Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 5: PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN sammenhenger mellom prosjektet som oppgave og produkt (kap 2) byggeprosess (kap 3) prosjektorganisasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 5: PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN sammenhenger mellom prosjektet som oppgave og produkt (kap 2) byggeprosess (kap 3) prosjektorganisasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 kap 5: PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN sammenhenger mellom prosjektet som oppgave og produkt (kap 2) byggeprosess (kap 3) prosjektorganisasjon (kap 4)

2 PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN PRODUKTET (OPPGAVE - RESULTAT) BYGGE- PROSESSEN PROSJEKT- ORGANISA- SJONEN BYGGEPROSJEKTET MYNDIGHETER, MARKED, EKSTERNE AKTØRER BRANSJEKULTUR, INSTITUSJONER TEKNOLOGISKE MULIGHETER

3 KJENNETEGN VED PRODUKTET fra FORMÅL / OPPGAVE til RESULTAT 1.STORT eller LITE ? 2.UKLARE/ USIKRE eller PRESISE MÅL OG KRAV? 3.NYSKAPENDE eller VELKJENTE LØSNINGER? 4.KOMPLEKS eller ENKEL TEKNOLOGI I UTFØRELSE OG RESULTAT?

4 PRODUKTETs STØRRELSE 1. PRODUKTETS STØRRELSE har betydning for prosjektorganisasjonens størrelse, struktur og spesialiseringsgrad, hvilke firma som har kapasitet osvprosjektorganisasjonens størrelse, struktur og spesialiseringsgrad, hvilke firma som har kapasitet osv byggeprosessens tidsforbruk, ressursbehov, inndeling og koordineringsbehov osvbyggeprosessens tidsforbruk, ressursbehov, inndeling og koordineringsbehov osv

5 PRODUKTETs USIKKERHET 2. UKLARE/ USIKRE eller PRESISE MÅL OG KRAV har betydning for aktørenes risiko, hvilken kontraktsform som er tjenlig, organisasjonskulturen osvaktørenes risiko, hvilken kontraktsform som er tjenlig, organisasjonskulturen osv indre effektivitet, usikkerhet i planleggingen, styringsprinsipper, beslutningsprosesser osvindre effektivitet, usikkerhet i planleggingen, styringsprinsipper, beslutningsprosesser osv

6 PRODUKTETs innovativitet 3.NYSKAPENDE eller VELKJENTE LØSNINGER har betydning for aktørenes risiko, hvilken kontraktsform som er tjenlig, organisasjonskulturen osvaktørenes risiko, hvilken kontraktsform som er tjenlig, organisasjonskulturen osv indre effektivitet, usikkerhet i planleggingen, styringsprinsipper, beslutningsprosesser osvindre effektivitet, usikkerhet i planleggingen, styringsprinsipper, beslutningsprosesser osv

7 PRODUKTETs KOMPLEKSITET 4. GRAD AV TEKNOLOGISK KOMPLEKSITET I UTFØRELSE OG RESULTAT har betydning for arbeidsdeling, spesialiseringsgrad, koordineringsbehov, kontraktsstrategi osvarbeidsdeling, spesialiseringsgrad, koordineringsbehov, kontraktsstrategi osv rutinepregete prosesser eller skreddersydde, detaljplanlagte prosesser, forutsigbarhet eller usikkerhet i byggeprosessenrutinepregete prosesser eller skreddersydde, detaljplanlagte prosesser, forutsigbarhet eller usikkerhet i byggeprosessen

8 WBS - oppdelingen i delprosjekter og arbeidspakkerWork Breakdown Structure - oppdelingen i delprosjekter og arbeidspakker - danner grunnlag for byggeprosessens strukturbyggeprosessens struktur og for prosjektorganisasjonens strukturprosjektorganisasjonens struktur => vi kan til en viss grad velge WBS, og derved legge til rette for at byggeprosessen og prosjektorganisasjonen blir slik vi ønsker.

9 Eks på ”PRODUKT-PAKKER” som vi kan bruke til å STRUKTURERE BYGGEPROSESSEN (c) INSTALLASJONER, FAST INNREDNING (d) BRUKERUTSTYR OG INVENTAR (a) TOMT OG GRUNNARBEIDER (b) LUKKET RÅBYGG, FELLES INST.

10 INTEGRERTE KJERNEPROSESSER I TRE FASER FASE 1 BYGGEPROGRAM KONSEPTSKISSER FASE 2 DETALJPROGRAM FORPROSJEKT FASE 3 DETALJPROSJEKT PRODUKSJON PROGRAMMERINGSPROSESSEN PROSJEKTERINGSPROSESSEN PRODUKSJON

11 INTEGRERT, ÅPEN BYGGEPROSESS FASE 2(a, b, c) DETALJPROGRAM FORPROSJEKT FASE 3 a DETALJPROSJEKT PRODUKSJON (a) grunnarbeider FASE 1(a, b, c) BYGGEPROGRAM KONSEPTSKISSER FASE 3b DETALJPROSJEKT PRODUKSJON (b) råbygg FASE 3c DETALJPROSJEKT PRODUKSJON (c) innredning FASE 1(b, c) JUSTERT. BY-PRO JUST. SKISSER FASE 1(c) JUSTERT BY-PRO JUST. SKISSER FASE 2(b, c) JUSTERT DET.PR. JUST. FORPROSJ. FASE 2(c) JUST. DET.PR. JUST. FORPROSJ. (a) grunnarbeider (b) råbygg (c) innredning

12 HANDLEFRIHET og BEHOV FOR HANDLEFRIHET USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER HANDLEFRIHET BEHOV FOR HANDLEFRIHET

13 ”PRODUKT-PAKKER” KAN GI ØKT HANDLEFRIHET USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER HANDLEFRIHETHANDLEFRIHET BEHOV FOR HANDLEFRIHET VED OPPDELING I GRUNNARBEIDER, LUKKET RÅBYGG OG INNREDNINGSARBEIDER, HAR VI FÅTT ØKT HANDLEFRIHET, OG DERMED SANNSYNLIGVIS ØKT YTRE EFFEKTIVITET

14 BESLUTNINGSPROSESSEN ”PRODUKT-PAKKER” KAN OGSÅ STRUKTURERE BESLUTNINGSPROSESSEN (c) INSTALLASJONER, FAST INNREDNING (d) UTSTYR OG INVENTAR (a) TOMT OG GRUNNARBEIDER (b) LUKKET RÅBYGG, FELLES INST. LANGSIKTIGE, STRATEGISKE BESLUTNINGER KORTSIKTIGE, TAKTISKE BESLUTNINGER

15 ANSKAFFELSESPROSESSEN ”PRODUKT-PAKKER” KAN OGSÅ STRUKTURERE ANSKAFFELSESPROSESSEN K04: (c) INSTALL., FAST INNREDNING K05: (d) UTSTYR OG INVENTAR K02: (a) TOMT OG GRUNNARBEIDER K03: (b) LUKKET RÅBYGG MV. K01: PROSJEKTERING + RAMMEAVTALE Eks. på trinnvis kontrahering:

16 PRODUKTETPROSJEKTORGANISASJONEN PRODUKTET - PROSJEKTORGANISASJONEN ORG.-KULTUR LAVE KOSTNADER HIERARKISK, KONTROLL, RUTINER DISIPLIN, ANSVAR, DETALJER KJENTE VELPRØVDE LØSNINGER MÅL ORGANISERING Fritt gjengitt etter Colin Gray, University of Reading TEKNOLOGI ØKT VERDI- SKAPING TEAMARBEID, ORGANISK, FLEKSIBEL INNOVATIVE LØSNINGER ÅPEN, RISIKO- VILLIG

17 produkt prosess organiasjon bygge- prosjekters tre hoved- dimensjoner: produkt prosess organiasjon


Laste ned ppt "Kap 5: PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN sammenhenger mellom prosjektet som oppgave og produkt (kap 2) byggeprosess (kap 3) prosjektorganisasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google