Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansvar i byggesaker Egil Stabell Rasmussen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansvar i byggesaker Egil Stabell Rasmussen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ansvar i byggesaker Egil Stabell Rasmussen
Kommunal- og regionaldepartementet

2 Hva er ansvar? Både oppgave og erstatningsansvar Begrenset til pbl
Bare der det er nødvendig Foretaksansvar Sammenheng med kontraktene Basert på tillit Rollefordeling Andre ansvarsregler

3 Ansvar - rollefordeling etter 1997
Ansvar for kontroll hos foretakene Mulighet for uavhengig kontroll Kommunalt ansvar for saksbehandling og tilsyn Fagansvar hos de ansvarlige Utstikking – nytt i 2003 Koordineringsansvar – søker Uklar kommunal handleplikt

4 Forutsetninger for ansvar
Sentral eller lokal godkjenning Kriterier: Utdanning og praksis hos faglig ledelse Systemkrav hos foretaket: Organisasjonsplan Kravsidentifikasjon Dokumentstyring Avviksbehandling

5 Inndeling av ansvar § 93 b – Ansvarlig søker
§ 93 b – Ansvarlig prosjekterende § 98 – Ansvarlig utførende § 97 – Ansvarlig kontrollerende: For prosjekteringen For utførelsen Ansvar kan samles eller deles opp Noe annet enn entrepriseansvaret Viktigst: Ansvarlig søker

6 Ansvarlig søkers ansvar
Samleansvar for fullstendig søknad Ikke ansvar for innholdet Helhetlig og tverrfaglig kontroll, kontrollplan og grensesnitt Koordinering av de ansvarlige Postkassefunksjon og bindeledd Nye oppgaver 2003 Forberedende saksbehandling Andre fagmyndigheter og naboer ”Samordneransvar” Utstikking

7 Ansvarlig prosjekterende
Tilstrekkelig prosjektering innenfor ansvarsretten Arbeidsgrunnlag for utførelsen Feil i prosjekteringsoppdraget eller ufullstendig arbeidsgrunnlag Grensesnitt og gjennomførbare løsninger

8 Ansvarlig utførende Utføre arbeidet i overensstemmelse med tegninger og beskrivelser Varsle om åpenbare mangler i tegningene og konflikter mellom forskjellige tegninger Varsle om åpenbare feil løsninger i forhold til funksjoner

9 Ansvar for kontroll ”Vanlig” ansvarsområde Integrert i kvalitetssikringen Informasjonsplikt Sluttkontroll og kontrollerklæringer Forholdet til prosjektering og utførelse Dokumentert egenkontroll Eventuelt erstatningsansvar

10 Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen
Påse at kontrollsystemet blir brukt i prosjekteringen Påse at kontrollomfanget er hensiktsmessig og tilstrekkelig Vurdering av resultatet av kontrollen Viktige og kritiske områder - kontrollplan

11 Ansvarlig kontrollerende for utførelsen
Påse at kontrollsystemet blir fulgt Påse at kontrollsystemet er hensiktsmessig og tilstrekkelig Vurdere sluttresultatet

12 Kommunens ansvar Ansvar for saksbehandlingen
Forhåndskonferanse og informasjon Vurdere overordnede krav Krav til tomta og vei, vann og avløp Koordinere med andre myndigheter Påse at det blir ført kontroll Tilsyn Ikke ansvar for ”indre rammer” Planmyndighet

13 Opphør av ansvar Ved ferdigattest, som kan trekkes tilbake
Ved skifte av ansvarlige Ikke regler om foreldelse Tilbaketrekking av ansvar Tilbaketrekking av sentral godkjenning

14 Skifte av ansvarlige Ved frivillig skifte må partene fordele ansvaret
Konkurs: Tiltakshaver må finne ny ansvarlig, og er selv ansvarlig i mellomtiden Ved konflikt må kommunen vurdere stansningspålegg Skifte av underentreprenører Skifte av faglige ledere

15 Mulige konflikter Ansvarsplassering ved feil i prosjekteringsgrunnlaget Varslings- og undersøkelsesplikt For de kontrollerende? For ansvarlig søker? Forholdet tiltakshaver – ansvarlig søker Kommunens ansvar for feil ved brukstillatelse/ferdigattest Kommunens ansvar for feil ved søknadsbehandlingen De kontrollansvarliges erstatningsansvar Ansvarlig søkers ansvar for pålegg Søkers ansvar for dokumentasjon


Laste ned ppt "Ansvar i byggesaker Egil Stabell Rasmussen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google