Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BATEK30.03.2015 Prosjekt i faget SIB 3010 n Studieobjekt: Barnehage i område RIT n Gruppeinndeling skal være klar snarest n Prosjektet skal støtte opp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BATEK30.03.2015 Prosjekt i faget SIB 3010 n Studieobjekt: Barnehage i område RIT n Gruppeinndeling skal være klar snarest n Prosjektet skal støtte opp."— Utskrift av presentasjonen:

1 BATEK30.03.2015 Prosjekt i faget SIB 3010 n Studieobjekt: Barnehage i område RIT n Gruppeinndeling skal være klar snarest n Prosjektet skal støtte opp under byggeprosessen n Barnehagen gjennomføres som en totalentreprise n Halvparten av gruppene skal være byggherre, den andre halvparten entreprenører - samarbeid to grupper

2 BATEK30.03.2015 Struktur på prosjektoppgaven

3 BATEK30.03.2015 Delprosjekt 1 n Byggherregrupper skriver om byggherrerollen n Entreprenørgrupper skriver om entreprenørrollen n Hvilken kompetanse har de enkelte i gruppa som skal være med på å løse oppgaven i prosjektet? n Entreprenør definerer satsningsområder n Det skal lages en plan for det videre prosjektarbeidet i faget.

4 BATEK30.03.2015 Aktørene

5 BATEK30.03.2015 Byggherrefunksjonen n Organisering av byggesaken Igangsetting, forberedelser Valg av gjennomføringsform Finansiering, Regnskap, Utbetalinger Overtaking av bygget n Ta beslutninger Formulere program Vurdere og godkjenne funksjoner, kvalitet, kostnad og tid Oppfølging, kontroll og godkjenning av plan og produkt

6 BATEK30.03.2015 Produksjonsfunksjonen n Kalkulasjon n Produksjonsplanlegging n Organisering og tilrigging av (på) byggeplass n Produksjon og produksjonsstyring n Ferdigstilling og overlevering n Garantiarbeid

7 BATEK30.03.2015 Totalentreprise n Byggherren har kontrakt med totalentreprenør både for prosjektering og bygging n Totalentreprenøren har kontrakt med hver enkelt rådgiver og underentreprenør

8 BATEK30.03.2015 NS 3431: Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Formål: regulere kontraktsforholdet der en part (totalentreprenøren) påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reperasjon og ombygging) for den annen part (byggherren).

9 BATEK30.03.2015 NS 3431 n Byggherre: Kontraktspart som skal ha prosjektert og utført det bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter n Totalentreprenør: Kontraktspart som har påtatt seg prosjekteringen og utførelsen av det bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter

10 BATEK30.03.2015 NS 3431 n Standarden tar opp bl.a: samarbeidsplikt, kontrakten, partenes representanter, forhold på byggeplassen, opplysningsplikt, ansvar og risiko, valg av løsninger, offentlige krav, utbedring av feil, overdragelse, sikkerhetsstillelse, forsikring, tidsfrister,

11 BATEK30.03.2015 Generalentreprise n BH har kontrakt med generalentreprenøren n BH har kontrakt med hver enkelt rådgiver - eller som her - en prosjekteringsgruppe n Generalentr. har kontrakt med alle u-entr.

12 BATEK30.03.2015 Hovedentrepriser n Byggherren kontrakt med hovedentreprenør, hver sideentreprenør og rådgiver. n Hovedentreprenøren har kontrakt med underentreprenørene. n Sidestilte entreprenører og rådgivere kan tiltransporteres hovedentr. og hovedrådgiver

13 BATEK30.03.2015 Construction Management n Profesjonelt CM-firma gjennomfører delte entrepriser på vegne av byggherren

14 BATEK30.03.2015 Delte entrepriser n Byggherren har kontrakt med hver entreprenør n Byggherren har kontrakt med hver rådgiver n “Byggherrestyrte delentrepriser ”

15 BATEK30.03.2015 Valg av entrepriseform

16 BATEK30.03.2015 Valg av entrepriseform - viktige vurderinger n Lavest mulige kostnader n Tidlig avklaring av budsjettramme n Kortest mulig byggetid n Fast ferdigtidspunkt n Maksimal funksjonalitet kontra standardløsninger n Grad av eget engasjement i byggesaken n Ønske om ansvar

17 BATEK30.03.2015 Byggeprosessen

18 BATEK30.03.2015 Byggeprosess med ny PBL n Trådte i kraft fra 13. juni 1997 n Ny grunnfilosofi n Nye rutiner n Nye ansvarsforhold


Laste ned ppt "BATEK30.03.2015 Prosjekt i faget SIB 3010 n Studieobjekt: Barnehage i område RIT n Gruppeinndeling skal være klar snarest n Prosjektet skal støtte opp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google