Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.fosen.net FOSEN REGIONRÅD Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen v/Ordfører Hallgeir Grøntvedt Samhandlingskonferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.fosen.net FOSEN REGIONRÅD Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen v/Ordfører Hallgeir Grøntvedt Samhandlingskonferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fosen.net FOSEN REGIONRÅD Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen v/Ordfører Hallgeir Grøntvedt Samhandlingskonferanse Stjørdal 27. april 2009 Etablert 1989

2 www.fosen.net F-O-S-E-N-F-O-S-E-N- Folkelig Optimistisk Samhandlende Energisk Nyskapende

3 www.fosen.net Osen 1041 Roan 1007 Åfjord 3232 Bjugn 4604 Ørland 5025 Rissa 6366 Mosvik 864 Leksvik 3484 25623 Medlemskommuner:

4 www.fosen.net Fosen DMS Forprosjekt 2003 – 2004 Hovedprosjekt 2005 – 2007 Overført til varig drift 2008 Etablering av Fosen DMS IKS april 2009 ”Med full bør”

5 www.fosen.net Samfunnsverdi ved å etablere DMS: Helhetlig samfunnsutvikling med utgangspunkt i gode basistjenester gjennom samarbeid (jmf. befolkningsnedgang, utarming i regionen) Imøtekomme store utfordringer som vil bli enda større for små og mellomstore kommuner jmf. (økt etterspørsel på helsetjenester og økt behov for kompetanse) God samfunnsøkonomi (god ressursstyring av tunge oppgaver innen helse, pleie og omsorg, kommunikasjon, transport og reisetid) Næringsutvikling på Fosen: Fosen DMS som regional tjenesteyter og samfunnsbygger med vekt på verdiskaping. Fosen DMS = 19,8 årverk) Fosen DMS som merkevarebygging innen helse- og omsorgstj., kommunikasjon, samhandling/samarbeid og kompetansebygging Bilder: Morten Jensvold Berit G. Wiiklund

6 www.fosen.net Kommunenes gevinst og muligheter: Departement og spesialisthelsetjenesten har økt fokus på samhandling (Oppdragsdokument fra HOD til RHF) Helse - en arena som er gunstig for samarbeid, løse tunge felles problemstillinger Mulighet for å beholde samt rekruttere kompetanse: - viktig med tanke på fremtidens helsetjenester som skal utøves i kommunene Tett og nær dialog og samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste utover det som er vanlig praksis Ressurskrevende pasienter med sammensatte og komplekse problemstillinger som skrives ut tidligere fra sykehusene er en utfordring i kommunehelsetjenesten – interkommunalt samarbeid kan bidra til å lette oppgaven for små og mellomstore kommuner Dyr og langvarig behandling som er ressurskrevende med mht. økonomi, kompetanse og personell Bilder: B. G. Wiklund

7 www.fosen.net Kommunenes gevinst og muligheter: Et kompetanse- og ressurssenter som gir: - mulighet for hospitering - utarbeidelse av felles prosedyrer/retningslinjer - bidra til kompetanseoverføring/kompetanseheving i kommunene Avlaster kommunehelsetjenesten: Mindre behov for bistand etter utskrivelse fra DMS/lenger overlevelsesevne (Helge Garåsen, Trondheim kommune) Samarbeidsarenaer mellom sykehus og kommunene Samarbeid/samdrift mellom legevaktsenter og avd. for obs. og etterbehandling (Gir en kvalitativ støtte til LV og mulighet for obs. post) Spesialiserte helsetjenester ut i distriktet der pasienten bor Styrking av utkantsregionene Bilder: B. G. Wiklund

8 www.fosen.net Fosen DMS skal kort sagt: levere helsetjenester og spesialisthelsetjenester ut til befolkningen drive opplysningsvirksomhet være et lokomotiv i samfunnsutviklingen i Fosen-regionen, spesielt ved å tilby interessante arbeidsplasser utvikle kompetanse bidra til bolyst og omdømmebygging fremme folkehelse stimulere til næringsutvikling drive et kontinuerlig utviklingsarbeid med tanke på innhold og kvalitet i tilbudene

9 www.fosen.net Kommunenes utfordringer knyttet til etablering av DMS Hvem finansierer denne type ”gråsone” tilbud? - Spleislag? Nasjonale retningslinjer for innhold og finansiering av DMS mangler (Wisløff utvalget NOU 2002 ikke sluttbehandlet) Hvor skal DMS etableres, hva skal ligge til grunn (geografi ?) Systemansvar for virksomheten, hvem skal inneha dette ? - sykehuset eller vertskommunen (Kvalitetsutvalg, forsikringsordninger, dokumentasjonssystemer) Etablere samarbeidsarenaer mellom sykehus og kommunene og å skape likeverd/respekt i samarbeidet Etablere interkommunalt/regionalt samarbeid og å skape likeverd i samarbeidet Bilde: Karin H. Størseth ”Gutter hopper bukk” Astrid Dahlsveen

10 www.fosen.net Takk for oppmerksomheten og velkommen til Fosen


Laste ned ppt "Www.fosen.net FOSEN REGIONRÅD Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen v/Ordfører Hallgeir Grøntvedt Samhandlingskonferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google