Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

©Helsevernetaten Bergen kommune Hvilken rolle og hvilket ansvar har helsevernetaten ved denne type branner? Ingvar Tveit, leder Helsevernetaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "©Helsevernetaten Bergen kommune Hvilken rolle og hvilket ansvar har helsevernetaten ved denne type branner? Ingvar Tveit, leder Helsevernetaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 ©Helsevernetaten Bergen kommune Hvilken rolle og hvilket ansvar har helsevernetaten ved denne type branner? Ingvar Tveit, leder Helsevernetaten

2 ©Helsevernetaten Bergen kommune Helsevernetatens ansvar (1) Kommunehelsetjenesteloven: –Kommunens helsetjeneste skal til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på denne. –Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. –Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

3 ©Helsevernetaten Bergen kommune Helsevernetatens ansvar (2) Forskrift om Miljørettet helsevern –a)vurdering av aktuelle faktorer i miljøet, som for eksempel forurensning, støy, sosiale miljøfaktorer, ulykkesrisiko mv., og årsakene til deres opptreden –b)vurdering av miljøfaktorenes helseeffekter på befolkningen –c)forslag til mulige helsefremmende, forebyggende eller avbøtende tiltak.

4 ©Helsevernetaten Bergen kommune Helsevernetatens rolle (1) Vurdering av omfang og type av helseskadelig forurensing, i dette tilfelle asbest Skaffe faglig vurdering av helsefare eller helseulempe Gi råd eller om nødvendig gjøre vedtak for å sikre at befolkningen sin helse blir ivaretatt.

5 ©Helsevernetaten Bergen kommune Helsevernetatens rolle (2) Stedlig inspeksjon Få gjennomført adekvate analyser, og vurdere resultatene Gi faglige råd og informasjon – nært samarbeid med infoavd. –Individuell informasjon –Media –Klientkontakt – lege, ingeniør og forvaltning

6 ©Helsevernetaten Bergen kommune Erfaringer og lærdom Lemkuhl-brannen representerte en svært lav asbestrisiko for befolkningen: ingen asbestfibre funnet i luften, bare i grove partikler som ikke er inhalerbare. Åpen og god informasjon er viktig Miljøkatastrofer krever ny kunnskap om helseeffekter


Laste ned ppt "©Helsevernetaten Bergen kommune Hvilken rolle og hvilket ansvar har helsevernetaten ved denne type branner? Ingvar Tveit, leder Helsevernetaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google