Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Borre ungdomsskole. Skolens ledelse Rektor – Kathrine Kville Inspektør /LSU– Kjell Arne Førsund Funksjoner: Rådgiver- Shirley Selnes Sosiallærer - Linn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Borre ungdomsskole. Skolens ledelse Rektor – Kathrine Kville Inspektør /LSU– Kjell Arne Førsund Funksjoner: Rådgiver- Shirley Selnes Sosiallærer - Linn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Borre ungdomsskole

2 Skolens ledelse Rektor – Kathrine Kville Inspektør /LSU– Kjell Arne Førsund Funksjoner: Rådgiver- Shirley Selnes Sosiallærer - Linn Dahlgren Skolesekretær- Arnhild Arvesen Helsesøster - Trude Tomasgård Dal

3 Elevgrunnlag •Kommer fra tre barneskoler: Granly, Lysheim og Åsgården. •Granlyelever går også til Holtan. Av og til elever fra Jareteigen Montessoriskole. Ca. 100 elever i kullet fordelt på fire klasser. Sannsynligvis 4 klasser neste år. Elever med mer enn 4 km skolevei har krav på skyss.

4 Sammensetning av nye 8. klasser Elevene settes sammen i klasser i et samarbeid mellom barneskolene og LSU/inspektør på ungdomsskolen. •Like mange gutter og jenter •Alle får noen de kjenner fra sin gamle klasse •Noen fra hver barneskole i alle klassene Mål med klassesammensetningen er: •Godt miljø for læring •Godt sosialt miljø Skal være ferdig før skoleårets slutt. Oppsettet gjøres kjent i møte på ungdomskolen på forsommeren.

5 Fag Elevene har de samme fagene som i barneskolen, med unntak av valgfag. Mat og helse bare i 9. klasse. Alle fag teller ved opptak til videregående skole. Vi bruker målstyrte arbeidsplaner over 2 uker. Tilpassede planer til enkelte elever. Lærerne er organisert i undervisningsteam – 2 på hvert trinn. Lærere utenfor teamet i enkelte fag: Musikk, kroppsøving, kunst og håndverk, fremmedspråk, valgfag.

6 Nye fag Fremmedspråk 2/språklig fordypning. Skolen tilbyr spansk, tysk og fransk som fremmedspråk 2. Fordypning tilbys bare i engelsk på Borre. Fordypning i engelsk er ikke støtte/spesialundervisning! Fagene har egne læreplaner. Det gis karakter i faget. Karakteren teller ved opptak til videregående skole. Eleven kan trekkes ut til lokalt gitt eksamen = muntlig eksamen i 10. klasse.

7  Studieforberedende utdanningsprogram:  Elevene må ha 3 år med samme språket på ungdomsskolen (nivå 1). • kan begynne med et annet språk, nivå 1, varer i 2 år • fortsette med samme språket – nivå 2, varer i 2 år. • nivå 2 gir 0,5 tilleggspoeng ved søknad til universitet og høyskoler. • nivå 3 gir ett tilleggspoeng • Elever med engelsk fordypning i grunnskolen, skal ha opplæring over 3 år • De mister muligheten til å velge 5 timer programfag i 3 klasse • Elevene kan velge fremmedspråk som programfag. • Yrkesfag har ikke 2. fremmedspråk.  NB! Det settes bare i gang undervisning i grupper der mange nok elever velger språket!

8 Karakterer Opplæringsloven Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring De enkelte karaktergradene har dette innholdet:  Karakteren 6 uttrykker at eleven har fremragende kompetanse i faget  Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget  Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget  Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget  Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget  Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget

9 Utdanningsvalg Består av 152 timer i løpet av 3 år. Timene tas fra de andre fagene. Utarbeidet kommunal plan som er fellesgrunnlag for ungdomsskolene i kommunen. På 8. trinn: jobbskygging, 9. trinn: arbeidsuke, 10. trinn: yrkesmesse Faget skal gi eleven bedre grunnlag for valg av videregående utdanning. Elevene skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i utdanningsprogrammene i videregående skole. Vår samarbeidsskole er Horten videregående skole. De utdanningsprogrammene som ikke dekkes av Horten videregående skole, gis det tilbud om fra Greveskogen, Færder, Melsom eller Re videregående skoler. Faget skal gi bedre tilpasset opplæring og mulighet for mer praktisk aktivitet. Føres på vitnemålet med betegnelsen Deltatt.

10 Valgfag Valgfagene som de nye 8. klassinger fra høsten 2013 kan velge fra er: •Friluftsliv i natur og miljø •Teknologi i praksis •Sal og scene •Produksjon av varer og tjenester •Fysisk aktivitet og helse •Design og redesign Fagene skal være praktisk innrettet og føre til økt motivasjon og læring. Skal inneholde elementer fra minst 2 eksisterende fag. Gjennomsnittlig 1,5 klokketimer pr. uke. Faget Elevrådsarbeid er avviklet. Fører til utvidet skoledag.

11 Valgfag Sal og scene Elevene skal sette opp en forestilling eller lage en film/video. Friluftsliv i natur og miljø Elevene skal delta i aktiviteter knyttet til friluftsliv som gir opplevelser, og som kan lære dem til å bruke naturen på en hensiktsmessig måte. Elevene skal få bruke sansene, få stimulert nysgjerrigheten og bli glad i naturen. Produksjon av varer og tjenester Elevene skal produsere og tilby konkrete produkter eller tjenester

12 Valgfag Fysisk aktivitet og helse Elevene skal utforske egne fysiske forutsetninger og bli bevisst forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. Teknologi i Praksis Elevene skal utvikle teknologisk kunnskap gjennom å konstruere og fremstille gjenstander ved hjelp av varierte materialer og teknologiske løsninger. Design og redesign Elevene skal planlegge, designe eller redesigne for å lage et eller flere produkter basert på deres egen idé.

13 Andre pedagogiske tilbud ved Borre ungdomsskole For elever med spesielle behov for tilrettelegging har skolen en spesialpedagogisk avdeling - ”Broen”. Elevene tas inn i samarbeid med PPT. Tas inn fra barneskolen. For elever med behov for mindre tilpasninger er det mulig å starte på PAS – Positiv Alternativ Skole. Mest aktuelt for elever i 9. og 10. klasse.

14 Forbedre kommunikasjonen mellom hjem – skole  Send SMS til 03686  Start med: BOR KODEORD og meldingen  eks: BOR 8a Kari er syk i dag. Hilsen Lise  Send til: 03686 Fronter http://www.horten.no/skoleportal/ Trykk på Borre ungdomsskole - kommer til web-sida vår  årsplaner, ukeplaner, info Første gangs pålogging bruk mobilnummer som brukernavn og passord  fravær, karakterer, anmerkninger, booking


Laste ned ppt "Borre ungdomsskole. Skolens ledelse Rektor – Kathrine Kville Inspektør /LSU– Kjell Arne Førsund Funksjoner: Rådgiver- Shirley Selnes Sosiallærer - Linn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google