av gruppene skal være byggherre, den andre halvparten entreprenører - samarbeid to grupper

2 Struktur på prosjektoppgaven

3 Delprosjekt 1 Byggherregrupper skriver om byggherrerollen
Entreprenørgrupper skriver om entreprenørrollen Hvilken kompetanse har de enkelte i gruppa som skal være med på å løse oppgaven i prosjektet? Entreprenør definerer satsningsområder Det skal lages en plan for det videre prosjektarbeidet i faget.

4 Aktørene

5 Byggherrefunksjonen Organisering av byggesaken
Igangsetting, forberedelser Valg av gjennomføringsform Finansiering, Regnskap, Utbetalinger Overtaking av bygget Ta beslutninger Formulere program Vurdere og godkjenne funksjoner, kvalitet, kostnad og tid Oppfølging, kontroll og godkjenning av plan og produkt

6 Produksjonsfunksjonen
Kalkulasjon Produksjonsplanlegging Organisering og tilrigging av (på) byggeplass Produksjon og produksjonsstyring Ferdigstilling og overlevering Garantiarbeid

7 Totalentreprise Byggherren har kontrakt med totalentreprenør både for prosjektering og bygging Totalentreprenøren har kontrakt med hver enkelt rådgiver og underentreprenør

8 NS 3431: Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
Formål: regulere kontraktsforholdet der en part (totalentreprenøren) påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reperasjon og ombygging) for den annen part (byggherren).

9 NS 3431 Byggherre: Totalentreprenør:
Kontraktspart som skal ha prosjektert og utført det bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter Totalentreprenør: Kontraktspart som har påtatt seg prosjekteringen og utførelsen av det bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter

10 NS 3431 Standarden tar opp bl.a:
samarbeidsplikt, kontrakten, partenes representanter, forhold på byggeplassen, opplysningsplikt, ansvar og risiko, valg av løsninger, offentlige krav, utbedring av feil, overdragelse, sikkerhetsstillelse, forsikring, tidsfrister,

11 Generalentreprise BH har kontrakt med generalentreprenøren
BH har kontrakt med hver enkelt rådgiver - eller som her - en prosjekteringsgruppe Generalentr. har kontrakt med alle u-entr.

12 Hovedentrepriser Byggherren kontrakt med hovedentreprenør, hver sideentreprenør og rådgiver. Hovedentreprenøren har kontrakt med underentreprenørene. Sidestilte entreprenører og rådgivere kan tiltransporteres hovedentr. og hovedrådgiver

13 Construction Management
Profesjonelt CM-firma gjennomfører delte entrepriser på vegne av byggherren

14 Delte entrepriser Byggherren har kontrakt med hver entreprenør
Byggherren har kontrakt med hver rådgiver “Byggherrestyrte delentrepriser”

15 Valg av entrepriseform

16 Valg av entrepriseform - viktige vurderinger
Lavest mulige kostnader Tidlig avklaring av budsjettramme Kortest mulig byggetid Fast ferdigtidspunkt Maksimal funksjonalitet kontra standardløsninger Grad av eget engasjement i byggesaken Ønske om ansvar

17 Byggeprosessen

18 Byggeprosess med ny PBL
Trådte i kraft fra juni 1997 Ny grunnfilosofi Nye rutiner Nye ansvarsforhold


Laste ned ppt "Prosjekt i faget SIB 3010 Studieobjekt: Barnehage i område RIT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google