Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Heltid framfor deltid Sarpsborg kommune en attraktiv arbeidsgiver? Reidar Ø. Handelsby.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Heltid framfor deltid Sarpsborg kommune en attraktiv arbeidsgiver? Reidar Ø. Handelsby."— Utskrift av presentasjonen:

1 Heltid framfor deltid Sarpsborg kommune en attraktiv arbeidsgiver? Reidar Ø. Handelsby

2 Arbeidslivet og KS-området generelt: Fokus over lang tid helt fra 80-90-tallet Ny arbeidsmiljølov 6. juni 2005 – fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte 1990 forsiktig bestemmelse i hovedtariffavtalen (HTA) - ved ledighet i stilling skal det vurderes om deltidsansatte kan gis utvidelse av sitt arbeidsforhold… 2003 partssammensatt utvalg KS-området (tariffoppgjøret) 2004 Bestemmelse i hovedtariffavtalen (HTA) - ved ledig stilling skal deltidsansatte tilbys utvidelse….. dersom vedkommende er kvalifisert… Ikke økonomiske virkemidler i tariffoppgjør eller spesielle finansieringer i forhold til økt grunnbemanning Heltid framfor deltid

3 Mange berøringspunkter: Arbeidskraftbehov (ubenyttet reserve) Likestilling Rekruttering / omdømme Utdanningsnivå -> fagutdanning Brukerorientering / faglig kontinuitet mm Heltid framfor deltid Aktuelt arbeidsgiverpolitisk tema:

4 Sarpsborg kommune - sentrale spørsmål: Hva er UØNSKET deltid? Hvor er utfordringene størst? Hvordan sette inn praktiske og strukturelle tiltak som virker over tid? (Mer enn bare prat og fine ord…) Heltid framfor deltid

5 Sarpsborg kommune - sentrale aktører: Politisk engasjement og forankring Tillitsvalgte Virksomhetslederne Heltid framfor deltid

6 Sarpsborg kommune: Administrasjonsutvalget vedtar forprosjekt okt 2005 Rapport febr 2006 Viktigste resultat forprosjekt: kartlagt uønsket deltid Administrasjonsutvalget vedtar hovedprosjekt febr 2006 Prosjektperiode 2006 – 2007 Underveisbehandling nov 2006 – Administrasjonsutvalget vedtar retningslinjer Rapport jan 2008 Viktigste resultat hovedprosjekt: - Retningslinjer for å redusere uønsket deltid - Utarbeidelse av resultatindikatorer for å måle utviklingen Heltid framfor deltid

7 Forprosjekt 2005 (kartlegging): Høsten 2005 i Sarpsborg kommune (spørreundersøkelse): 405 personer ønsker større stilling 215 av disse ønsker 100% stilling (resten fortsatt deltid) 135 kombinerer gjerne arbeidsforhold i flere virksomheter/seksjoner dersom de får en større stilling Andelen ansatte i små deltidsstillinger (<40%): 21% av antall ansatte Heltid framfor deltid

8 Hovedprosjekt 2006 - 2007: Lokale retningslinjer – 10 punkter Den ansatte må selv ta initiativ dersom vedkommende ønsker utvidet stilling Leder har ansvar for at det utarbeides en individuell handlingsplan med mål for stillingsutvidelse Tre indikatorer måles hvert tertial: 1. Antall inngåtte handlingsplaner 2. Antall ansatte som har fått økt stilling 3. Antall deltidsstillinger under 40% Heltid framfor deltid

9 Nøttær’e ? Noen påstår at sarpingen sier ”Det nøttær’nte” Men vi sier - jo - absolutt Det nøttær Det nøttær i n’te Heltid framfor deltid

10 Resultater: Første indikator - Antall inngåtte handlingsplaner: 20072008 1. tertial 16711 2. tertial 5821 3. tertial 1617 SUM24149

11 Heltid framfor deltid Resultater: Andre indikator - Antall ansatte som har fått økt stilling: 20072008 1. tertial 240109 2. tertial 15775 3. tertial 35876 SUM755260

12 Heltid framfor deltid Resultater: Tredje indikator - Antall deltidsstillinger under 40% 20052008 Antall850546 Andel21%13% Konklusjon: Tiltakene gir effekt - Det nøttær…

13 Heltid framfor deltid Tredje prosjekt (2008-2009): Heltid fremfor deltid – forbedret arbeidsgiverutvikling og bruk av bemanningsressursene Analyse av turnus i pleie og omsorg Undersøke lønnsomheten av heltid framfor deltid. Få avklart om det er spesielle forhold som gjør det nødvendig eller lønnsomt for arbeidsgiver å fortsette og tilsette turnusarbeidere i deltidsstillinger fremfor heltidsstillinger.

14 Sarpsborg - En av Norges fremste kommuner på lærlinger Fagopplæring av unge (størst fokus på helsearbeiderfaget og barne-og ungd.arb.faget)Fagopplæring av unge (størst fokus på helsearbeiderfaget og barne-og ungd.arb.faget) Satsning på voksne lærlinger (egne ansatte uten fagbrev)Satsning på voksne lærlinger (egne ansatte uten fagbrev) Pt 68 unge lærlinger og egen skoleklasse med 25 voksne (regjeringens mål: én lærling pr 1000 innbyggere)Pt 68 unge lærlinger og egen skoleklasse med 25 voksne (regjeringens mål: én lærling pr 1000 innbyggere)

15 Uttrykk som historisk og viktig ble brukt, både av fylkesmannen og rådmannen, under markeringen av at Østfolds to første helsefagarbeidere var ferdige med sin utdannelse. Begge arbeider i Sarpsborg kommune.


Laste ned ppt "Heltid framfor deltid Sarpsborg kommune en attraktiv arbeidsgiver? Reidar Ø. Handelsby."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google