Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stans spredning av PD til Midt - Norge Handlings- eller tiltaksplan Høstkonferansen, Møre og Romsdal havbrukslag, Ålesund 01. desember 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stans spredning av PD til Midt - Norge Handlings- eller tiltaksplan Høstkonferansen, Møre og Romsdal havbrukslag, Ålesund 01. desember 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stans spredning av PD til Midt - Norge Handlings- eller tiltaksplan Høstkonferansen, Møre og Romsdal havbrukslag, Ålesund 01. desember 2006

2 Status:  PD er utbredt på Vestlandet  De første tilfellene i Møre og Romsdal dukket opp sommeren 2006. Nå 5 tilfeller påvist.  Store tap, store driftsmessige problemer Vestlandet  Tap: dødelighet, appetittsvikt / forlenget produksjonstid, kvalitetsproblem

3 Arbeidsgruppe:  Liv Birte Rønneberg, Fiske – Liv  Aud Skrudland, Mattilsynet Kr.sund  Trude Bakke Jøssund, Marine Harvest  Hogne Bleie, PanFish  Erling Keiseraas, Rauma - Gruppen  Roger Bekken, Måsøval fiskeoppdrett  Bjørn Larsen, SalMar Farming  Odd Einar Sandøy, Rostein / Brønnbåtforeningen  Roar Paulsen, Lerøy Midnor  Asgeir Østvik, Havbrukstjenesten

4 Målsetting:  Hva er realistisk ambisjon?  Utrydde sykdommen nord for Stadt  Stanse spredning  Begrense spredning  Begrense tap / konsekvenser

5 Tiltak:  Basert på frivillighet  Felles interesse, felles innsats (?)  Mattilsynet har begrenset fullmakt til tiltak  Tiltakene skal ha effekt mot også andre smittsomme sykdommer  Tiltakene bør bli gjeldende prosedyre for alle oppdrettsarter i fremtiden

6 Offentlige tiltak:  Hvis sykdommen blir oppgradert til gruppe B kan Mattilsynet båndlegge og stille krav til smittebegrensende tiltak.  Uansett ikke krav om utslakting / destruksjon, jfr. Inger Mette  Mattilsynet kan legge press på etterlevelse av ”frivillige tiltak”

7 Risikofaktorer:  Flytting av levende materiale  Stamfisk  Rogn  Settefisk  Sjøsatt fisk  Slaktefisk  Brønnbåter  Sørvisbåter  Andre båter  Avstand

8 Regioninndeling:  Naturlige barrierer  Stadt og sørover  Stadt – Hustadvika  Hustadvika – Folla  Folla og nordover

9 Stamfisk / rogn:  Liten risiko  Revurderes hvis ny kunnskap tilsier at vertikal smitte er aktuelt

10 Settefisk:  Mindre sannsynlig smittekilde  Transporten er risikabel

11 Sjøsatt fisk:  Flytting er høyrisiko  Avstand  Testing (Real Time PCR)

12 Slaktefisk:  Transport og slakting er høyrisiko  Fortrinnsvis innen sonen  Sikre seilingsruter  Lukkete ventiler nært oppdrettsanlegg  Testing ved passering av regiongrense (Real Time PCR)  Oppdrett i god avstand fra slakteri

13 Brønnbåt:  Brønnbåt representerer høy risiko;  Båten i seg selv  Fisken som båten frakter  Hygiene  Atferd

14 Brønnbåt:  Risikooppdrag:  Smolttransport  Sortering  Flytting  Avlusning  Veksling mellom ulike risikonivåer  Avstand i tid

15 Brønnbåt:  Kundene må stille krav  Pris må ikke være overordnet  Krav til hvordan båten brukes  Reiserute  Rekkefølge på oppdrag  Returlast, ”strøoppdrag” etc.  Lukket kontra åpen transport (derav tetthet)  Vask og desinfeksjon bør attesteres før risikooppdrag  Kurstilbud  Offentlig tilsyn (oftere enn en gang i året)

16 Sørvisbåter:  Kundene stiller krav  Kompetanse  Rutiner  Kontroll med vask og desinfeksjon  Informeres om påvist smitte / sykdom

17 Strukturering av næringen:  Ideelt:  Hvert selskap har sin sone  Økt frihet innen egen sone  Avstand mellom soner (for eksempel 5 km)  Slakteri - struktur

18  Hurtig diagnostikk ved mistanke  Varsling (meldeplikt – gjelder både oppdretter og fiskehelsetjeneste)  Nettside med kart inntegnet positive lokaliteter  Åpenhet og informasjon


Laste ned ppt "Stans spredning av PD til Midt - Norge Handlings- eller tiltaksplan Høstkonferansen, Møre og Romsdal havbrukslag, Ålesund 01. desember 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google