Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NESO Basskole Rollen som leder Samling 4, Klasse 19Tromsø 20.-23. januar 2015 Hanne Winther, VINN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NESO Basskole Rollen som leder Samling 4, Klasse 19Tromsø 20.-23. januar 2015 Hanne Winther, VINN."— Utskrift av presentasjonen:

1 NESO Basskole Rollen som leder Samling 4, Klasse 19Tromsø 20.-23. januar 2015 Hanne Winther, VINN

2 Noen tema og begreper som hører inn under ledelse - Hva er ledelse? -Rollen som leder -Motivasjon (motivasjonsfaktorer, samarbeid og team) -Ansvar og myndighet -Situasjonsbestemt ledelse -Lederstil -Læring -Kommunikasjon (veiledning, kommunikasjon i hverdagen, den vanskelige samtalen) -Konflikthåndtering - Arbeid i grupper, rollespill og samtaleøvelser.

3 Hva er ledelse?

4 Ledelsesfilosofi over tid

5 Standardisering

6 Mennesket som ressurs

7 Ledere 1.Har ansvar for andres arbeid og ytelser 2.Har et mandat 3.Utøver funksjoner som er livsviktige for organisasjonen (Strand 2007)

8 Lederroller Informasjon Informasjon inn Informasjon ut Talsmann Beslutninger Entreprenør Problemløser Forhandler Ressursfordeler Samhandling Gallionsfigur Bindeledd Lederskap

9 Fra fagarbeider til ”sjef” Fagarbeider som leder seg selv Leder som skal lede andre

10 Operativ ledelse

11 Oppgave gå sammen 4 personer. – 20 min Mellomleders rolle som leder Er din rolle som leder klargjort i forhold til mandat og rammebetingelser? Er dette kommunisert klart og tydelig til medarbeiderne og de andre lederne? Konsekvenser: Hvis ikke, hvilke konsekvenser opplever du at dette kan få (negative, ev. positive) Hvis ja, hvilke konsekvenser opplever du at dette får..

12 Medarbeiderutvikling kan være utfordrende

13 Styrende adferd -Fastsetter mål -Planlegger arbeidet -Gir beskjed om hva som skal prioriteres -Setter tidsfrister -Bestemmer hvordan arbeidet skal utføres Støttende adferd -Lytter til medarbeidernes problemer -Gir ros, oppmuntring og støtte i forbindelse med oppgaveløsning -Spør om forslag til innspill om hvordan arbeidet kan utføres -Gir informasjon om hele organisasjonens virksomhet (større perspektiv) Når skal man styre og når skal man støtte?

14 Medvirkning i beslutningsprosesser Instruerende – leder tar alle avgjørelser Coaching – lederen tar alle avgjørelser, men gjennom dialog med medarbeideren Deltakende – lederen og medarbeideren tar avgjørelser i fellesskap. Delegerende – medarbeider treffer beslutninger på avgrensede områder

15 Situasjonsbestemt ledelse

16 Diskusjon i plenum Finn eksempler på situasjonsbestemt ledelse fra egen arbeidsplass der det er naturlig å bruke styrende lederstil i større grad enn støttende lederstil og omvendt.

17 TrekkLav skårHøy skår Nevrotisisme (N) Følelsesmessig robust, tåler stress, avbalansert Sensitiv, bekymret, følelsesmessige svingninger, nedstemt Utadvendt (U) Sosial uavhengig, tilbaketrukket Sosial, liker variert aktivitet, liker spenning Åpenhet for erfaring (Å) Praktisk, jordnær, konservativ Fantasi, idérik, liberal Omgjengelighet (O) Kynisk, tøff, direkte, lite hensyntakende Føyer seg, vennlig, imøtekommende, omtenksom Planmessighet (P) ”Laid back”, rotete, lite gjennomtenkt Prestasjonsorientert, høy orden og selvdisiplin, grundig Femfaktormodellen

18

19 Rollen som leder Individuell oppgave Beskriv dine sterke og svake sider som leder Gruppeoppgave Hvilke egenskaper kjennetegner en god byggeplassleder/formann?


Laste ned ppt "NESO Basskole Rollen som leder Samling 4, Klasse 19Tromsø 20.-23. januar 2015 Hanne Winther, VINN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google