Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i bedriftsetablering Finn S. Steffensen Siviløkonom MBA NHH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i bedriftsetablering Finn S. Steffensen Siviløkonom MBA NHH."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i bedriftsetablering Finn S. Steffensen Siviløkonom MBA NHH

2  Gjøre deltakerne kjent med og best mulig i stand til å håndtere kritiske faktorer med etablering av egen bedrift.  Skape gode og konstruktive holdninger til, og kunnskaper om ulike problemer knyttet til etablering.  Skaffe seg beslutningsunderlag for å avveie risiko i forhold til samfunnsmessig utvikling (timing)  Identifisere prosjektets ”Point of no return”

3  Avklaring før etablering  Forretningidé  Forretningsplanen  Marked  Økonomi  Organisasjon  Formelle krav  Forretningsplan  Suksesskriterier  Fallgruber  Nyttige lenker

4  TJENE PENGER NOK TIL Å SKAPE ET GODT LIV FOR SEG SELV OG FAMILIEN  REALISERE SEG SELV, SINE TALENTER DRØMMER OG VISJONER  TA KONTROLL OVER EGET ARBEIDSLIV

5  BLI SIN EGEN SJEF OG NYTE GLEDEN VED Å LEDE OG SE RESULTATENE AV GODT LAGARBEID  SKAPE SEG EN TRYGG OG VARIG ARBEIDSPLASS UAVHENGIG AV AKSELERENDE OMSTILLINGER ARBEIDSLIVET  BIDRA TIL VERDISKAPNINGEN I SAMFUNNET OG HØSTE ANERKJENNELSE FOR DETTE

6  MÅLRETTET  PÅGANGSMOT  SELVTILLIT  SELVGÅENDE  OPTIMISTISK

7  FLEKSIBILITET  ANSVARSBEVISSTHET  EVNE TIL Å TAKLE HØYT TEMPO OG STRESS  ØKONOMISK SANS  UTADRETTET OG NYSGJERRIG

8   STAYEREVNE(UTHOLDENDE)  TEFT  FINGERSPITZGEFÜHL  RELASJONSBYGGENDE  Oppsummering med SWOT-analyse og gründertest

9  VISJON  FORRETNINGSIDÉ  MÅLSETTING

10  MARKEDET (KUNDEGRUPPER, KJØPSKRITERIER, GEOGRAFISK, MARKED, KONKURRENTER)  MARKEDSSTRATEGI/MARKEDSPLAN  ØKONOMI (KALKYLER, DRIFTS- OG LIKVIDITETSBUDSJETT)

11  KAPITALBEHOV OG FINANSIERING  ORGANISERING OG ADMINISTRASJON AV SELSKAPET/FORETAKET  HANDLINGSPLAN

12  LØNNSOMHET – En forutsetning for å overleve  KONKURRANSEANALYSE  RIVALISERINGEN I EN BRANSJE (Porter)  ETABLERINGSHINDRE

13  OM SEGMENTERING  SEGMENTERINGSKRITERIER  MARKEDSFØRING TIL UTVALGTE MÅLGRUPPER  KUNDEFOKUS

14  AKTIVITETER / KAMPANJER  PLANLEGGEING AV AKTIVITETER  REALISERING AV AKTIVITETER  KAMPANJEPLANEN  KONTROLL

15  SENTRALE BEGREPER  VERDISKAPNINGEN I BEDRIFTEN  FORRETNINGSPLAN OG ØKONOMISTYRING  ØKONOMISTYRINGSSYSTEMET  BALANSEREGNSKAP  RESULTATREGNSKAP

16  BUDSJETTARBEIDET  KALKYLEMETODER  SALGSBUDSJETT  INVESTERINGSBUDSJETT  KOSTNADSBUDSJETT  RESULTATBUDSJETT  LIKVIDITETSBUDSJETT

17  FORSKJELLEN MELLOM RESULTAT- OG LIKVIDITETSBUDSJETT  FALLGRUBER I BUDSJETTARBEIDET

18  NØKKELTALL SOM VERKTØY  SOLIDITET  DEKNINGSGRAD  RESULTATGRAD

19  ÅRSREGNSKAPETS OPPBYGGING  TIDSAVGRENSNINGER OG PERIODISERINGER  ÅRSBERETNINGEN - STYRETS BERETNING  REVISORS BERETNING  LIGNINGSPAPIRENE

20  GODKJENNNING AV VIRKSOMHETER OG PRODUKTER  OVERSIKT OFFENTLIGE REGISTRE – REGISTERINGSPLIKTEN  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET – INTERNKONTROLL

21  AS –AKSJESELSKAP  ANS –ANSVARLIG SELSKAP  ENK –ENKELTMANNSFORETAK  SA –STIFTELSE  KS –KOMMANDITTSELSKAP  KF –KOMMUNALE FORETAK  NUF –NORSK AVDELING FOR UTENLANDSKE FORETAK  ASA –ALLMENNAKSJESELSKAP

22  LEDELSE OG STYRING  PERSONALADMINSTRASJON  REKRUTTERING  PRIORITERING OG EFFEKTIVITET  RUTINER  INSTRUKSER, SKRIFTELIG KOMMUNIKASJON

23  God Forretningsidé/produkt/tjeneste  God planlegging  Stahet og pågangsmot  Gode rutiner  Finansiering  God dialog med offentlige instanser  Bevisst forhold til markedet og satsing på ditt konkurransefortrinn

24  Dårlige forberedelser  Være ”verdensmester” (ikke lytte til råd)  Si opp jobb/Sette seg i gjeld i etableringsfasen  Ikke ha skriftlige avtaler med eventuelle samarbeidspartnere og leverandører  For stor målgruppe  Manglende strategi  Avgjørelser tatt på sviktende grunnlag (ikke nok kunnskap om f.eks.: regnskap)  ”Forelske” seg i idéen

25 Tallrekken ler av oss og vil forklare alt Den har kjever av jern og tenner Som det klirrer i. Vi spør og vi spør og tallene svarer Men ikke om fiolinene Eller om lykken mellom to armer. Da hoster det på skjermen: uklart spørsmål. Spør igjen. Rolf Jacobsen: Nattåpent, Gyldendal 1985


Laste ned ppt "Kurs i bedriftsetablering Finn S. Steffensen Siviløkonom MBA NHH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google