Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fugleinfluensa Bekjempelse Cecilie Ruud, Mattilsynet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fugleinfluensa Bekjempelse Cecilie Ruud, Mattilsynet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fugleinfluensa Bekjempelse Cecilie Ruud, Mattilsynet

3 MATILSYNET Mattilsynet er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Mattilsynet skal blant annet bidra til å sikre forbrukerne helsemessig trygg mat og fremme folkehelse og dyrehelse. Mattilsynets løser oppgavene gjennom foreslå, forvalte og veilede om regelverk, føre et risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap, ha beredskap og gi faglige råd til departementene. Mattilsynet skal vedlikeholde beredskapsplan, herunder kriseinformasjonsplan, for egen etat. Denne skal være forankret i de styrende departementenes kriseplan.

4 Aviær influensa Smittsom virussykdom hos fugler med dødelighet opptil 100%

5 Tiltak som gjelder nå Forbud mot å holde fjørfe og andre fugler i fangenskap utendørs Kan gi unntak, foring og vanning innendørs Særskilt varslingsplikt for eier av fjørfevirksomhet Forbud mot bruk av lokkefugler ved jakt Forbud mot dyreansamlinger, markeder, utstillinger etc Intensivert passiv overvåkning Strengere smitteverntiltak inn i fjørfebesetningene Importrestriksjonen på fjørfe og fjørfeprodukter Registrering av hobbyfjørfehold

6 Tiltak ved påvisning av HPAI H5N1 hos viltlevende fugler Tiltakene retter seg mot å hindre smitteintroduksjon i fjørfebesetninger Ikke planlagt tiltak mot villfuglpopulasjonen Opprettelse av risiko og observasjonssone rundt funnstedet Forbud i risikosonen, med mulighet for å gi unntak -Forbudt å flytte fjørfe og andre fugler fra dyrehold -Forbud mot å jakte viltlevende fugl -Transportforbud gjennom sonen -Forbud mot å flytte rugeegg, kjøtt, kjøttprodukter og avfall ut av sonen

7 Bekjempelse av utbrudd hos fjørfe, tiltak i smittet dyrehold Sperretiltak Avliving av fjørfe Destruksjon av kadaver Sporing av dyr egg og andre produkter Avfallshåndtering, gjødsel, fòr med mer Rengjøring og desinfeksjon av bygninger, kjøretøy med mer Epidemiologisk undersøkelse Tiltak mot andre dyr i dyreholdet Tiltak mot kontaktdyrehold Opprettelse av soner, risiko, observasjon, A og B

8 Tiltak i sonene Generelt forbud mot transport/forflytning av levende dyr rugeegg Kjøtt og kjøttprodukter konsumegg biprodukter/avfall Fra de forskjellige sonene kan det gis unntak fra forbudene på visse vilkår Alle dyrehold og transporter siste 21 dager skal registreres Veterinærkontroll i samtlige besetninger

9 Forskjeller Tiltak mot affisert dyrehold Kartlegging av og tiltak mot kontaktbesetninger Epidemiologisk utredning Avliving/destruksjon Sanering/dekontaminering Regulering på forflytning av konsumegg Kontroll med persontrafikk

10


Laste ned ppt "Fugleinfluensa Bekjempelse Cecilie Ruud, Mattilsynet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google