Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering med oppgave- og ansvarsfordeling på prosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering med oppgave- og ansvarsfordeling på prosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering med oppgave- og ansvarsfordeling på prosjekt
NESOs Formannskole 18

2 Målet med forelesningen
Gi kunnskaper om hvilke oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt Gi kunnskaper og forståelse om organisering og oppgave- og ansvarsfordeling av et byggeprosjekt Presentere metoder og verktøy for oppgave- og ansvarsavklaring og fordeling

3 Faser i et byggeprosjekt
Programmering Mål, rammer, organisering, brukere, tidsplan, myndigheter Prosjektering Idéskisse, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt Kontrahering Prekvalifisering, anbudsinnbydelse, anbud, kontrakt Produksjonsplanlegging Kvalitetsplan, HMS-plan, fremdriftsplan, produksjonsplan, oppstartmøte

4 Faser i et byggeprosjekt (forts.)
Produksjon Oppstart, gjennomføring og oppfølging Overlevering Sluttbefaring, FDV-dok., sluttoppgjør Forvaltning og drift Service, garanti, erfaring (FDV)

5 Organisasjonsplan for Storlia Boligfelt
Storlia Boligbyggelag Byggeleder Byggeteknisk konsulent Arkitekt AS Entreprenør Prosjektleder Kontorleder Verksted/ Lagerleder Anleggsleder Byggeplassleder Formann Underentr.: Grunnarb. Taktekking VVS El Maling Belegg Maskinkjørere/ Håndverker betong tømmer

6 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt – en hovedentreprise
Kontrahering Anbudsregning Kontraktsforhandlinger

7 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.)
Produksjonsforberedelse Prosjektgjennomgang Organisering, ansvar- og oppgavedeling Innhenting av tillatelser Fremdriftsplan og ressursplan Rigg- og utstyrsplan Driftsopplegg Budsjett Innkjøpsplan Kontrakt underentreprenører/leverandører Kvalitetsplan / HMS-plan / Kontrollplan Ansettelser

8 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.)
Produksjon Produksjonsplan – ukeplan/dagsplan Innkjøp Arbeidsledelse og tilrettelegging for produksjon Varemottak og fakturakontroll Oppfølging og kontroll av utførelse og fremdrift Vernearbeid og HMS Kvalitetssikring

9 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.)
Produksjon (forts.) Masseberegning Fakturering Regnskap, lønninger og økonomistyring Vedlikehold av maskiner og utstyr Byggemøter Rapportering og arkivering

10 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.)
Overlevering, garanti Overlevering Byggdokumentasjon Sluttoppgjør Garantiarbeid


Laste ned ppt "Organisering med oppgave- og ansvarsfordeling på prosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google