Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Egil Stabell Rasmussen Kommunal- og regionaldepartementet Ansvar i byggesaker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Egil Stabell Rasmussen Kommunal- og regionaldepartementet Ansvar i byggesaker."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Egil Stabell Rasmussen Kommunal- og regionaldepartementet Ansvar i byggesaker

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Hva er ansvar? Både oppgave og erstatningsansvar Begrenset til pbl Bare der det er nødvendig Foretaksansvar Sammenheng med kontraktene Basert på tillit Rollefordeling Andre ansvarsregler

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Ansvar - rollefordeling etter 1997 Ansvar for kontroll hos foretakene Mulighet for uavhengig kontroll Kommunalt ansvar for saksbehandling og tilsyn Fagansvar hos de ansvarlige Utstikking – nytt i 2003 Koordineringsansvar – søker Uklar kommunal handleplikt

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Forutsetninger for ansvar Sentral eller lokal godkjenning Kriterier: –Utdanning og praksis hos faglig ledelse –Systemkrav hos foretaket: »Organisasjonsplan »Kravsidentifikasjon »Dokumentstyring »Avviksbehandling

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Inndeling av ansvar § 93 b – Ansvarlig søker § 93 b – Ansvarlig prosjekterende § 98 – Ansvarlig utførende § 97 – Ansvarlig kontrollerende: –For prosjekteringen –For utførelsen Ansvar kan samles eller deles opp Noe annet enn entrepriseansvaret Viktigst: Ansvarlig søker

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Ansvarlig søkers ansvar Samleansvar for fullstendig søknad Ikke ansvar for innholdet Helhetlig og tverrfaglig kontroll, kontrollplan og grensesnitt Koordinering av de ansvarlige Postkassefunksjon og bindeledd Nye oppgaver 2003 –Forberedende saksbehandling –Andre fagmyndigheter og naboer –”Samordneransvar” –Utstikking

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Ansvarlig prosjekterende Tilstrekkelig prosjektering innenfor ansvarsretten Arbeidsgrunnlag for utførelsen Feil i prosjekteringsoppdraget eller ufullstendig arbeidsgrunnlag Grensesnitt og gjennomførbare løsninger

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Ansvarlig utførende Utføre arbeidet i overensstemmelse med tegninger og beskrivelser Varsle om åpenbare mangler i tegningene og konflikter mellom forskjellige tegninger Varsle om åpenbare feil løsninger i forhold til funksjoner

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Ansvar for kontroll ”Vanlig” ansvarsområde Integrert i kvalitetssikringen Informasjonsplikt Sluttkontroll og kontrollerklæringer Forholdet til prosjektering og utførelse Dokumentert egenkontroll Eventuelt erstatningsansvar

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen Påse at kontrollsystemet blir brukt i prosjekteringen Påse at kontrollomfanget er hensiktsmessig og tilstrekkelig Vurdering av resultatet av kontrollen Viktige og kritiske områder - kontrollplan

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Ansvarlig kontrollerende for utførelsen Påse at kontrollsystemet blir fulgt Påse at kontrollsystemet er hensiktsmessig og tilstrekkelig Vurdere sluttresultatet

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Kommunens ansvar Ansvar for saksbehandlingen Forhåndskonferanse og informasjon Vurdere overordnede krav Krav til tomta og vei, vann og avløp Koordinere med andre myndigheter Påse at det blir ført kontroll Tilsyn Ikke ansvar for ”indre rammer” Planmyndighet

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Opphør av ansvar Ved ferdigattest, som kan trekkes tilbake Ved skifte av ansvarlige Ikke regler om foreldelse Tilbaketrekking av ansvar Tilbaketrekking av sentral godkjenning

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Skifte av ansvarlige Ved frivillig skifte må partene fordele ansvaret Konkurs: Tiltakshaver må finne ny ansvarlig, og er selv ansvarlig i mellomtiden Ved konflikt må kommunen vurdere stansningspålegg Skifte av underentreprenører Skifte av faglige ledere

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Mulige konflikter Ansvarsplassering ved feil i prosjekteringsgrunnlaget Varslings- og undersøkelsesplikt For de kontrollerende? For ansvarlig søker? Forholdet tiltakshaver – ansvarlig søker Kommunens ansvar for feil ved brukstillatelse/ferdigattest Kommunens ansvar for feil ved søknadsbehandlingen De kontrollansvarliges erstatningsansvar Ansvarlig søkers ansvar for pålegg Søkers ansvar for dokumentasjon


Laste ned ppt "1 Egil Stabell Rasmussen Kommunal- og regionaldepartementet Ansvar i byggesaker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google