Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

kap 5: PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "kap 5: PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 kap 5: PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN
sammenhenger mellom prosjektet som oppgave og produkt (kap 2) byggeprosess (kap 3) prosjektorganisasjon (kap 4)

2 PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN
(OPPGAVE - RESULTAT) MYNDIGHETER, MARKED, EKSTERNE AKTØRER TEKNOLOGISKE MULIGHETER PROSJEKT- ORGANISA- SJONEN BYGGEPROSJEKTET BYGGE- PROSESSEN BRANSJEKULTUR, INSTITUSJONER

3 KJENNETEGN VED PRODUKTET fra FORMÅL / OPPGAVE til RESULTAT
1. STORT eller LITE ? 2. UKLARE/ USIKRE eller PRESISE MÅL OG KRAV? 3. NYSKAPENDE eller VELKJENTE LØSNINGER? 4. KOMPLEKS eller ENKEL TEKNOLOGI I UTFØRELSE OG RESULTAT?

4 PRODUKTETs STØRRELSE 1. PRODUKTETS STØRRELSE har betydning for
prosjektorganisasjonens størrelse, struktur og spesialiseringsgrad, hvilke firma som har kapasitet osv byggeprosessens tidsforbruk, ressursbehov, inndeling og koordineringsbehov osv

5 PRODUKTETs USIKKERHET
2. UKLARE/ USIKRE eller PRESISE MÅL OG KRAV har betydning for aktørenes risiko, hvilken kontraktsform som er tjenlig, organisasjonskulturen osv indre effektivitet, usikkerhet i planleggingen, styringsprinsipper, beslutningsprosesser osv

6 PRODUKTETs innovativitet
3. NYSKAPENDE eller VELKJENTE LØSNINGER har betydning for aktørenes risiko, hvilken kontraktsform som er tjenlig, organisasjonskulturen osv indre effektivitet, usikkerhet i planleggingen, styringsprinsipper, beslutningsprosesser osv

7 PRODUKTETs KOMPLEKSITET
4. GRAD AV TEKNOLOGISK KOMPLEKSITET I UTFØRELSE OG RESULTAT har betydning for arbeidsdeling, spesialiseringsgrad, koordineringsbehov, kontraktsstrategi osv rutinepregete prosesser eller skreddersydde, detaljplanlagte prosesser, forutsigbarhet eller usikkerhet i byggeprosessen

8 WBS Work Breakdown Structure - oppdelingen i delprosjekter og arbeidspakker - danner grunnlag for byggeprosessens struktur og for prosjektorganisasjonens struktur => vi kan til en viss grad velge WBS, og derved legge til rette for at byggeprosessen og prosjektorganisasjonen blir slik vi ønsker.

9 Eks på ”PRODUKT-PAKKER” som vi kan bruke til å STRUKTURERE BYGGEPROSESSEN
(a) TOMT OG GRUNNARBEIDER (b) LUKKET RÅBYGG, FELLES INST. (c) INSTALLASJONER, FAST INNREDNING (d) BRUKERUTSTYR OG INVENTAR

10 INTEGRERTE KJERNEPROSESSER I TRE FASER
BYGGEPROGRAM KONSEPTSKISSER FASE 2 DETALJPROGRAM FORPROSJEKT FASE 3 DETALJPROSJEKT PRODUKSJON PROGRAMMERINGSPROSESSEN PROSJEKTERINGSPROSESSEN PRODUKSJON

11 INTEGRERT, ÅPEN BYGGEPROSESS
FASE 1(a, b, c) BYGGEPROGRAM KONSEPTSKISSER FASE 1(b, c) JUSTERT. BY-PRO JUST. SKISSER FASE 1(c) JUSTERT BY-PRO JUST. SKISSER FASE 2(a, b, c) DETALJPROGRAM FORPROSJEKT FASE 2(b, c) JUSTERT DET.PR. JUST. FORPROSJ. FASE 2(c) JUST. DET.PR. JUST. FORPROSJ. FASE 3 a DETALJPROSJEKT PRODUKSJON (a) grunnarbeider (a) grunnarbeider FASE 3b DETALJPROSJEKT PRODUKSJON (b) råbygg (b) råbygg FASE 3c DETALJPROSJEKT PRODUKSJON (c) innredning (c) innredning

12 HANDLEFRIHET og BEHOV FOR HANDLEFRIHET
AKKUMULERTE KOSTNADER USIKKERHET BEHOV FOR HANDLEFRIHET HANDLEFRIHET

13 ”PRODUKT-PAKKER” KAN GI ØKT HANDLEFRIHET
AKKUMULERTE KOSTNADER USIKKERHET BEHOV FOR HANDLEFRIHET HANDLEFRIHET VED OPPDELING I GRUNNARBEIDER, LUKKET RÅBYGG OG INNREDNINGSARBEIDER, HAR VI FÅTT ØKT HANDLEFRIHET, OG DERMED SANNSYNLIGVIS ØKT YTRE EFFEKTIVITET

14 ”PRODUKT-PAKKER” KAN OGSÅ STRUKTURERE BESLUTNINGSPROSESSEN
(c) INSTALLASJONER, FAST INNREDNING (d) UTSTYR OG INVENTAR (a) TOMT OG GRUNNARBEIDER (b) LUKKET RÅBYGG, FELLES INST. LANGSIKTIGE, STRATEGISKE BESLUTNINGER KORTSIKTIGE, TAKTISKE BESLUTNINGER

15 ”PRODUKT-PAKKER” KAN OGSÅ STRUKTURERE ANSKAFFELSESPROSESSEN
Eks. på trinnvis kontrahering: K04: (c) INSTALL., FAST INNREDNING K05: (d) UTSTYR OG INVENTAR K02: (a) TOMT OG GRUNNARBEIDER K03: (b) LUKKET RÅBYGG MV. K01: PROSJEKTERING + RAMMEAVTALE

16 PRODUKTET - PROSJEKTORGANISASJONEN
ØKT VERDI-SKAPING TEAMARBEID, ORGANISK, FLEKSIBEL INNOVATIVE LØSNINGER ÅPEN, RISIKO-VILLIG TEKNOLOGI LAVE KOSTNADER HIERARKISK, KONTROLL, RUTINER DISIPLIN, ANSVAR, DETALJER KJENTE VELPRØVDE LØSNINGER MÅL ORG.-KULTUR ORGANISERING Fritt gjengitt etter Colin Gray, University of Reading

17 bygge-prosjekters tre hoved-dimensjoner: produkt prosess organiasjon


Laste ned ppt "kap 5: PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google