Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stans spredning av PD til Midt - Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stans spredning av PD til Midt - Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stans spredning av PD til Midt - Norge
Handlings- eller tiltaksplan Høstkonferansen, Møre og Romsdal havbrukslag, Ålesund 01. desember 2006

2 Status: PD er utbredt på Vestlandet
De første tilfellene i Møre og Romsdal dukket opp sommeren Nå 5 tilfeller påvist. Store tap, store driftsmessige problemer Vestlandet Tap: dødelighet, appetittsvikt / forlenget produksjonstid, kvalitetsproblem

3 Arbeidsgruppe: Liv Birte Rønneberg, Fiske – Liv
Aud Skrudland, Mattilsynet Kr.sund Trude Bakke Jøssund, Marine Harvest Hogne Bleie, PanFish Erling Keiseraas, Rauma - Gruppen Roger Bekken, Måsøval fiskeoppdrett Bjørn Larsen, SalMar Farming Odd Einar Sandøy, Rostein / Brønnbåtforeningen Roar Paulsen, Lerøy Midnor Asgeir Østvik, Havbrukstjenesten

4 Målsetting: Hva er realistisk ambisjon?
Utrydde sykdommen nord for Stadt Stanse spredning Begrense spredning Begrense tap / konsekvenser

5 Tiltak: Basert på frivillighet Felles interesse, felles innsats (?)
Mattilsynet har begrenset fullmakt til tiltak Tiltakene skal ha effekt mot også andre smittsomme sykdommer Tiltakene bør bli gjeldende prosedyre for alle oppdrettsarter i fremtiden

6 Offentlige tiltak: Hvis sykdommen blir oppgradert til gruppe B kan Mattilsynet båndlegge og stille krav til smittebegrensende tiltak. Uansett ikke krav om utslakting / destruksjon, jfr. Inger Mette Mattilsynet kan legge press på etterlevelse av ”frivillige tiltak”

7 Risikofaktorer: Flytting av levende materiale Brønnbåter Sørvisbåter
Stamfisk Rogn Settefisk Sjøsatt fisk Slaktefisk Brønnbåter Sørvisbåter Andre båter Avstand

8 Regioninndeling: Naturlige barrierer Stadt og sørover
Stadt – Hustadvika Hustadvika – Folla Folla og nordover

9 Stamfisk / rogn: Liten risiko
Revurderes hvis ny kunnskap tilsier at vertikal smitte er aktuelt

10 Settefisk: Mindre sannsynlig smittekilde Transporten er risikabel

11 Sjøsatt fisk: Flytting er høyrisiko Avstand Testing (Real Time PCR)

12 Slaktefisk: Transport og slakting er høyrisiko
Fortrinnsvis innen sonen Sikre seilingsruter Lukkete ventiler nært oppdrettsanlegg Testing ved passering av regiongrense (Real Time PCR) Oppdrett i god avstand fra slakteri

13 Brønnbåt: Brønnbåt representerer høy risiko; Hygiene Atferd
Båten i seg selv Fisken som båten frakter Hygiene Atferd

14 Brønnbåt: Risikooppdrag: Veksling mellom ulike risikonivåer
Smolttransport Sortering Flytting Avlusning Veksling mellom ulike risikonivåer Avstand i tid

15 Brønnbåt: Kundene må stille krav Kurstilbud
Pris må ikke være overordnet Krav til hvordan båten brukes Reiserute Rekkefølge på oppdrag Returlast, ”strøoppdrag” etc. Lukket kontra åpen transport (derav tetthet) Vask og desinfeksjon bør attesteres før risikooppdrag Kurstilbud Offentlig tilsyn (oftere enn en gang i året)

16 Sørvisbåter: Kundene stiller krav Kompetanse Rutiner
Kontroll med vask og desinfeksjon Informeres om påvist smitte / sykdom

17 Strukturering av næringen:
Ideelt: Hvert selskap har sin sone Økt frihet innen egen sone Avstand mellom soner (for eksempel 5 km) Slakteri - struktur

18 Hurtig diagnostikk ved mistanke
Varsling (meldeplikt – gjelder både oppdretter og fiskehelsetjeneste) Nettside med kart inntegnet positive lokaliteter Åpenhet og informasjon


Laste ned ppt "Stans spredning av PD til Midt - Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google