Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS240 - OM 1 Viktige prestasjonsmål for produksjonen Kvaliteten i varer og tjenester utført av produksjonen Hastigheten, tid fra bestilling til levering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS240 - OM 1 Viktige prestasjonsmål for produksjonen Kvaliteten i varer og tjenester utført av produksjonen Hastigheten, tid fra bestilling til levering."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS240 - OM 1 Viktige prestasjonsmål for produksjonen Kvaliteten i varer og tjenester utført av produksjonen Hastigheten, tid fra bestilling til levering Leveringspåliteligheten, det vil si levering på avtalt tidspunkt Fleksibiliteten m.h.t. å endre produksjonen Kostnaden i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester

2 BUS240 - OM 2 Kvalitet Viktig prestasjonsmål Lett å vurdere for kundene (Definisjon på kvalitet: Tilfredsstille kundene) Eksempler i læreboka fra sykehus, bilfabrikk, busselskap og supermarked Interne konsekvenser i egen bedrift  Reduserer kostnad  Øker leveringspåliteligheten

3 BUS240 - OM 3 Hastighet Tid fra bestilling til kunden får varen Eksempler fra sykehus, bilfabrikk, busselskap og supermarked Interne konsekvenser  Reduserer lager  Reduserer risiko

4 BUS240 - OM 4 Leveringspålitelighet Får kunden varen på riktig (oppgitt) tidspunkt? Eksempler fra sykehus, bilfabrikk, busselskap og supermarked Leveringspåliteligheten kan bare vurderes etter levering Interne konsekvenser  Sparer tid, kan følge oppsatte planer  Sparer penger  Gir stabilitet og intern tillit mellom grupper

5 BUS240 - OM 5 Fleksibilitet Være i stand til å endre produksjonen  Produkt, kan introdusere nye produkter  Mix, kan produsere mange produkter samtidig  Volum (mengde)  Leveringsfleksibilitet (leveringstidspunkt) Eksempler fra sykehus, bilfabrikk, busselskap og supermarked Massekundetilpasning Smidighet (agility)

6 BUS240 - OM 6 Fleksibilitet Interne konsekvenser  Øker responshastigheten  Sparer tid  Opprettholder leveringspåliteligheten

7 BUS240 - OM 7 Produksjonskostnad Lav kostnad  potensiale for stort overskudd Kostnadsposter  Personale  Bygninger, utstyr og teknologi  Innkjøpte varer og tjenester Eksempler fra sykehus, bilfabrikk, busselskap og supermarked

8 BUS240 - OM Ulike produktivitetsmål 8 Kun en input-faktor: Flere input-faktorer:

9 BUS240 - OM 9 Kostnader og de andre prestasjonsmålene Høy produktivitet Driftssikker produksjon Evne til å forandre Feilfrie prosesser Hurtig gjennomløp Kostnad Hastighet Kvalitet Fleksibilitet Leverings- pålitelighet Minimum pris, høyest verdi Rask levering Sikker levering Feilfrie varer og tjenester Stadig nye produkter, valgmuligheter

10 BUS240 - OM 10 Buss Taxi Leverings- pålitelighet Fleksibilitet Kvalitet Hastighet Kostnad Polardiagram over prestasjonsmål

11 BUS240 - OM 11 Effektivitetsfronten Kostnadseffektivitet Variantantall Effektivitets- front

12 BUS240 - OM 12 Planleggingshorisonter Langsiktig, > 1 år  Strategisk, design  Investeringer i anlegg, produktutvikling, nettverk Mellomlang sikt, 3 mnd - 18 mnd  Taktisk, planlegging  Bestemme kapasitet (personale), lager, o.l. Kortsiktig, < 3 mnd  Operasjonell, styring og drift  Detaljert planlegging og drift av produksjonen

13 BUS240 - OM 13 Strategi Stor effekt og betydning for et spesifikt område Definerer organisasjonens plass i forhold til omgivelsene Beveger organisasjonen mot et langsiktig mål Mønster og rettesnor for alle beslutninger som blir tatt Viktige deler  Innholdet i strategien  Prosessen for hvordan strategien utvikles

14 BUS240 - OM 14 Hvordan utvikle produksjonsstrategi? Top-down Bottom-up Produksjons- ressurser Markeds- krav Produksjons- strategi

15 BUS240 - OM 15 Strategi, top-down-perspektiv Nøkkelbeslutninger Hvilke forretningsområder skal det satses på? Oppkjøp og utskilling Allokering av kapital Bedriftens formål Hva er bedriftens strategiske mål? Hvordan konkurrere? Hvordan bidra til de strategiske målene? Hvordan styre funksjonens ressurser? Økonomiske omgivelser Sosiale omgivelser Politiske omgivelser Selskapets verdier og etikk Kunde-/markedsdynamikk Konkurrenters aktivitet Kjerneteknologi Finansielle skranker Personalets ferdigheter Dagens teknologi Funksjonens tidligere prestasjoner Konsern- strategi Bedrifts- strategi Funksjons- strategi... på grunnlag av

16 BUS240 - OM 16 Strategi, bottom-up-perspektiv Erfaringer fra bedriftens aktiviteter gjennom lengre tid danner grunnlaget for veien en går Ofte er disse strategiene ikke eksplisitt formulert Dette er ofte den mest vanlige måten “strategier” utvikles på

17 BUS240 - OM 17 Strategi, markedsbasert Innflytelse fra organisasjonens kunder Innflytelse fra organisa- sjonens konkurrenter Stadiet i livssyklusen til organisasjonens produkter og tjenester Den relative viktigheten av hvert prestasjonsmål for produksjonen

18 BUS240 - OM 18 Konkurransefaktorer og konkurransefordeler Ytelse Ordrevinnende Kvalifiserende Lite viktige Negativ Nøytral Positiv Påvirkning på konkurranseevne LitenStor

19 BUS240 - OM 19 Ulike kunder stiller ulike krav

20 BUS240 - OM 20 Tilpasning til konkurrentene Strategi 1: Følge etter konkurrentenes prestasjoner med hensyn til kvalitet, hastighet, leveringspålitelighet, fleksibilitet og kostnad Strategi 2: Ikke følge etter konkurrentene, men utvikle ens sterke side ytterligere Strategi 3: Skille seg ut fra konkurrentene ved å utvikle et nytt konsept

21 BUS240 - OM 21 Produktlivssyklus Volum IntroduksjonVekstModningNedgang Tid

22 BUS240 - OM 22 Konsekvenser av produktets livssyklus IntroduksjonVekstModningNedgang VolumLavtHurtig vekstHøytNedgående KunderInnovatørerTidlige brukereGjennomsnittetSinker KonkurrenterFå/ingenØkende antallStabiltFærre Antall varianterKundetilpasset Økende standardisering Framvoksende dominerende typer Standarder Trolige ordrevinnere Ytelse eller nyhetsverdi Tilgjengelighet av kvalitets- produkter Lav pris, sikker forsyning Lav pris Trolige kvalifiserende egenskaper Kvalitet, produktspekter Pris, produktspekter Produktspekter, kvalitet Sikker forsyning Produksjonens prestasjonsmål Fleksibilitet, kvalitet Hastighet, leve- ringspålitelighet, kvalitet Kostnad, leverings- pålitelighet Kostnad

23 BUS240 - OM 23 Strategi, ressursbasert perspektiv Ressursskranker og evner  Avdekke begrensninger og nye muligheter på bakgrunn av tilgjengelige ressurser Ikke-konkrete ressurser  Forhold til leverandører og kunder  Kunnskap om prosessteknologi  Teamarbeid og produktutvikling

24 BUS240 - OM 24 Strategi, ressursbasert perspektiv II Strukturelle beslutninger (design)  Utvikling av nye produkter  Vertikal integrasjon  Lokalisering  Teknologi Infrastrukturelle beslutninger (planlegging, styring og forbedring)  Arbeidskraft og organisasjon  Kapasitetstilpassning  Leverandørutvikling  Lager  Planlegging og styring  Forbedring  Feilprevensjon og korrigering


Laste ned ppt "BUS240 - OM 1 Viktige prestasjonsmål for produksjonen Kvaliteten i varer og tjenester utført av produksjonen Hastigheten, tid fra bestilling til levering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google