Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kjennetegner god ansvarsgruppe jobbing Rakkestad 19 mars 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kjennetegner god ansvarsgruppe jobbing Rakkestad 19 mars 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kjennetegner god ansvarsgruppe jobbing Rakkestad 19 mars 2015
Isabell Jørgensen Jorid Iren Ødegaard

2 Disposisjon Presentasjon – hvem er vi? Definisjon ansvarsgruppe
Egne erfaringer Suksesskriterier Avslutning

3 Ansvarsgruppe Gruppe sammensatt av tjenesteytere som fra hver sin avdeling/etat/instans har et forpliktende delansvar for tiltak rettet mot felles tjenestemottaker. Ansvarsgruppen ledes av oppnevnt koordinator

4 Deltagere Bruker Ruskonsulent (koordinator)
Sosialmedisinsk Poliklinikk (SMP) Nav Sosial Fastlege NAV Arbeid Arbeidstiltak Institusjon Boligkontor

5 Når har ansvarsgruppa vært viktigst?
Potensielle sviktsoner (overgang mellom døgnbehandling og utskrivelse) I perioder hvor brukeren er i ferd med å gi opp Når nye instanser har kommet inn (arbeidstiltak, institusjon, ny fastlege) Når man føler seg alene og ikke har noen rusfri venner. Når alt er usikkert og kaotisk er ansvarsgruppa et fast holdepunkt.

6 Når har ansvarsgruppa vært viktigst?
Når man er i krig med seg selv og ikke vet hva man skal gjøre Når brukeren søker råd og veiledning.

7 Suksesskriterier Fokus på brukerens ressurser – dra i samme retning
Hjelp til selvhjelp Realistiske mål – ikke legg opp til nederlag Genuin interesse og engasjement fra fagfolk Formidle håp om at endring er mulig Aktivere ansvarsgruppa på kort varsel ved behov

8 Suksesskriterier Trappe ned på ansvarsgruppas virksomhet når situasjonen tilsier det. Brukermedvirkning – autonomi Teamwork. Ikke bare samarbeid, men SAMHANDLING Aktiv bruker Lovverket tillater bruk av skjønn – BRUK DET Langvarige relasjoner. Tåle avvisning

9 Suksesskriterier Gruppa lærer brukeren til å ta ansvar for eget liv. Kommer med råd og anbefalinger der det er naturlig. Gjensidig tillit Brukeren er hovedpersonen i sin egen rehabilitering – opplevelse av å bli tatt på alvor Faste personer å forholde seg til Alle har egenskaper utover det å være ruskonsulent, fastlege, NAV veileder.

10 Suksesskriterier Mye god omsorg Aksept for at endring tar tid
Tydelig, tilstedeværende og strukturert koordinator Trygghet å være et team på tvers av nivåer Involvere pårørende der det er hensiktsmessig for brukeren Dokumentere i form av referat, innkalling Gi hverandre mer ros og mindre ris 

11 Koordinator Koordinatoren - krumtappen i systemet for mennesker med samtidig rus- og psykisk lidelse. Koordinatoren skal hjelpe til med at det blir tatt et konkret og definert ansvar for helhet og sammenheng i det tjenestetilbudet de lovmessig har krav og rett på. Lederen av ansvarsgruppa og brukeren sin «adm.dir».

12 Avslutning «For å løse kompliserte problem må alle aktørene i fellesskap ville det samme, gjensidig hjelpe og støtte hverandre og få fram det beste i hverandre, skape en kultur der den positive viljen til samhandling kommer innenfra – og med lyst og humør». Teoriens virkelige verdi ligger i at den gjør oss bedre i stand til å tåle utfordringer, ikke til å unngå dem. Nils Arne Eggen (Godfot teorien)


Laste ned ppt "Hva kjennetegner god ansvarsgruppe jobbing Rakkestad 19 mars 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google