Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling 4, Klasse 19Tromsø januar 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling 4, Klasse 19Tromsø januar 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling 4, Klasse 19Tromsø 20.-23. januar 2015
NESO Basskole Rollen som leder Samling 4, Klasse 19Tromsø januar 2015 Hanne Winther, VINN

2 Noen tema og begreper som hører inn under ledelse
- Hva er ledelse? Rollen som leder Motivasjon (motivasjonsfaktorer, samarbeid og team) Ansvar og myndighet Situasjonsbestemt ledelse Lederstil Læring Kommunikasjon (veiledning, kommunikasjon i hverdagen, den vanskelige samtalen) Konflikthåndtering - Arbeid i grupper, rollespill og samtaleøvelser. Vi skal gjennom mye begreper på disse to dagene. Vi vil ikke gå i dybden men sveipe innom en del begreper slik at dere får gode knagger å henge den videre læringen på.

3 Hva er ledelse?

4 Ledelsesfilosofi over tid

5 Standardisering

6 Mennesket som ressurs

7 Ledere Har ansvar for andres arbeid og ytelser Har et mandat
Utøver funksjoner som er livsviktige for organisasjonen (Strand 2007) Driftsleder, tilrettelegger og tjener, sjef og hersker, symbol på organisasjonens enhet, rollemodell, lykkes ved å overflødiggjøre seg selv.

8 Lederroller Informasjon Beslutninger Samhandling Informasjon inn
Informasjon ut Talsmann Beslutninger Entreprenør Problemløser Forhandler Ressursfordeler Samhandling Gallionsfigur Bindeledd Lederskap

9 Fra fagarbeider til ”sjef”
Fagarbeider som leder seg selv Leder som skal lede andre

10 Operativ ledelse

11 Oppgave gå sammen 4 personer. – 20 min
Mellomleders rolle som leder Konsekvenser: Er din rolle som leder klargjort i forhold til mandat og rammebetingelser? Er dette kommunisert klart og tydelig til medarbeiderne og de andre lederne? Hvis ikke, hvilke konsekvenser opplever du at dette kan få (negative, ev. positive) Hvis ja, hvilke konsekvenser opplever du at dette får..

12 Medarbeiderutvikling kan være utfordrende

13 Når skal man styre og når skal man støtte?
Styrende adferd Fastsetter mål Planlegger arbeidet Gir beskjed om hva som skal prioriteres Setter tidsfrister Bestemmer hvordan arbeidet skal utføres Støttende adferd Lytter til medarbeidernes problemer Gir ros, oppmuntring og støtte i forbindelse med oppgaveløsning Spør om forslag til innspill om hvordan arbeidet kan utføres Gir informasjon om hele organisasjonens virksomhet (større perspektiv) Medarbeidernes ulike ståsted fordrer ulik lederadferd i den enkelte situasjon. Dette avhenger mye av medarbeiderens kompetanse og modenhet. Når vi skal forholde oss til en som har liten erfaring vil det i mange tilfeller være nødvendig med både styrende adferd og støttende adferd. For en medarbeider som er erfaren bør ledelsen ha fokus på støttende adferd.

14 Medvirkning i beslutningsprosesser
Instruerende – leder tar alle avgjørelser Coaching – lederen tar alle avgjørelser, men gjennom dialog med medarbeideren Deltakende – lederen og medarbeideren tar avgjørelser i fellesskap. Delegerende – medarbeider treffer beslutninger på avgrensede områder

15 Situasjonsbestemt ledelse

16 Diskusjon i plenum Finn eksempler på situasjonsbestemt ledelse fra egen arbeidsplass der det er naturlig å bruke styrende lederstil i større grad enn støttende lederstil og omvendt. Styrende – lærlinger, ny uerfarne, der folk ikke fungerer og ikke følger opp oppgavene sine, ved konflikter. Støttende – ved erfarne medarbeidere, lærevillige uerfarne kombinert stil osv.

17 Femfaktormodellen Trekk Lav skår Høy skår Nevrotisisme (N)
Følelsesmessig robust, tåler stress, avbalansert Sensitiv, bekymret, følelsesmessige svingninger, nedstemt Utadvendt (U) Sosial uavhengig, tilbaketrukket Sosial, liker variert aktivitet, liker spenning Åpenhet for erfaring (Å) Praktisk, jordnær, konservativ Fantasi, idérik, liberal Omgjengelighet (O) Kynisk, tøff, direkte, lite hensyntakende Føyer seg, vennlig, imøtekommende, omtenksom Planmessighet (P) ”Laid back”, rotete, lite gjennomtenkt Prestasjonsorientert, høy orden og selvdisiplin, grundig Menneskelige trekk er forsket mye på. Femfaktormodellen illustrerer de mest markante trekkene som karakteriserer oss mennesker. Utadvendt – lager god stemning i arbeidslaget, humor, god på kommunikasjon, kanskje litt rastløs og kanskje noen ganger vel i overkant sosial og pratsom. Motstykket kan være både en reflektert og god leder, men også i noen tilfeller for innesluttet og lite bra på kommunikasjon for å kunne motivere og ha en god dialog med sine arbeidskamerater. Åpenhet for erfaring – er kreativ og finner fort nye gode løsninger i forhold til hvordan man løser problemer. Ikke så opptatt av regler og rutiner, kanskje flink til å delegere. MEN kan kanskje bli for høytsvevende og lite strukturert osv. Omgjengelig – En fin type som har lett for å bli likt av sine medarbeidere for sin vennlighet og omtanke (gode egenskaper for en leder) Kanskje i situasjoner som krever det litt for lite tøff (ev. beslutninger, oppfølging av system og rutinger) Planmessighet – Veldig opptatt av å nå målet, følger regler og rutiner svært nøye, er grundig og har selvdisiplin, kan i noen tilfelle bli litt mye være for rigid ”regler skal følges for reglenes skyld og grundigheten går ut over effektiviteten.

18 Marit Breivik – (O) Omgjengelig – vennlig, imøtekommende, åpen for innspill, demokratisk, omtenksom, omsorg. Kjetil Rekdal – (P) Prestasjonsorientert, disiplin, men også litt lite omgjengelig er kynisk, tøff, direkte, lite hensyntakende (ensom cowboy) Gerd Liv Valla – (P) og Litt samme som Kjetil Rekdal – Prestasjonsorientert, disiplin, kynisk tøff og direkte, lite hensyntakende, i følge Yssen manipulerende og mobbende. Drillo (P) – (P) Helt klart prestasjonsorientert, grundig, analytisk (sykelig) Kim Jong Un – (N) svingninger, nedstemt (totalitærregime) mye stygt på samvittigheten. Fra det ene til det andre parader og lykke til atomtrussel hele verden. Røkke - (U) sosial, liker variert aktivitet, liker spenning (Å) Sosial ”self made man” liker å være i media, iderik, liberal (sier alltid vi, gjør bruk av dyktige folk rundt seg) også (P) prestasjonsorientert

19 Rollen som leder Individuell oppgave Gruppeoppgave
Beskriv dine sterke og svake sider som leder Hvilke egenskaper kjennetegner en god byggeplassleder/formann? Hva ønsker jeg å oppnå som leder Hva kjennetegner den virkeligheten jeg operer innenfor Administrasjon - Iverksette planer på en rasjonell måte - Prioriterer handling fremfor tenkning Formell ledelse – iverksette planer på en effektiv måte - Hektiske lange dager, hyppige avbrudd og distraksjoner Personlig lederskap – lederrolle basert på personlige egenskaper - Andre setter dagsorden (Prosjektleder, toppledelse, er midt mellom barken og veden) Du kommer i etterkant av det andre har bestemt Legitimitet/autoritet – lederstatus opplevd av medarbeidere Krav, begrensninger og muligheter finnes i omgivelsene Lover og regler/forskrifter, begrenset myndighet, tid, økonomi, kompetanse Muligheter, skaffe seg mer kompetanse, Hvilke valg har jeg? skape seg større handlingsrom gjennom dialog med overordnede/andre.


Laste ned ppt "Samling 4, Klasse 19Tromsø januar 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google