Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Legen som kvalitativ forsker – en studie om arvelig høyt kolesterol Jan C. Frich Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Universitetet i Oslo / Nevrologisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Legen som kvalitativ forsker – en studie om arvelig høyt kolesterol Jan C. Frich Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Universitetet i Oslo / Nevrologisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Legen som kvalitativ forsker – en studie om arvelig høyt kolesterol Jan C. Frich Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Universitetet i Oslo / Nevrologisk avdeling Kvalitative metoder … 1. semester, 12.12.03

2 2 Emner: 1. Læringsmål 2. Prosjekt om opplevelse og mestring av risiko 3. Hvordan analysere kvalitative data?  Laboratorium  Intervjudata  Observasjonsdata 4. Å være kvalitativ forsker med helsefaglig bakgrunn

3 3  Å få kjennskap til ulike former for kvalitative data i et kvalitativ forskningsprosjekt  Å få erfaring med å tolke kvalitative data  Å kjenne til spesielle forhold som er av betydningen når personer med helsefaglige bakgrunn er kvalitativ forsker Læringsmål:

4 4  Hensikten med kvalitativ forskning er å oppnå kunnskap og forståelse om fenomener, med utgangspunkt i den mening aktører i feltet selv tillegger fenomenene  Slike fenomener kan være menneskers erfaringer, opplevelser, verdier eller samhandling: ”Hva er...?” ”Hva betyr...?” ”Hvordan foregår...?” ”Hvordan opplever...?” Hva er hensikten med kvalitativ forskning?

5 5 Hovedmålet med studien er å utvikle ny kunnskap om hvordan personer med en arvelig økt risiko for hjertesykdom opplever, forstår og mestrer/håndterer risiko knyttet til egen og slektningers helse. Problemstillinger: Hvordan gir mennesker med arvelig høyt kolesterol mening til sin økte risiko for å utvikle hjertesykdom? Hvordan formidles risiko i samhandling mellom helsepersonell og pasienter? ”Et liv med risiko”

6 6 Kvalitative forskningsintervjuer: Individ (”semi-strukturerte” / ”dybdeintervjuer”) Gruppe (”fokusgrupper”) Observasjon: Deltakende (deltar aktivt i feltet) Ikke-deltakende - Direkte (forskeren er tilstede) - Indirekte (ikke tilstede, båndopptak) Studier av tekster: Dokumenter (journaltekster, offentlige tekster) Metoder for å samle inn kvalitative data

7 7  Lipidklinikken, Rikshospitalet  Observasjoner av konsultasjoner / kostveiledning  Kvalitative dybdeintervjuer med 40 pasienter  20 menn og 20 kvinner  33 uten symptomer på hjertesykdom Studiefelt

8 8  1 av 300 – 500 i befolkningen  Autosomal dominant arv (50% risiko hos barn)  Diagnose: s-kolesterol, anamnese / genetisk test  Menn: 50% har hjertesykdom ved 50 års alder  Kvinner: 50% har hjertesykdom ved 60 års alder  Behandling: kosthold, lipidsenkende medikamenter, livsstilsråd (røyking, mosjon) Arvelig høyt kolesterol

9 9 Ø velse i analyse av kvalitative data:  Lab. fors ø k 1: Data fra kvalitative dybdeintervjuer  Lab. fors ø k 2: Observasjonsdata Hvordan analysere kvalitative data?

10 10 Noen sentrale begreper Forforst å else: ” Forskerens ryggsekk ” – erfaringer, hypoteser, faglig perspektiv, og den teoretiske referanseramme som forskeren har ved prosjektets innledning Teoretisk referanseramme: ” Forskerens briller ” – teorier, modeller, og begreper som brukes i analysen av materialet Kvalitativ forsker med helsefaglig bakgrunn (1)

11 11 Noen sentrale begreper, forts. Refleksivitet: ” Forskerens speil ” – en holdning hvor forskeren har et kritisk forhold til konteksten for dannelsen av kunnskap, s æ rlig med henblikk p å virkninger av forskeren selv, i alle trinn av forsknings- prosessen Posisjonering: hvilken rolle man etablerer i forhold til feltet og personer man intervjuer Kvalitativ forsker med helsefaglig bakgrunn (2)

12 12  Kvalitative forskningsprosjekter kan utvide den medisinske kunnskapsbasen og gi kunnskap om fenomener det kan v æ re vanskelig å studere med andre metoder  Kvalitative forskere med helsefaglig bakgrunn m å v æ re bevisst sp ø rsm å l knyttet til egen forforst å else, rolle og posisjon i forhold til studiefeltet Oppsummerende punkter

13 13 Spør igjen Tallrekken ler av oss og vil forklare alt. Den har kjever av jern og tenner som det klirrer i Vi spør og spør og tallene svarer men ikke om fiolinene eller lykken mellom to armer. Da hoster det på skjermen: uklart spørsmål. Spør igjen. Rolf Jacobsen


Laste ned ppt "1 Legen som kvalitativ forsker – en studie om arvelig høyt kolesterol Jan C. Frich Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Universitetet i Oslo / Nevrologisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google