Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Carl-Erik Eriksson Etablering av ”MATEMATIKKROM”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Carl-Erik Eriksson Etablering av ”MATEMATIKKROM”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Carl-Erik Eriksson Etablering av ”MATEMATIKKROM”

2 REALFAGSATSING PÅ STABBURSMOEN  Stabbursmoen har høsten 2012 fått tildelt kr. 180 000,- fra Trondheim kommune  Etablering av MATEMATIKKROM (1 rom eller flere ”stasjoner”)  Innkjøp av utstyr til bruk i matematikkundervisning og andre fag  Veiledning av lærere  Fokus på forståelse i matematikk Kay Ronny Dahl, matematikklærer 9. trinn Stabbursmoen skole

3 HVORFOR SATSE PÅ MATEMATIKK?  Heve kunnskapsnivået i matematikk  svake norske resultater i internasjonale undersøkelser som TIMMS, PISA  Avgangseksamen 10.trinn: Svakere eksamensresultater i matematikk enn i engelsk og norsk  Frafall i videregående skole: ofte pga. matematikk  Rekruttering - Velge utdanning innen realfag  stor mangel på realfaglig kompetanse i norsk arbeidsliv Kay Ronny Dahl, matematikklærer 9. trinn Stabbursmoen skole

4 HVORDAN ARBEIDE MED MATEMATIKK?  Fra LK06 – fagplandelen  ”må elevane få høve til å arbeide både praktisk og teoretisk. Opplæringa vekslar mellom utforskande, leikande, kreative og problemløysande aktivitetar og ferdigheitstrening”.  ”Det må leggjast til rette for at både jenter og gutar får rike erfaringar som skaper positive haldningar og ein solid fagkompetanse”. Kay Ronny Dahl, matematikklærer 9. trinn Stabbursmoen skole

5 HVORFOR KONKRETISERINGSUTSTYR?  Øke elevers forståelse i matematikk  Øke motivasjon for matematikk  Fører til større variasjon i undervisningen  Elever lærer på ulike måter  Flere kan oppleve mestring  Viktig poeng: Dette blir brukt som et hjelpemiddel/supplement i undervisningen Kay Ronny Dahl, matematikklærer 9. trinn Stabbursmoen skole

6 Kay Ronnys matematikktimer  Elevene er allerede vant med å jobbe på flere måter og med konkreter  Relasjonell forståelse i matematikk er et viktig fokus i mine timer  Elevene forklarer mye: ”Koffer e d sånn?” ”Forklar ka du meine”  Elevene underviser selv – har blitt vant med å stå foran klassen og forklare for andre  Vi jobber mye praktisk/semi-virkelig og overfører dette til det teoretiske Kay Ronny Dahl, matematikklærer 9. trinn Stabbursmoen skole

7 Hva mener jeg med forståelse  Instrumentell forståelse: ”Regler uten tanke” Elevene følger steg-for-steg-prosedyre  Pugging  Etter en måned husker elevene generelt cirka 8 % av det de har lært instrumentelt.  Relasjonell forståelse:”Er med og lager regler” Elevene blir i stand til å løse oppgaver på flere måter  Resonnering  Etter en måned husker de cirka 58 % av det de har lært. Kay Ronny Dahl, matematikklærer 9. trinn Stabbursmoen skole

8 Hvordan lærer elevene best  1. Presentere stoffet auditivt20 %  2. Presentere stoffet auditivt og med bilder50 %  3. Presentere stoffet auditivt, visuelt og elevene får være med å diskutere 70 %  4. Presentere auditivt, visuelt, diskutere og arbeide aktivt med ulike momenter 90 % Kay Ronny Dahl, matematikklærer 9. trinn Stabbursmoen skole

9 HVA MED DERE? Fra Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen:  foreldres holdning og innstilling er viktig for barns læring i matematikk  foreldre som støtter og viser at de synes matematikk er viktig, påvirker barna med sin positive holdning  foreldre kan utfordre og engasjere barna hjemme med for eksempel spill og matematikk i hverdagssituasjoner (innkjøp, matlaging, reiseplanlegging, fritidsaktiviteter, aviser, TV osv) Kay Ronny Dahl, matematikklærer 9. trinn Stabbursmoen skole

10 Som foresatt kan du bidra med  Positiv holdning:  Alle kan noe matematikk  Alle kan utvikle seg videre  Bevisst ta i bruk matematikk / regning  Spille sammen  Gjøre oppmerksom på regning i hverdagen •LYKKE TIL! Kay Ronny Dahl, matematikklærer 9. trinn Stabbursmoen skole


Laste ned ppt "Foto: Carl-Erik Eriksson Etablering av ”MATEMATIKKROM”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google