Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikokartlegging Et eksempel på kartlegging av matfiskproduksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikokartlegging Et eksempel på kartlegging av matfiskproduksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Risikokartlegging Et eksempel på kartlegging av matfiskproduksjon

2 Definer kjerneprosesser (dette er det vi gjør i vår virksomhet) InnkjøpProduksjonLeveranse For å få en bedre oversikt over risikoen må en bryte ned kjerne- prosesser til et mer oversiktlige nivå. I dette eksempelet tar en utgangspunkt i kjerneprosessen – matfiskproduksjon.

3 Her har en brutt ned kjerneprosessen matfiskproduksjon et nivå: Lokalitets- klassifisering Montering og ettersyn av anlegg Smoltutsett Foring Sortering Splitting Telling Smittebegrensing Medisinering/beh. vaksinering Prøvetaking, målinger Notskifte Levering av fisk Forventet output fra prosessen Overholdelse av regelverk (hensynet til miljø,fiskevelferd og fiskehelse). En kan nå ta ut en og en prosess for å få oversikt over risiko. Her har en tatt ut prosessen notskifte.

4 Under har en tatt ut prosessen ”notskifte” og brutt den ned. Innkjøp av not fra leverandør Utsett av not i anlegg Drift/ettersyn Vedlikehold Utskifting Forventet output fra prosessen En ren not som sørger for god dyrehelse og dyrevelferd. En sikker not som reduserer risikoen for rømming (miljø). Nå kan vi utføre en risikokartlegging i et kartleggingsskjema. I skjemaet på neste lysbilde har en innbakt en tiltaksplan i risikokartleggingsskjemaet.

5 Prosess- trinn Hva kan gå galt i forhold til? -miljø, -dyrehelse -dyrevelferd Kan dette føre til brudd på regelverket? JA/NEI og evnt. referanse til regelverk Forebyggende tiltak Dokumentasjo n, (eks. sertifikat, prosedyre, instruks, kontrollskjema, kvittering) Tidsfrist og ansvarlig for forebygge nde tiltak Utført, Dato, signatur 1. Innkjøp av not Rømming av fiskJa - (referanse NYTEK), NS 9415). Kjøp av sertifisert not. Kontroll med merking av nøter Innhente produktsertifikat Notkartotek Mars xxxx, driftsleder ok 2. Utsett av not Rømming av fisk –skade på not Smitte Ja, (referanse NYTEK, NS 9415). Drifts og sykdoms- forskriften Følge brukerhåndbok fra leverandør. Opplæring Notkartotek Logg Prosedyre April xxxx driftsleder 3. Drift, ettersyn av not Rømming av fisk Sårskader på fisk Stress av fisken Ja, (referanse NYTEK, driftsforskrift. Sykdoms-og driftsforskriften. Dyrevelferdslov en Følge brukerhåndbok fra leverandør. Opplæring av personell. Beredskapsplan Loggbok Prosedyre xxxx driftsleder ok 4. Vedlikehold/ut skiftning etc Risikokartleggingsskjema. Eksempel Notskifte Tiltaksplan


Laste ned ppt "Risikokartlegging Et eksempel på kartlegging av matfiskproduksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google