Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerprofesjonens etiske plattform. Sak 20/12/13 Landsmøtesak om profesjonsetikks2 HISTORIKK «Du som skal passe andres barn, pass dem som var de dine.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerprofesjonens etiske plattform. Sak 20/12/13 Landsmøtesak om profesjonsetikks2 HISTORIKK «Du som skal passe andres barn, pass dem som var de dine."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerprofesjonens etiske plattform

2 Sak 20/12/13 Landsmøtesak om profesjonsetikks2 HISTORIKK «Du som skal passe andres barn, pass dem som var de dine egne»  1973: det ble utviklet en omfattende yrkesetisk kodeks for lærere i skolen.  1998: «Lærerforbundets yrkesetiske plattform» vedtas  2000: «Norsk lærerlags verdigrunnlag for pedagoger i utdanningsinstitusjoner» vedtas  2003: Landsmøtet vedtar å arbeide med en felles yrkesetisk plattform.  2006: fra profesjonsidealer til profesjonsbevissthet.  2009: «Verdiar og prinsipp» vedtas.  2012: Lærerprofesjonens etiske plattform vedtas i sentralstyret.  Landsmøtesak 5/12: «Profesjonsetikk i praksis»

3 Lærerprofesjonens etiske plattform Hvorfor en plattform? Som profesjon har lærere og ledere i barnehage og skole ansvar for barn, unge og voksnes læring, utvikling og danning. Vi har også et indirekte ansvar overfor samfunnet, fordi utdanning er avgjørende for samfunnsutviklingen. Balansegangen mellom det enkelte individs interesser og samfunnets ønsker er utfordrende.

4 Lærerprofesjonens etiske plattforms4 Lærerprofesjonens etikk –hvorfor? Profesjonsetikken er vårt felles verdigrunnlag som arbeidet vi utfører i barnehage og skole skal hvile på. Lærerprofesjonens etiske plattform er viktig for å: understøtte etisk forsvarlig praksis i barnehage og skole fremme felles ansvar for beslutninger øke profesjonens etiske bevissthet høyne tilliten mellom lærerprofesjonen og samfunnet styrke profesjonens evne til å stå for, og begrunne valgene vi tar skape profesjonell samhørighet tydeliggjøre utad hva lærerprofesjonen står for støtte profesjonen i å korrigere og styre seg selv

5 Profesjonsetikk i praksis LM12 - vedtaket Lærerprofesjonens etiske plattforms5 «Utdanningsforbundet har vedtatt Lærerprofesjonens etiske plattform. Utdanningsforbundet vil i neste landsmøteperiode ta ansvar for å forvalte og videreutvikle profesjonsetikken sammen med de andre lærerorganisasjonene. Utdanningsforbundet skal være en pådriver for at Lærerprofesjonens etiske plattform blir tatt i bruk på arbeidsplassene og i lærerutdanningene.»

6 Profesjonsetikk i praksis LM12 – vedtaket forts. Lærerprofesjonens etiske plattforms6 «Dette skal gjennomføres ved at: alle nivåer i organisasjonen bidrar profesjonsetikken inngår i tillitsvalgtsopplæringen mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd utredes i inneværende landsmøteperiode, og behandles på landsmøte i 2015. Utdanningsforbundet samhandler med andre lærerorganisasjoner, Pedagogstudentene, lærerutdanningene, myndigheter og arbeidsgiver om implementeringen av lærerprofesjonens etiske plattform Lærerprofesjonens etiske plattform revideres i samarbeid med andre lærerorganisasjoner.»

7 Lærerprofesjonens etiske plattforms7 Etikkens utfordringer og muligheter Profesjonsetikken er en støtte for den enkeltes autonomi innenfor profesjonens kollektive og faglige rammer.

8 Lærerprofesjonens etiske plattforms8

9 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattforms9 1. Hvem, hva, hvorfor 2. Grunnleggende verdier 3. Profesjonelt ansvar

10 2. Verdigrunnlaget Lærerprofesjonens etiske plattforms10 Å ivareta både individ og gruppe Allmenn «grenseløs» godhet Å ville godt og å kunne godt Å virke for dem det gjelder, der det gjelder

11 3. Det etiske ansvaret – ulike perspektiver Lærerprofesjonens etiske plattforms11 1.Den enkeltes ansvar i de direkte møtene med «sine» barnehagebarn, elever og foresatte 2.Den enkeltes ansvar som del av kollegiet på arbeidsplassen 3.Den enkeltes ansvar som del av lærerprofesjonen i samfunnet

12 Profesjonelt ansvar medfører forpliktelser Lærerprofesjonens etiske plattforms12

13 UTFORDRINGER… Lærerprofesjonens etiske plattform

14 … og andre utfordringer… Lærerprofesjonens etiske plattform

15 Etikk i møter «Du som skal passe andres barn, pass dem som var de dine egne» Lærerprofesjonens etiske plattform

16 Den etiske (ut)fordring … Løgstrup Lærerprofesjonens etiske plattform Alle møter mellom mennesker innebærer at man holder noe av den andres liv i sine hender, i større eller mindre grad.

17 Veien(e) videre Lærerprofesjonens etiske plattforms17

18 Strategi for implementering alle nivåer i organisasjonen bidrar profesjonsetikken inngår i tillitsvalgtsopplæringen mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd utredes i inneværende landsmøteperiode, og behandles på landsmøte i 2015. Utdanningsforbundet samhandler med andre lærerorganisasjoner, Pedagogstudentene, lærerutdanningene, myndigheter og arbeidsgiver om implementeringen av lærerprofesjonens etiske plattform. lærerprofesjonens etiske plattform revideres i samarbeid med andre lærerorganisasjoner Lærerprofesjonens etiske plattform

19 Profesjonsetikk i praksis Nettsider Caser Refleksjonsgrupper Klubbarbeid Implementering i hele systemet Skolering Profesjonsetisk råd? Evaluering Lærerprofesjonens etiske plattform

20 Nettsidene Lærerprofesjonens etiske plattforms20

21 THE END Lærerprofesjonens etiske plattforms21


Laste ned ppt "Lærerprofesjonens etiske plattform. Sak 20/12/13 Landsmøtesak om profesjonsetikks2 HISTORIKK «Du som skal passe andres barn, pass dem som var de dine."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google