Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske utfordringer i prostitusjonsfeltet Bymisjonssenteret, Tøyenkirken torsdag 26. februar 2009 Sturla J. Stålsett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske utfordringer i prostitusjonsfeltet Bymisjonssenteret, Tøyenkirken torsdag 26. februar 2009 Sturla J. Stålsett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etiske utfordringer i prostitusjonsfeltet Bymisjonssenteret, Tøyenkirken torsdag 26. februar 2009 Sturla J. Stålsett

2 Prostitusjonsfeltet Prostitusjonsfeltet – et utfordrende felt med store motsetninger sterke meninger, sterke interesser et ’gammelt’ felt, i stor endring et felt med store praktiske, faglige og politiske utfordringer. ikke minst, og først og fremst, store etiske utfordringer.

3 Mennesker ’Prostitusjonsfeltet’ handler om mennesker Om medmennesker Om oss mennesker Om enkeltmennesker....og grupper –Kvinner, menn –Norske, utenlandske –Rusmiddelavhengige eller ikke –Utsatt for menneskehandel eller selvstendige –Etc... Etisk utfording: Se det mennesket

4 Hvorfor etikk? Fordi her er mye makt og mye maktmisbruk. Den etiske utfordring, eller den etiske fordring oppstår fordi vi mennesker er avhengige av hverandre. Avhengigheten er der alltid Avhengigheten er alltid asymmetrisk Asymmetri som skaper makt Makt skaper krav om etisk handling

5 Ny lov: Å se, og ikke lenger se Viktig: Gjøre opp status Så godt vi kan: se hva som skjer, tolke utviklingstrekk – i lys av den enkelte berørte, ikke av hva vi har ment, tenkt, trodd...etc. Et spørsmål om ærlighet vis-a-vis virkeligheten Bekymring: En generell, offentlig glede over å ikke lenger se noen bestemte (med)mennesker. (Loven ’virker’) Hvordan virker loven? For hvem virker loven?

6 Etikk: Handler om å se Se den enkelte, som (med)menneske Etikk: Menneskesyn + samfunnssyn + verdisyn

7 Menneskesyn Ingen er uunnværlig ENHVER ER UERSTATTELIG

8 Menneskesyn Ethvert menneske må alltid være MÅL i seg selv og aldri kun et middel. (I. Kant)

9 Menneskesyn Den enkeltes verdi – uavhengig av prislapp, status eller nytteverdi. Uavhengig av moralsk vandel eller gyldig oppholdtillatelse. Krevende. Fundamentalt

10 Samfunnssyn et samfunn der fellesskapet struktureres etter det prinsipp at ethvert menneske er uerstattelig – alltid mål i seg selv og aldri kun et middel

11 Verdisyn Verdisyn – hva er et gode? Verdier: Noe det blir mer av, jo fler som deler Motsatt: verdisaker Vår tids viktigste verdispørsmål: Å vite forskjellen på verdier og verdisaker

12 Respekt, rettferdighet, omsorg Visjon: at mennesker i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg Hva betyr det i ’prostitusjonsfeltet’ – i dagens situasjon? Noen konkrete etiske utfordringer

13 Respekt Re-spectare: ’se om igjen’ Usynlighet/usynlighet, synliggjøring/usynliggjøring Talsmannsrollen, ’på-vegne-av’-rollen –Nødvendig –Umulig? Hvordan respektere den enkeltes forskjellighet, mangfoldet, nyansene –uten å svekke solidariteten, –og samtidig tydeliggjøre og avvise maktmisbruk, undertrykkelse, urettferdighet Talsmannsrollen og brukermedvirkning: –Respektere retten til å tale på egne vegne, også ’på tvers’

14 Rettferdighet Et felt med mye urett, mye utbytting, stort maktmisbruk Fokus på mønstre og systematiske skjevheter Rettferdighet mellom kjønnene Rettferdighet mellom fattig og rik...mellom kulturene, folkegruppene Prostitusjon + globalisering = menneskehandel

15 Prostitusjon og innvandringspolitikk Hvilke alternativer tilbys? Hvor reell er den politiske viljen til å hjelpe ofre for menneskehandel? Asylpolitikken går foran alt? Menneskerettigheter er egentlig borgerretter? Menneskeverd er avhengig av statsborgerskap? Anmeldelse av menneskehandel og retten til opphold: –Interessestyrt instrumentalisering av den enkelte?

16 Menneskerettigheter = borgerrettigheter ”I nasjonalstatens system viser de såkalt ukrenkelige og uomtvistelige menneskerettighetene seg å være blottet for enhver form for beskyttelse i det selvsamme øyeblikk det ikke lenger er mulig å oppfatte dem som rettighet for borgerne av en stat. Og hvis man tenker seg om er dette allerede tilstede i erklæringen fra 1789, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,....” Giorgio Agamben: Midler uten mål s 26.]

17 Omsorg Hvordan vise omsorg –I praksis –I offentligheten –I det enkelte møtet –For ofrene –For ’den Andre’ –...også den (med)skyldige, den som utbytter... –Uten å gå på akkord med rettferdigheten, solidariteten

18 Omsorg Hvilke alternativer tilbys? Omsorg: Holde håpet levende, hos den enklte, for den enkelte La handlinger holde liv i håpet Endringens tid = mulighetens tid Stor utfordringer, stort ansvar Felles ansvar for alle aktører i ’feltet’

19 Konferansens mål Å sette hverandre bedre i stand til å ivareta det ansvaret...og sette fokus på mulighetene, alternativene, løsningene Holde liv i håpet:

20 De kan skjære ned alle blomstene, men de kan aldri stanse våren Pablo Neruda


Laste ned ppt "Etiske utfordringer i prostitusjonsfeltet Bymisjonssenteret, Tøyenkirken torsdag 26. februar 2009 Sturla J. Stålsett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google