Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEMONSTRASJONSSKOLER OG -BEDRIFTER fellessamling i Kristiansand Åge R. Rosnes, november 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEMONSTRASJONSSKOLER OG -BEDRIFTER fellessamling i Kristiansand Åge R. Rosnes, november 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 DEMONSTRASJONSSKOLER OG -BEDRIFTER fellessamling i Kristiansand Åge R. Rosnes, november 2005

2 2 www.kunnskapsloeftet.no Utvikling og ny kunnskap styrke fellesskolen investere i mennesker skape en kultur for samspill fremme nyskaping gi alle tilgang til kunnskap og innsikt gi samfunnsutviklingen en ny retning demonstrasjonsordningen og formidling av erfaringer i utviklingsarbeidet positivt

3 3 www.kunnskapsloeftet.no Kunnskapsløftet 1.reformstart som planlagt i 2006 2.gjennomgang av det som har skjedd til nå 3.læreplanverkets grunnleggende ferdigheter, og læringsplakaten – nye prinsipp og rammer 4.vurdering av elever og lærlinger i de enkelte fag 5.det andre fremmedspråket kan velges – skal være et interessant og nyttig alternativ – telle ved opptak

4 4 www.kunnskapsloeftet.no Kunnskapsløftet forts. 6. studiekompetanse - gjennomgang av ordningene som regulerer opptak og kvalifisering – høring 7. frafall på videregående – grunnskoler og videregående skoler må samarbeide bedre – en arbeidsgruppe skal komme med forslag til oppfølging 8. Kvalitetsvurderingssystemet evalueres i regi av Utdanningsdirektoratet, herunder offentliggjøring 9. Nasjonale prøver – på vent – skal være diagnostiske og læringsstøttende

5 5 www.kunnskapsloeftet.no Kunnskapsløftet forts. 10. læringsmiljøet – handlingsplaner og tiltak mot mobbing – arbeidet fortsetter 11. kompetanseutvikling – videreføres 12. lærerutdanningen – opptakskrav beholdes –arbeidsgruppe leverer rapport om hvordan vi kan rekruttere og beholde gode lærere –FoU-satsing for å utvikle lærerutdanningen og skolen som lærende organisasjon

6 6 www.kunnskapsloeftet.no Kunnskapsløftet og frafall Mange elever og lærlinger fullfører ikke videregående opplæring (særlig på yrkesfag). årsakssammenhenger: forhold ved selve utdanningssystemet, for eksempel tilgang på læreplasser den rollen den enkelte skole spiller, for eksempel gjennom tilrettelegging av opplæringen individuelle faktorer, som for eksempel sosial bakgrunn

7 7 www.kunnskapsloeftet.no Kunnskapsløftet og frafall forts. regjeringen ønsker en bred tilnærming - på tvers av utdanningsnivåer - på tvers av sektorer ønsker samarbeid med partene i arbeidslivet vil sette ned en arbeidsgruppe som skal: - systematisere kunnskap om situasjonen - foreslå tiltak

8 8 www.kunnskapsloeftet.no Kunnskapsløftet og fagopplæring styrke kvaliteten på opplæring i skole og bedrift initiere ordninger som stimulerer bedriftene til å ta inn lærlinger videreutvikle lærekandidatordningen sikre lærlingenes rettigheter og forutsigbarhet videreutvikle samarbeidet med partene i arbeidslivet

9 9 www.kunnskapsloeftet.no Skoleutviklingsprosjektet sette skoler i stand til å skape et bedre læringsmiljø og større faglig og sosial framgang for elevene frembringe kunnskap om hvordan arbeid med organisasjonsutviking, ledelse, lærernes samhandling, læring og ambisjoner bidrar til dette prosjektene kan utvikle metoder og arbeidsmåter som kan tas i bruk av andre skoler og skoleeiere fra 2005 til 2008 – 25 mill kr bevilget i 2005 og 25 mill kr i 2006

10 10 www.kunnskapsloeftet.no Program for yrkesrettet forskning og utvikling samarbeid mellom forskere ved lærerutdanningene og pedagogisk personale ved skoler utvikling og anvendelse av nye forskningsfunn som kan bidra til å videreutvikle praksisen ved skolene og forbedre lærerutdanningen aktuelle temaer: kvalitetsutvikling, læringsutbytte, tilpasset opplæring, organisering av opplæringen, ledelse, vurdering, nyutdannede lærere fra 2005-2008 – 15 mill. kr i 2005 og 10 mill. kr i 2006


Laste ned ppt "DEMONSTRASJONSSKOLER OG -BEDRIFTER fellessamling i Kristiansand Åge R. Rosnes, november 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google