Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt 17-23 og 18-24. Prosjekt 17-23 Fokus på overganger Fra barnevernstiltak til voksentilværelse Målgruppe: Utsatt og sårbar ungdom – Ettervern –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt 17-23 og 18-24. Prosjekt 17-23 Fokus på overganger Fra barnevernstiltak til voksentilværelse Målgruppe: Utsatt og sårbar ungdom – Ettervern –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt 17-23 og 18-24

2 Prosjekt 17-23 Fokus på overganger Fra barnevernstiltak til voksentilværelse Målgruppe: Utsatt og sårbar ungdom – Ettervern – Aldersgruppe 17-23 år – Senere også ungdom som ikke ble fanget opp av andre deler av hjelpeapparatet

3 Prosjekt 18-24 2008-2010 Strategier: Forebygge rekruttering med særlig fokus på de to yngste årsklassene Formidle unge sosialhjelpsmottakere inn i arbeid, aktivitet eller utdanning Være ledende i landet i forhold til målrettet arbeid og utvikling av ny kompetanse – sikre erfaringsoverføring til andre kommuner Samarbeidsprosjekt: Drammen kommune, NAV, Fylkeskommunen, Fylkesmannen Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007, med 50% innen 31.12.10

4 Henvisningsutvalg – et tiltak i prosjekt 18-24 Tverrfaglig og tverretatlig samhandling Hjelpeapparatet for ungdom samles ukentlig På tvers av sektorer og linjer Formål: Ungdom skal styres fra passiv sosialhjelpsmottaker til aktive endringstiltak, arbeid, utdanning og behandling

5 Tiltak i prosjekt 17-23 Tverrfaglig koordinator LOS Gruppeaktiviteter Metode og rutineutvikling for et bedre ettervern

6 Drop –in Samlet opptil 130 ungdom Rimelige og enkle aktiviteter Måltid Samtale med tydelige voksne Oppfølging via mobil og internett VIKTIG LÆRDOM: Enkle grep er ofte de beste TRO - Tydelighet, raushet, omsorg Ungdommens tilbakemelding: ”Godt å bare være her” ”Fint å ikke måtte delta i aktiviteter” ”Fint å kunne være sammen på en annen måte” Ungdommens tilbakemelding: ”Godt å bare være her” ”Fint å ikke måtte delta i aktiviteter” ”Fint å kunne være sammen på en annen måte”

7 Pilotgruppen med tverrfaglig koordinator Det er behov for en tverrfaglig koordinator som sikrer ungdommene i overgang til andre instanser. Iverksette planlegging for overgang fra barnevernet i god tid før ungdommen fyller 18 år, slik at det tidlig blir avklart hvor i hjelpeapparatet ansvar for videre oppfølging bør ligge og hvem som skal ha det økonomiske ansvaret. Et overordnet prinsipp er å tenke helhetlig og langsiktig. Det bør på et tidlig tidspunkt lages en plan for oppfølging etter fylte 18 år. Alle planer skal utarbeides i samarbeid med ungdommen. Fosterforeldre, institusjon og / eller andre ressurspersoner i ungdommens nettverk er viktige støttespillere. Saker bør ikke avsluttes i barnevernet før det er gjennomført en god avslutningsprosess, og sikret at ettervern/ oppfølging blir ivaretatt dersom det er behov for det. Tverretatlig koordinering og individuelle planer er særdeles viktige i arbeidet med utvikling av et godt ettervern for ungdom med sammensatte hjelpebehov.

8 LOS-tjenesten En miljøarbeidertjeneste som er tilgjengelig også for ungdom som har avsluttet sitt samarbeid med barneverntjenesten. Tilbyr hjelp til å ”navigere” i forhold til tjenesteforvaltning, skole, utdanning og arbeid, fritid og boligmarked Fører til at flere ungdom klarer å bo og fullføre en videregående utdanning Er nå videreført i vanlig drift med en stilling

9 Gruppeaktiviteter og møteplasser for ungdom Drop-in gruppe i Samarbeid med Frelsesarmeen Ettermiddagstilbud for tidligere elever ved Nøsted skole Dialoggruppe Team ungdom og Jentegruppe

10 Boligskole Bygger videre på tidligere prosjekter Tverretatlig prosjekt for samordning av tiltak for utsatt ungdom med behov for oppfølging i bolig Behovsspesifikk individuell oppfølging Tilbud om tema - baserte kurs Rutineutvikling, kompetanseheving, metodeutvikling og tiltaksutvikling innenfor etablerte ressurser og rammer i tjenesteapparatet

11 Resultatet målt mot andre kommuner (Utvikling fra 1.10.07 til 1.10.09) Snitt 8 kommuner i ASSS Drammen Utbetalt sosialstønad Økning 41 %Økning 1,1 % (en økning som snittet ville økt utgifter med 6 mill per 2 tertial i 2009) Antall klienterØkning på 24 %Økning på 1,4 % ( en økning som snittet ville gitt 108 flere klienter) Antall med full stønad Økning på 22 %Reduksjon på 11 % ( en økning som snittet ville gitt 75 flere klienter med full stønad)

12 Takk for oppmerksomheten http://www.drammen.kommune.no/no/Om- kommunen/Organisasjon/Virksomheter/Enheter/Senter-for- oppvekst/ RanMei@drammen.kommune.no


Laste ned ppt "Prosjekt 17-23 og 18-24. Prosjekt 17-23 Fokus på overganger Fra barnevernstiltak til voksentilværelse Målgruppe: Utsatt og sårbar ungdom – Ettervern –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google