Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Viktige prestasjonsmål for produksjonen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Viktige prestasjonsmål for produksjonen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Viktige prestasjonsmål for produksjonen
Kvaliteten i varer og tjenester utført av produksjonen Hastigheten, tid fra bestilling til levering Leveringspåliteligheten, det vil si levering på avtalt tidspunkt Fleksibiliteten m.h.t. å endre produksjonen Kostnaden i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester

2 Kvalitet Viktig prestasjonsmål
Lett å vurdere for kundene (Definisjon på kvalitet: Tilfredsstille kundene) Eksempler i læreboka fra sykehus, bilfabrikk, busselskap og supermarked Interne konsekvenser i egen bedrift Reduserer kostnad Øker leveringspåliteligheten

3 Hastighet Tid fra bestilling til kunden får varen
Eksempler fra sykehus, bilfabrikk, busselskap og supermarked Interne konsekvenser Reduserer lager Reduserer risiko

4 Leveringspålitelighet
Får kunden varen på riktig (oppgitt) tidspunkt? Eksempler fra sykehus, bilfabrikk, busselskap og supermarked Leveringspåliteligheten kan bare vurderes etter levering Interne konsekvenser Sparer tid, kan følge oppsatte planer Sparer penger Gir stabilitet og intern tillit mellom grupper

5 OM 2: The Strategic Role and Objectives of Operations
Fleksibilitet Være i stand til å endre produksjonen Produkt, kan introdusere nye produkter Mix, kan produsere mange produkter samtidig Volum (mengde) Leveringsfleksibilitet (leveringstidspunkt) Eksempler fra sykehus, bilfabrikk, busselskap og supermarked Massekundetilpasning Smidighet (agility) BUS240

6 Fleksibilitet Interne konsekvenser Øker responshastigheten Sparer tid
Opprettholder leveringspåliteligheten

7 Produksjonskostnad Lav kostnad  potensiale for stort overskudd
Kostnadsposter Personale Bygninger, utstyr og teknologi Innkjøpte varer og tjenester Eksempler fra sykehus, bilfabrikk, busselskap og supermarked

8 Ulike produktivitetsmål
Kun en input-faktor: Flere input-faktorer:

9 Leverings-pålitelighet
Kostnader og de andre prestasjonsmålene Minimum pris, høyest verdi Kostnad Rask levering Sikker levering Høy produktivitet Leverings-pålitelighet Hastighet Hurtig gjennomløp Driftssikker produksjon Feilfrie prosesser Evne til å forandre Kvalitet Fleksibilitet Feilfrie varer og tjenester Stadig nye produkter, valgmuligheter

10 Polardiagram over prestasjonsmål
Kostnad Buss Leverings-pålitelighet Hastighet Taxi Kvalitet Fleksibilitet

11 Effektivitetsfronten
Variantantall Kostnadseffektivitet

12 Planleggingshorisonter
Langsiktig, > 1 år Strategisk, design Investeringer i anlegg, produktutvikling, nettverk Mellomlang sikt, 3 mnd - 18 mnd Taktisk, planlegging Bestemme kapasitet (personale), lager, o.l. Kortsiktig, < 3 mnd Operasjonell, styring og drift Detaljert planlegging og drift av produksjonen

13 OM 3: Operations Strategy
Strategi Stor effekt og betydning for et spesifikt område Definerer organisasjonens plass i forhold til omgivelsene Beveger organisasjonen mot et langsiktig mål Mønster og rettesnor for alle beslutninger som blir tatt Viktige deler Innholdet i strategien Prosessen for hvordan strategien utvikles BUS240 - OM

14 Hvordan utvikle produksjonsstrategi?
Top-down Produksjons-ressurser Produksjons-strategi Markeds-krav Bottom-up

15 Strategi, top-down-perspektiv
Nøkkelbeslutninger ... på grunnlag av Hvilke forretningsområder skal det satses på? Oppkjøp og utskilling Allokering av kapital Økonomiske omgivelser Sosiale omgivelser Politiske omgivelser Selskapets verdier og etikk Konsern- strategi Bedriftens formål Hva er bedriftens strategiske mål? Hvordan konkurrere? Kunde-/markedsdynamikk Konkurrenters aktivitet Kjerneteknologi Finansielle skranker Bedrifts- strategi Hvordan bidra til de strategiske målene? Hvordan styre funksjonens ressurser? Personalets ferdigheter Dagens teknologi Funksjonens tidligere prestasjoner Funksjons- strategi

16 Strategi, bottom-up-perspektiv
Erfaringer fra bedriftens aktiviteter gjennom lengre tid danner grunnlaget for veien en går Ofte er disse strategiene ikke eksplisitt formulert Dette er ofte den mest vanlige måten “strategier” utvikles på

17 Strategi, markedsbasert
Innflytelse fra organisasjonens kunder Innflytelse fra organisa- sjonens konkurrenter Den relative viktigheten av hvert prestasjonsmål for produksjonen Stadiet i livssyklusen til organisasjonens produkter og tjenester

18 Konkurransefaktorer og konkurransefordeler
OM 3: Operations Strategy Konkurransefaktorer og konkurransefordeler Positiv Ordrevinnende Kvalifiserende Lite viktige Nøytral Påvirkning på konkurranseevne Negativ Liten Ytelse Stor BUS240 - OM

19 Ulike kunder stiller ulike krav

20 Tilpasning til konkurrentene
Strategi 1: Følge etter konkurrentenes prestasjoner med hensyn til kvalitet, hastighet, leveringspålitelighet, fleksibilitet og kostnad Strategi 2: Ikke følge etter konkurrentene, men utvikle ens sterke side ytterligere Strategi 3: Skille seg ut fra konkurrentene ved å utvikle et nytt konsept

21 Produktlivssyklus Volum Tid Introduksjon Vekst Modning Nedgang

22 Konsekvenser av produktets livssyklus
Introduksjon Vekst Modning Nedgang Volum Lavt Hurtig vekst Høyt Nedgående Kunder Innovatører Tidlige brukere Gjennomsnittet Sinker Konkurrenter Få/ingen Økende antall Stabilt Færre Antall varianter Kundetilpasset Økende standardisering Framvoksende dominerende typer Standarder Trolige ordrevinnere Ytelse eller nyhetsverdi Tilgjengelighet av kvalitets- produkter Lav pris, sikker forsyning Lav pris Trolige kvalifiserende egenskaper Kvalitet, produktspekter Pris, produktspekter Produktspekter, kvalitet Sikker forsyning Produksjonens prestasjonsmål Fleksibilitet, kvalitet Hastighet, leve- ringspålitelighet, kvalitet Kostnad, leverings- pålitelighet Kostnad

23 Strategi, ressursbasert perspektiv
Ressursskranker og evner Avdekke begrensninger og nye muligheter på bakgrunn av tilgjengelige ressurser Ikke-konkrete ressurser Forhold til leverandører og kunder Kunnskap om prosessteknologi Teamarbeid og produktutvikling

24 Strategi, ressursbasert perspektiv II
OM 3: Operations Strategy Strategi, ressursbasert perspektiv II Strukturelle beslutninger (design) Utvikling av nye produkter Vertikal integrasjon Lokalisering Teknologi Infrastrukturelle beslutninger (planlegging, styring og forbedring) Arbeidskraft og organisasjon Kapasitetstilpassning Leverandørutvikling Lager Planlegging og styring Forbedring Feilprevensjon og korrigering BUS240 - OM


Laste ned ppt "Viktige prestasjonsmål for produksjonen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google