Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kjennetegner god ansvarsgruppe jobbing Rakkestad 19 mars 2015 Isabell Jørgensen Jorid Iren Ødegaard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kjennetegner god ansvarsgruppe jobbing Rakkestad 19 mars 2015 Isabell Jørgensen Jorid Iren Ødegaard."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kjennetegner god ansvarsgruppe jobbing Rakkestad 19 mars 2015 Isabell Jørgensen Jorid Iren Ødegaard

2  Presentasjon – hvem er vi?  Definisjon ansvarsgruppe  Egne erfaringer  Suksesskriterier  Avslutning Disposisjon

3  Gruppe sammensatt av tjenesteytere som fra hver sin avdeling/etat/instans har et forpliktende delansvar for tiltak rettet mot felles tjenestemottaker.  Ansvarsgruppen ledes av oppnevnt koordinator Ansvarsgruppe

4 Deltagere  Bruker  Ruskonsulent (koordinator)  Sosialmedisinsk Poliklinikk (SMP)  Nav Sosial  Fastlege  NAV Arbeid  Arbeidstiltak  Institusjon  Boligkontor

5  Potensielle sviktsoner (overgang mellom døgnbehandling og utskrivelse)  I perioder hvor brukeren er i ferd med å gi opp  Når nye instanser har kommet inn (arbeidstiltak, institusjon, ny fastlege)  Når man føler seg alene og ikke har noen rusfri venner.  Når alt er usikkert og kaotisk er ansvarsgruppa et fast holdepunkt. Når har ansvarsgruppa vært viktigst?

6  Når man er i krig med seg selv og ikke vet hva man skal gjøre  Når brukeren søker råd og veiledning. Når har ansvarsgruppa vært viktigst?

7  Fokus på brukerens ressurser – dra i samme retning  Hjelp til selvhjelp  Realistiske mål – ikke legg opp til nederlag  Genuin interesse og engasjement fra fagfolk  Formidle håp om at endring er mulig  Aktivere ansvarsgruppa på kort varsel ved behov Suksesskriterier

8  Trappe ned på ansvarsgruppas virksomhet når situasjonen tilsier det.  Brukermedvirkning – autonomi  Teamwork. Ikke bare samarbeid, men SAMHANDLING  Aktiv bruker  Lovverket tillater bruk av skjønn – BRUK DET  Langvarige relasjoner. Tåle avvisning Suksesskriterier

9  Gruppa lærer brukeren til å ta ansvar for eget liv. Kommer med råd og anbefalinger der det er naturlig.  Gjensidig tillit  Brukeren er hovedpersonen i sin egen rehabilitering – opplevelse av å bli tatt på alvor  Faste personer å forholde seg til  Alle har egenskaper utover det å være ruskonsulent, fastlege, NAV veileder. Suksesskriterier

10  Mye god omsorg  Aksept for at endring tar tid  Tydelig, tilstedeværende og strukturert koordinator  Trygghet å være et team på tvers av nivåer  Involvere pårørende der det er hensiktsmessig for brukeren  Dokumentere i form av referat, innkalling  Gi hverandre mer ros og mindre ris Suksesskriterier

11  Koordinatoren - krumtappen i systemet for mennesker med samtidig rus- og psykisk lidelse.  Koordinatoren skal hjelpe til med at det blir tatt et konkret og definert ansvar for helhet og sammenheng i det tjenestetilbudet de lovmessig har krav og rett på.  Lederen av ansvarsgruppa og brukeren sin «adm.dir». Koordinator

12  «For å løse kompliserte problem må alle aktørene i fellesskap ville det samme, gjensidig hjelpe og støtte hverandre og få fram det beste i hverandre, skape en kultur der den positive viljen til samhandling kommer innenfra – og med lyst og humør».  Teoriens virkelige verdi ligger i at den gjør oss bedre i stand til å tåle utfordringer, ikke til å unngå dem.  Nils Arne Eggen (Godfot teorien) Avslutning


Laste ned ppt "Hva kjennetegner god ansvarsgruppe jobbing Rakkestad 19 mars 2015 Isabell Jørgensen Jorid Iren Ødegaard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google