Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uønsket deltid i avdeling bistand- og omsorg i Steinkjer kommune Stjørdal 22.01.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uønsket deltid i avdeling bistand- og omsorg i Steinkjer kommune Stjørdal 22.01.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Uønsket deltid i avdeling bistand- og omsorg i Steinkjer kommune Stjørdal 22.01.10

2 02.07.2014Steinkjer Kommune - tema/tittel2  Høy bruk av deltid i enheten  Politisk ønske om bedring  Ønske fra ansatte om større stilling  Ønske fra brukere om færre tjenesteytere  Være en attraktiv arbeidsgiver  Vanskelig å rekruttere inn i små stillinger Litt bakgrunn for prosjektet i Steinkjer

3 - Noen tall Avd. bistand- og omsorg er delt i 4 enheter, med totalt 657 ansatte 366 årsverk gjennomsnittelig stillingsstørrelse er ca. 56% 10,5% av de ansatte har 1/1 stilling, (inkl. ledere) 6% av de ansatte er menn 02.07.2014Steinkjer Kommune - tema/tittel3

4 HVA PÅVIRKER DELTID? Deltidsansatte kan deles i 2 hovedgrupper: De som kunne ha arbeidet mer, men avstår gr. jobbeksterne forhold De som kunne arbeidet mer, men helse eller arbeidsgiver hindrer dem 02.07.2014Steinkjer Kommune - tema/tittel4

5 Hvordan kan en bedre problemet; Øke grunnbemanningen og utvide stillingene  Betinger tilføring av friske midler  Evt. omdisponering av sykevikarpenger Endre turnusmodellene  Fleksibel turnus  Hinkehelg  Hver 2. helg  Lengre vakter 02.07.2014Steinkjer kommune – BO 20095

6 Muligheter ved endring av helgemønster en avdeling med 6 årsverk hvor det er 2 stk. på dagvakt og 2 på aftenvakt Ulike helgefaktorer gir ulike muligheter : 4 vakter 3.hver helg 12 ansatte, 50% stilling 4 vakter hver 4 helg 16 ansatte 37,5 % stilling 4 vakter hver 2. helg 8 ansatte 75% stilling 4 vakter hver 2,5 helg 10 ansatte 60 % stilling 02.07.20146Steinkjer Kommune – BO 2009

7 02.07.2014Steinkjer Kommune - tema/tittel7 Hvem skulle prioriteres? Økonomiplanen fra 2006 -2009 sa at de under 50% skulle prioriteres. De under 50% stilling, er også de yngste i alder. Tillitsvalgte mente ansiennitet skulle være kriteriet.

8 Intensjonsavtale ” Det er en intensjon, at ingen i avdeling B/O har uønsket deltid…” ”…partene er videre enige om at ulike virkemidler må vurderes og brukes bevisst for å bidra til større stillingsandeler inntil 100 % stilling” • Årsturnus • lengre vakter • annen type helgemønster • fleksibel turnus • arbeid i flere arbeidslag, fortrinnsvis på samme enhet. ”Ved vurdering av hvem som prioriteres, vises til HTA´s bestemmelse vedr. ansettelse, dvs. teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen.” 8

9 Kartleggingsskjema En ingress om hvorfor denne kartleggingen •Har du ønske om å få økt stillingen din Ja____Nei___ •Hvor stor stilling kan du tenke deg? ______% •Hvilken kompetanse har du? ______________ »Svarfrist 28. oktober 9

10 Resultater av kartlegging •294 leverte svarskjema •261 ønsker større stilling •121 av disse ønsker 100 % 02.07.2014Steinkjer Kommune - tema/tittel10

11 Viktige verdier i prosjektet Lokal forankring  ”bottom-up” prosess  eierskap i enhetene Lokale løsninger  alle løsninger passer ikke overalt… 02.07.2014Steinkjer Kommune - tema/tittel11

12 Forslag fra lokale arbeidsgrupper o Fleksibel turnus o Sommerturnus/halvårsplan o Fast vikar o Årsturnus o Ekstra helg o Lengre vakter på helg 02.07.2014Steinkjer Kommune - tema/tittel12

13 Og så da…? -Fast vikar er i gang ved flere seksjoner -Noen vacanser er lagt som tillegg til mindre stillinger -Fleksibel turnus blir forsøkt -og bedre skal det bli. - VI ER I GANG!! 02.07.2014Steinkjer Kommune - tema/tittel13

14 02.07.2014Steinkjer Kommune - tema/tittel14 Her kommer det en tekst som er skrevet i 14 punkt Arial. Hvis det skal være overskrift, på tekstblokka, kan den lages i bold utgave. Merkevaren lever!

15 Ungdommer skyr omsorgsyrkene Fagforbundet i Troms advarer ungdommer mot for dårlige arbeidsvilkår i pleie- og omsorg. Og rekrutteringa går ned. Fagforbundet i Tromsø advarer ungdommer mot å velge omsorgsyrket. Mange blir gående i årevis på korte kontrakter uten å få fast jobb, og politikerne prioriterer ikke å satse på flere hele stillinger. Det mener hovedtillitsvalgt Kerry Macallan i Tromsø kommune: – Man er ikke garantert 100 prosent stilling når man er ferdig med utdanningen, og da får man ikke en anstendig lønn å leve av, sier hun NRK P1 14.01.2010 kl. 12.00 02.07.2014Steinkjer Kommune - tema/tittel15

16 Takk for meg, og GOD HELG!! 02.07.2014Steinkjer Kommune - tema/tittel16


Laste ned ppt "Uønsket deltid i avdeling bistand- og omsorg i Steinkjer kommune Stjørdal 22.01.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google