Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Historisk løft for minstepensjonister og unge uføre Trygdeoppgjøret 2008 (28. mai 2008)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Historisk løft for minstepensjonister og unge uføre Trygdeoppgjøret 2008 (28. mai 2008)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Historisk løft for minstepensjonister og unge uføre Trygdeoppgjøret 2008 (28. mai 2008)

2 2 Partene i trygdeoppgjøret er enige om følgende: –Minstepensjonene trappes opp til 2 G fra 1. mai 2010 Etterslep fra fjorårets oppgjør dekker første trinn Staten dekker resten –Tilleggspensjonen til unge uføre styrkes betraktelig. –Folketrygdens grunnbeløp reguleres med 5,5 prosent. –Etterslepet knyttet til øvrige G-regulerte ytelser tilbakeføres til de aktuelle stønadsordningene. God sosial profil i årets trygdeoppgjør

3 3 Betydelig realinntektsvekst for alle Fra 66 812 kr til 70 256 kr – en økning på 3 444 kr En vekst fra 2007 til 2008 på 5,5 pst Alle med G-regulerte ytelser får en inntektsøkning på 5,5 pst Dette gir en betydelig realinntektsvekst for alle

4 4 Opptrapping av folketrygdens minstepensjon Minstepensjonen for enslige pensjonister øker til 136 296 kroner, en økning på 16 476 kroner Minstepensjonen økes fra 1,7933 ganger grunnbeløpet til 1,94 Ektepar der begge er minstepensjonister får en økning på 31 896 kroner til 251 496 kroner Minstepensjonen trappes ytterligere opp –1. mai 2009 til 1,97 G –1. mai 2010 til 2G Og vil da være 140 520 kroner (med dagens grunnbeløp)

5 5 Mer til unge uføre Ordningen med garantert tilleggspensjon for unge uføre forbedres Nivået på antatt framtidige pensjonspoeng heves fra 3,30 til 3,50. Det betyr at unge uføre vil fra mai 2008 –får en pensjon på 173 532 kroner pr. år –det tilsvarer en økning på 14 112 kroner

6 6 Fordeling og friske penger Den første økningen i minstepensjonen i 2008 finansieres ved å benytte etterslepet fra fjorårets trygdeoppgjør Den videre opptrappingen av minstepensjonen finansieres av staten, og vil være –113 mill kr i 2009 –354 mill kr i 2010 –386 mill kr i 2011 Økningen i pensjonene til unge uføre finansieres med økte bevilgninger over statsbudsjettet –180 mill kr i 2008 –270 mill kr i 2009 (og årlig framover) Statens totale bidrag i 2011 er dermed 656 mill kr

7 7 Øvrig etterslep tilbakeføres Etterslep knyttet til alders,- uføre- og etterlattepensjoner fra fjorårets trygdeoppgjør er benyttet til årets økning i minstepensjonen Det er også etterslep knyttet til de øvrige G-regulerte ytelsene Regjeringen vil fremme et forslag for Stortinget med sikte på en tilbakeføre til de aktuelle ordningene Det vil særlig være aktuelt å heve minsteytelsene.


Laste ned ppt "Historisk løft for minstepensjonister og unge uføre Trygdeoppgjøret 2008 (28. mai 2008)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google