Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelt Karmøy, 6. desember 2011 Eva Sirevåg Sæstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelt Karmøy, 6. desember 2011 Eva Sirevåg Sæstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelt Karmøy, 6. desember 2011 Eva Sirevåg Sæstad

2 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 Arbeidstidsavtalen Utdanningsforbundet er i forhandlinger med KS nå. Skal være ferdig til 9. desember Hvis ikke enighet blir arbeidstidsavtalen en del av lønnsoppgjøret til våren. I forkant har det vært en brei organisasjonsmessig behandling i organisasjonen. Lokallag og fylkeslag har fått si sin mening. Tilbakemeldingene fra høringen ligger til grunn for de kravene som er levert.

3 Arbeidstidsavtalen - hva vil lærerne? Kort oppsummert –Økt kontaktlærerressurs –Den reduserte undervisningstida for seniorer må brukes til eget for og etterarbeid –Definisjon av undervisningsbegrepet –Tydeliggjøring av hvilke krav som stilles til en arbeidsplan –Mer tid til pedagogisk ledelse og personalledelse –Samsvar mellom elevenes rett til undervisning i et fag og de timene lærerne får til å undervise i faget –Sentral avtale framfor lokal avtale Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Arbeidstidsavtalen Utdanningsforbundet sine prioriterte krav i denne omgang: Tidsressurs til kontaktlærertjeneste Klargjøring av undervisningsbegrepet Tid til for- og etterarbeid for lærere som benytter seg av seniortiltak Tydeliggjøring av kommunens/fylkeskommunens ansvar for tilstrekkelig tid til pedagogisk ledelse Det langsiktige strategien går på at lærerne må få mulighet til å være profesjonelle yrkesutøvere. Det må være enighet mellom partene om en slik langsiktig strategi. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Arbeidstidsavtalen KS ønsker –Mest mulig binding, normalarbeidsår med 37,5 t uke –Ikke noe sentralt fastsatt leseplikt –Mest mulig lokal styring Utgangspunktene er vidt forskjellige. Våre medlemmer har gitt tydelig ønske om et større profesjonelt handlingsrom - med god argumentasjon. Utdanningsforbundet legger opp til å kjempe for noen av kravene nå, og ta resten i et mer langsiktig perspektiv. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Norm for lærertetthet Kunnskapsdepartementet foreslår ny § i opplæringsloven. Skal fastsette en minstenorm for lærertetthet Utdanningsforbundet har i lengre tid arbeidet for dette Regjeringen har det som et mål i Soria Moria II Ingen norm etter at klassedelingstallet ble tatt ut av loven i 2003. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Norm for lærertetthet Departementet foreslår at det skal lovfestes en tallfestet nasjonal bestemmelse for lærertetthet. Bestemmelsen skal gjelde for ordinær undervisning og derfor bygge på gruppestørrelse 2 i GSI. Særskilte undervisningsformer som spesialundervisning og særskilt språkopplæring for språklige minoriteter holdes utenom. Det foreslås en gradvis innføring og at en begynner på ungdomstrinnet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Norm for lærertetthet 1.1. – 4. trinn – 18 elever 5. – 7. trinn – 20 elever 8. – 10. trinn – 22 elever 2. 1. – 4. trinn – 16 elever 5. – 7. trinn – 20 elever eller 8. – 10. trinn – 21 elever 3. 1. – 4. trinn – 15 elever 5. – 7. trinn – 20 elever 8. – 10. trinn – 20 elever Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8 Skolenivå Kommunenivå

9 Norm for lærertetthet 3. 1. – 4. trinn – 15 elever 5. – 7. trinn – 20 elever 8. – 10. trinn – 20 elever Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9 Skolenivå

10 Norm for lærertetthet Utdanningsforbundet ønsker norm fastsatt utfra skolenivå. Det er denne beregningen Kristin Halvorsen og Soria Moria også legger opp til. Utdanningsforbundet Rogaland ønsker en tallfestet norm etter alternativ 3. 15 – 20 – 20. Vi frykter at en norm for kommunenivå vil gjøre det mulig med ytterligere innsparinger. Utdanningsforbundet oppfordret lokallagene til å være aktive i prosessen overfor politikerne - de må overbevises om at skal det ha noen hensikt – så må det være på skolenivå. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Norm for lærertetthet KS ønsker Ingen norm Hvis det innføres norm så skal det være på kommunenivå Mener det er inngripen i den kommunale friheten KS sitt sentralstyre vedtok mot 1 stemme å anbefale kommunene å gå imot innføring av norm for lærertetthet Kommunene (politikerne) behandler høringen og skal gi sine anbefalinger. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 Undervisningsvurdering Nylig utgitt veiledning i undervisningsvurdering Elevene får si sin mening om undervisningen i de enkelte fag. Dialog mellom lærer og elever På initiativ fra Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen Utdanningsdirektoratet og KS har også vært med å utarbeide veilederen. Er en form for skolebasert vurdering. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 Undervisningsvurdering Formålet: Bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag og reflektere over hva som skaper god læring. Bygger på dialog mellom lærer og elevene Vurderingen skal være direkte relatert til opplæringen i det enkelte fag. Vurderingen skal handle om timenes læringsmål, arbeidsmåter, læringsstrategier, innhold og organisering. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 Undervisningsvurdering Noen betraktinger -Kan åpne for diskusjon om hva god undervisning innebærer. -Må begrense seg til å være et redskap til internt bruk på skolen. -Så snart det blir sendt ut av skolen, er det ikke lenger unntatt offentligheten – ikke lenger til internt bruk. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14

15 Profesjonsetisk plattform Sentralleddet ønsker at hele organisasjonen skal delta i en debatt om hva som kjennetegner en god lærer. Debatten skal munne ut i et profesjonsetisk dokument som skal vedtas på i sentralstyret. Hva gjør læreren til spesialist i sitt fag? Det viktigste er ikke å få nedtegnet noe i et dokument, men å få til de gode prosessene og diskusjonene ute i skolene. Se egen nettside på utdanningsforbundet.no Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s15


Laste ned ppt "Aktuelt Karmøy, 6. desember 2011 Eva Sirevåg Sæstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google