Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomstrinnsmeldinga Motivasjon-mestring-muligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomstrinnsmeldinga Motivasjon-mestring-muligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomstrinnsmeldinga Motivasjon-mestring-muligheter

2 Dialogmøte Blussuvoll 9. februar 2012s2 Ungdomstrinnsmeldinga Motivasjon – Mestring - Muligheter Bakgrunn: Meldinger om en for teoretisk undervisning, Frafall i videregående, ungdomstrinnet avglemt Mål: Å gi elevene på ungdomstrinnet økt motivasjon for styrket læring, bedre læringsmiljø og bedre læringsresultater. Et mer praktisk, variert og relevant ungdomstrinn som samtidig er et mer utfordrende ungdomstrinn.

3 Tiltak Innføring av valgfag fra høsten 2012. Et 5-årig skolebasert program for kompetanseutvikling i klasseledelse. Etablering av et nytt senter for læringsmiljø og adferdsforskning Videreføring av tiltakene bedre læringsmiljø og manifest mot mobbing Videreføre og forsterke programmet lesesatsing 2010-2014,- med særlig vekt på gutter Høringsnotat om regulering av lærertetthet Utforme et rammeverk for utvikling av kjennetegn for måloppnåelse sett inn på topp/bunteksts3

4 Innføring av valgfag på ungdomstrinnet De nye valgfagene skal innføres trinnvis fra høsten 2012. Det første skoleåret vil fagene gjelde alle elever på 8. trinn, fra høsten 2013 både 8. og 9. trinn og fra høsten 2014 alle tre trinn i ungdomsskolen. Valgfagene får en ramme på 57 timer per skoleår, som i praksis tilsvarer 1,5 klokketimer per uke, eller to vanlige skoletimer. –19 årstimer er ny utvidet tid –38 årstimer er omdisponert fra andre fag (Matematikk og norsk skjermes) –Inkl. at elevrådsarbeid avvikles. sett inn på topp/bunteksts4

5 Forslag på valgfag (høring) –Produksjon for sal og scene –Produksjon av informasjon (nettbasert skoleavis) –Produksjon av varer og tjenester –Fysisk aktivitet og helse –Design og redesign –Forskning i praksis –Internasjonale kontakter –Teknologi i praksis sett inn på topp/bunteksts5

6 UDF Alle timer til valgfag burde ha vært bevilget som nye timer Reduksjon av antall timer og lærerressurser i andre fag, gir ikke en mer praktisk ungdomsskole. Kristin Halvorsen understreker at valgfagene vil kreve flere lærere fordi elevene vil undervises i mindre grupper. Utdanningsforbundet mener at lærertettheten bør være 50 % høyere i valgfag, enn andre fag, og at timer ikke tas fra andre fag. Har skolene i dag kompetanse til å starte opp de foreslåtte fagene? Har skolene i dag utstyr til å undervise i foreslåtte, og nye valgfag? Fagene som er foreslått i høringa er også teoretiske. Hvordan skal fagene vinkles for å nå oppfylle intensjonen? sett inn på topp/bunteksts6


Laste ned ppt "Ungdomstrinnsmeldinga Motivasjon-mestring-muligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google