Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering med oppgave- og ansvarsfordeling på prosjekt NESOs Formannskole 18 2013 - 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering med oppgave- og ansvarsfordeling på prosjekt NESOs Formannskole 18 2013 - 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering med oppgave- og ansvarsfordeling på prosjekt NESOs Formannskole 18 2013 - 2014

2 Målet med forelesningen Gi kunnskaper om hvilke oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt Gi kunnskaper og forståelse om organisering og oppgave- og ansvarsfordeling av et byggeprosjekt Presentere metoder og verktøy for oppgave- og ansvarsavklaring og fordeling

3 Faser i et byggeprosjekt Programmering - Mål, rammer, organisering, brukere, tidsplan, myndigheter Prosjektering - Idéskisse, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt Kontrahering - Prekvalifisering, anbudsinnbydelse, anbud, kontrakt Produksjonsplanlegging - Kvalitetsplan, HMS-plan, fremdriftsplan, produksjonsplan, oppstartmøte

4 Faser i et byggeprosjekt (forts.) Produksjon - Oppstart, gjennomføring og oppfølging Overlevering - Sluttbefaring, FDV-dok., sluttoppgjør Forvaltning og drift - Service, garanti, erfaring (FDV)

5 Organisasjonsplan for Storlia Boligfelt Storlia Boligbyggelag Byggeleder Byggeteknisk konsulent Arkitekt AS Entreprenør Prosjektleder Kontorleder Verksted/ Lagerleder Anleggsleder Byggeplassleder Formann Underentr.: -Grunnarb. -Taktekking -VVS -El -Maling -Belegg Maskinkjørere/ Håndverker betong Maskinkjørere/ Håndverker tømmer

6 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt – en hovedentreprise Kontrahering –Anbudsregning –Kontraktsforhandlinger

7 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.) Produksjonsforberedelse –Prosjektgjennomgang –Organisering, ansvar- og oppgavedeling –Innhenting av tillatelser –Fremdriftsplan og ressursplan –Rigg- og utstyrsplan –Driftsopplegg –Budsjett –Innkjøpsplan –Kontrakt underentreprenører/leverandører –Kvalitetsplan / HMS-plan / Kontrollplan –Ansettelser

8 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.) Produksjon –Produksjonsplan – ukeplan/dagsplan –Innkjøp –Arbeidsledelse og tilrettelegging for produksjon –Varemottak og fakturakontroll –Oppfølging og kontroll av utførelse og fremdrift –Vernearbeid og HMS –Kvalitetssikring

9 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.) Produksjon (forts.) –Masseberegning –Fakturering –Regnskap, lønninger og økonomistyring –Vedlikehold av maskiner og utstyr –Byggemøter –Rapportering og arkivering

10 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.) Overlevering, garanti –Overlevering –Byggdokumentasjon –Sluttoppgjør –Garantiarbeid


Laste ned ppt "Organisering med oppgave- og ansvarsfordeling på prosjekt NESOs Formannskole 18 2013 - 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google