Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rolle og Etikk Ramme & Plattform i Spesialpedagogisk Rådgivning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rolle og Etikk Ramme & Plattform i Spesialpedagogisk Rådgivning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rolle og Etikk Ramme & Plattform i Spesialpedagogisk Rådgivning
Liv M. Lassen Liv M. Lassen

2 Etikk som ramme for spesialpedagogisk rådgivning
Faglige etiske holdninger og praksis viktig for profesjonen for brukeren for samfunnet Etikk er læren om verdier & livsprinsipper hvordan disse tilpasses livets mange situasjoner Innen spesialpedagogikk: menneskeverd & selvbestemmelsesrett & livskvalitet Liv M. Lassen

3 Bevisst Holdning til Etikk
EN BESKYTTELSE FOR BÅDE RÅDGIVEREN OG RÅDSØKER Liv M. Lassen

4 Innholdet i vurderingen
Lovmessige rammer Internasjonale Nasjonale Faglige retningslinjer Instrukser & Rutiner Verdimessige evalueringer: personlige (eks. Rettferdighet) faglige ( eks. Medvirkning) sosiale (eks. Systemutnyttelse) Liv M. Lassen

5 Kunnskap ikke tilstrekkelig
“Etisk sensitivitet” krever en kontinuerlig vurdering rundt profesjonell atferd. Mange dilemmaer Aldri helt utviklet Liv M. Lassen

6 Swanson (1983) Man opptrer sannsynligvis etisk når:
man er personlig & profesjonelt ærlig holder rådsøkers interesse i fokus unngår personlig vinning kan forklare sine handlinger som “de beste” vurdert ut fra profesjonens etiske regler & prinsipper Liv M. Lassen

7 Hvorfor etikk er et viktig tema
Etiske funksjoner eksisterer både som: bevisste vurderinger skjulte verdivalg Rådgivning preges av ulike og asymmetriske posisjoner i forhold til: makt sårbarhet avhengighet Liv M. Lassen

8 Ikke Kontigent Hjelp “ Give a child a fish and you feed him for a day Teach a child to fish and you feed him for life “ (Ukjent) Liv M. Lassen

9 To Faktorer Gjør det nødvendig for enhver rådgiver å kontinuerlig vurdere rådgivningsforholdet ut fra etisk perspektiv: Rådgivers redskap er seg selv -- menneskelig Den asymmetriske posisjonen kan misbrukes uten at man er klar over det og til tross for gode intensjoner. Liv M. Lassen

10 Bevissthet om egne behov.
Hvorfor velger du å være rådgiver ?: STATUS MENING GODHET MAKT (Geldard, 1989) Liv M. Lassen

11 Kategorisering av uetisk atferd (Swanson)
Inkompetent atferd å påta seg arbeid man ikke er kvalifisert for pga manglende forståelse, trening eller ferdigheter Dilemma: Hva kan du gjøre når du forstår at du ikke har den nødvendige kompetansen og din er den beste rådsøker kan få i ditt distrikt eller på det nåværende tidspunktet? Hva er rådgivers ansvar og hva er rådsøkers ansvar? Liv M. Lassen

12 Uetisk atferd : Bryte etiske reglene rundt rådgivningsforholdet
Taushetsplikt Dilemma: Kan taushetsplikten gjøre at du ikke vurderer at du gjør det beste for rådsøker ? (Overføring, barnevernssaker, osv.) Personlig vinning Har dine behov for å være vellykket / status påvirket hvilke saker du tar og hvordan du går frem? Personlig behov Har du noen gang opplevd å dekke personlig behov (som kontakt, anerkjennelse) i arbeidet? Liv M. Lassen

13 Ansvar Rådgiver : å tilrettelegge prosessen å lede prosessen
å sørge for å fullføre prosessen & å være “modell”: holdninger/ handlinger Rolle : Ekspert vs. partnerskap Rådsøker : Valg av fokus & gjennomføring Liv M. Lassen

14 Roller & rollekonflikt
Differensiert modell: Å ivareta den primære rådsøkers behov Integrert modell: Å ivareta det pedagogiske miljøets behov eller/ og Å ivareta samfunnsmessig perspektiv. (Bond, 1992) Liv M. Lassen

15 Tvill & Vurdering Veiledning og refleksjon med kolleger
Åpenhet overfor rådsøker Som Ramme - bruk prinsipper, lover, instrukser Gjør den “beste vurderingen” i hver situasjon. Liv M. Lassen

16 5 Dilemmaer: 1: Balanse gjensidighet- asymmetri
2: Balanse subjektivitet- objektivitet 3: Balanse distanse- nærhet 4: Balanse helhet- spesifikk fokus 5: Balanse dekking av rådsøkers behov - dekking av egne profesjonell behov ( integritet, ærlighet , prestasjon, osv. ) Liv M. Lassen

17 Diskusjon rundt sentrale etiske dilemmaer:
Hvilke kompetanse har du? Hvilke forhold til rådsøker har/ kan påvirke din faglig integritet? Når er taushetsplikten et dilemma? Hvordan har du /kan du påvirke klienten med dine verdier og holdninger? Hvilke personlige behov har du opplevd å dekke i å hjelpe andre? Liv M. Lassen


Laste ned ppt "Rolle og Etikk Ramme & Plattform i Spesialpedagogisk Rådgivning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google